13 Aralık 2017 Çarşamba

ORTA ASYA TÜRK KAVİMLER GÖÇÜ:Değerli Dünya Türkleri.Orta Asya Türk kavimler göçü Norveçli profösör olaf johansen,e göre 3 bölümde Toplamıştır 1- Avrupa
ya göçler 2-Asya ya göçler 3-Amerika ya göçler olarak bölümlemiştir Avrupa göçlerini ele Almış ve Avrupa göçlerini şöyle
açıklar Kuzey Avrupa göçleri Batı Avrupa göçleri.Doğu ve orta Avrupa göçleri olarak ayırır ve bu orta asya Türk kavimler
göçüne katılan bütün kavimlerin tamamı Türk kavimi olduğunu söyler Avrupa da bu göçlerden sonra başta Etrüksler olmak üzere
Avrupa hun devleti bu göçler ile gelen kavimlerin kurduğu devletlerdir Bu Göçler içinde Çerkeslerin konumu bu göçlere çerkes
kavimleri de katılmış olup çerkeslerinde bir Türk kavimi olduğu örf anane ve davranış biçimi olarak Türkler ile aynı etmolojik
özelliği taşıdığını ve çerkeslerinde 15 bin  yıllık bir Türk kavimi olduğunu yaptığı araştırmalarda kesin olarak ortaya koymuştur
yani çerkeslerin Ayrı bir ırk aramaya ihtiyacı yokturder Duğu ve uzak asya göçlerinde kurulan devlet babür imparatorluğu
dur Babürşah bir Türk hakanı olarak Babür imparatorluğunu kurmuştur Bu gün çin,de Vietnam,Kore,Japonya ve diğer asya ülkerinin
büyük bir bölümünün Atalarının Türk olduğunu ortaya koymuştur  Amerika göçleri Orta Asya dan Amerika ya göçler Bering boğazın
dan deniz seviyesinin altında bulunan savanlardan geçerek kuzey ve güney Amerikaya göçler yaşanmış ve bu kıtların ilk sakin
leri Türk kavimleri olduğunu açık seçik ortaya koymuştur Kuzey Amerika ve Güney Amerika da yaşayan kızılderililerin Atalarının
Türk olduğu konuştukları dil ve lehçelerde Türkçe Anlamlı kelimeler olduğunu tesbit etmiş ve ellerindeki Tahta beşikler ve
kulanılan kilim dantel motiflerinin Türk özelliği taşıdığı yapılan araştırmalar ile ortaya konulmuştur Şimdi kuzey ve güney
amerika da yaşayan Türk kavimleri Kıta nın  keşif hareketleri ile kıtaya gelen istilacı güçler 1430-1590 kadar burdaki yerli
halk a soykırım uygulamışlar toprakları ellerinden alınmış ve köleleştirilmiştir Meksika da yapılan araştırmalarda toplu,
mezarlar bulunmuş ellerinde ve ayaklarında prangalar olduğu görülmüştür bunlar meksikanın yerli halklarından kişilerdir
Altınmadenlerinde zorla çalıştırılan Türk soylu insanlardır ve bu çalışma asrın enbüyük çalışmasıdır Ve bunun ile ilgili arşiv
bloger de mevcuttur görsel ve yazısal arşiv bloggerde Bağımsızlık Benim karekterimdir blog unda Karaçay Türkleri blogun da
arjantin turan partisi blogunda Dünya Türkleri blog unda bula bilirsiniz saygılar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder