29 Temmuz 2017 Cumartesi

KARAÇAY TÜRKLERİ

Karaçay-Malkar Türkleri yüzyıllardan beri, Kafkas Dağları’nın en yüksek zirvesi olan Elbruz dağının (Mingi Tav) yüksek bölgelerinde ve derin vadilerde yer alan köylerde yaşayan iki kardeş topluluktur. Elbruz dağının bir ucunda Karaçaylılar, diğer yamacında Malkarlılar yaşar. Bu coğrafi konumun dışında aralarında hiçbir farklılık yoktur.

1920’li yıllarda Sovyetler’in "Kollektivizm" politikası gereği, dağ köylerinde yaşamakta olan pek çok Karaçay-Malkar ailesi düzlüklere göç ettirilerek buralarda kurulan yeni köylere yerleştirildiler.

Dilleri batı Türk dilleri grubundandır. Kıpçak ve Kıpçak alt grubunda sınıflandırılabilir. Kuzey Kafkasya'da bulunan Kumukça ve Nogay diline de benzerlik gösterir. Tarihî, antropolojik, arkeolojik ve linguistik araştırmalar Karaçay-Malkarlıların bu bölgede uzun yüzyıllar hakimiyet kuran Türk kavimlerinin torunları olduklarını ortaya koymaktadır.

Karaçay-Malkar halkının etnik yapısının oluşmasında Hunlar-Kara Bulgarlar, Alanlar, Hazarlar ve Kıpçaklar gibi Türk kavimlerinin payı vardır.

1828 yılına kadar Rus idaresine tabi olmadılar, bu tarihten sonra Karaçaylılar Çerkeslerle birlikte 1862 yılına değin Ruslarla çarpıştılar. 1864'de Karaçay'ı da kapsayan Çerkesya'nın Rus istilasına uğraması sonucu, büyük bir göç olayı (deportasyon) yaşandı. Rusların Kafkasya’yı işgali sonunda 1880'li yıllardan itibaren zaman zaman Karaçay-Malkar halkının bir bölümü diğer Kafkas kabileleri ile Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı. Bugün bu göçmenlerin torunlarından yaklaşık 25 bin Karaçay-Malkarlı Türkiye’de, 10 000 civarında Karaçay-Malkarlı ise Suriye’de, bir kısmı da ABD'nde yaşamaktadır.

1917 Bolşevik ihtilali sonrasında bütün Kafkasya'da ve bu arada Karaçay-Malkarda da 1918'de çok kısa bir süre bağımsızlık heyecanı yaşandı. Fakat bu heyecan Beyaz ordu tarafından kanla bastırıldı. Ardından Kızıl Ordu saldırısı başladı. 1920'de Beyaz ordu Kızıl ordu tarafından bölgeden atıldı ve Karaçay-Malkar da "Sovyet" sistemine dahil oldu. Ocak 1921'de kuruluşu onanan Rusya SFSC'ne (RSFSC) bağlı Dağlı ÖSSC içinde 'Karaçay' ve 'Balkar' ulusal okrugları da yer aldılar. Bu özerk cumhuriyetten ayrılan Karaçay okrugu, Ocak 1922'de kuruluşu onanan 'Karaçay-Çerkes Özerk Oblastı'(il) içinde yer aldı. Oblast 1926'da, merkezi Karaçayevsk kenti olan RSFSC'ne bağlı 'Karaçay Özerk Oblastı' ve merkezi Çerkessk olan 'Çerkes Ulusal Okrugu' biçiminde ikiye bölündü. 'Çerkes Ulusal Okrugu', 1928'de 'Çerkes Özerk Oblastı' yapıldı. Ağustos 1942'de Alman ordusu Karaçay topraklarına girdi ve bölgede beş ay kadar kaldı. Karaçay-Malkarlıllar da 1943 yılı sonlarına kadar Sovyetler'e karşı mücadelelerini sürdürdüler. Bu arada Kafkasya'daki Rus karşıtı hareketlere de önderlik ettiler. Bu mücadeleler sırasında büyük nüfus kayıplarına uğradılar.

Bölge Ocak 1943'te Almanlar'dan temizlendi. 2 Kasım 1943 ve 8 Mart 1944'te Alman ordusuyla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle Karaçay-Malkar nüfusunun tamamı Orta Asya'ya (Karaçaylılar Kazakistan'a,Balkarlar da Kırgızistan'a) sürüldü. Oysa, Karaçay-Malkarlılardan binlerce kişi Alman işgali sırasında Sovyet Ordusu saflarında da bulunuyordu. Sürgün sırasında çok sayıda Karaçaylı hayatını kaybetti. 2 Kasım 1943 tarihinde Karaçaylılar, 8 Mart 1944 tarihinde de Malkarlılar yurtlarından çıkarılarak topyekün bir sürgüne, etnik temizliğe ve soykırıma tabi tutuldular. Sürgün sırasında büyük bir kayıp verdiler. Gürcistan'a bağlanan eski Karaçay topraklarına da Gürcistan'dan getirilen Svanlar yerleştirildi. Sürgünde 14 yıl kadar kalan Karaçay-Malkarlar'ın (Balkar) 1956'da saygınlıkları geri verildi. 1957'de, 1926 öncesinde olduğu gibi Karaçay-Çerkes Özerk Oblastı yeniden kuruldu, Balkarlar gibi Karaçaylar da geri getirilmeye başlandı. Oblast 3 Temmuz 1991'de RSFSC'ne bağlı bir özerk cumhuriyet oldu, ardından, Aralık 1991 sonunda oluşan Rusya Federasyonu içinde kaldı. Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nin 2002'de 739.470 olan toplam nüfusunun 169.198'i Karaçay (%63.5), 147.878'i Rus (%11.65), 11.3'i Çerkes (% 1.3;Kabartay ve Besleney), 22.346'sı Abaza (% 7.4) ve 54.873'ü Nogay (% 13.4) idi.[kaynak belirtilmeli] Bu 5 topluluğa ait 5 dil de (Rus, Karaçay, Kabartay, Abaza ve Nogay dilleri), resmi diller statülerindedir. 17.yy. da bölgeye yapılan Nogay göçü ve Kırım Tatarları'nın gerçekleştirdiği temaslar Karaçayların İslamı tanımalarına yardımcı olmuştur. Ancak başka bir söylentiye göre, Karaçay-Malkarlıların İslamı kabul etmelerinde 18.yy.da yaşamış İshak Efendi isminde Kabartaylı bir din adamının çalışmaları belirleyici olmuştur. Karaçaylar Sünni hanefidirler ve Kuzey Kafkasya din işlerine bağlıdırlar. Sovyet yönetimi döneminde kapatılmış olan camilerin yerine bugün birçok yeni cami açılmış bulunmaktadır.

Karaçay-Malkar halkı bugün Kafkasya’da "Karaçay-" ve "Kabarday-Balkarya" adlarını taşıyan iki ayrı cumhuriyet de Rusya Federasyonu’na bağlı olarak yaşamaktadırlar. 2005'te Karaçaylılar 218,403 Malkarlılar ise 112,924 nüfuslu idiler.

ORTA ASYA TÜRK KAVİMNLER GÖÇÜ:

Yüce Türk Milleti Bazı Arkadaşlar Atatürkle Türklük ile kafayı bozmuşun diyorlar Dünya Türkleri 7 Türk devleti olarak
tanıyor ve sadedece kafkaslardan ibaret sanıyor Halbuki Orta Asya Türk Kavimler göçü de öyle olmadığını anlatıyor
rahmetli hocam norveçli bir hıristiyan dı Türklük ile bağlantısı varmıdır bilemiyorum bu insan Orta Asya Türk kavimler
göçü için bir ömür harcamış neden çünki tarih asla yalan söylemez daima gerçekleri söyler Bugün Orta Asya Türk kavşimler
göçü eğer ülkemizde tam anlamı ile bilinseydi bazı insanlar çık Türk diye bir ırk yoktur diye bilirmiydi eğer Türk milleti
bunları bilse idi bu şerefsizlere göz yumarmıydı,Orta Asya Türk kavimler göçü Malezya yı çin i japonya yı bün ülkeleri
ilgilendiriyor çün kavimler göçü münesebeti ile dünya üzerinde yaşayan bir çok ırkla akrabağlığımız olduğu ortaya çıkıyor
ve bu yazılanlar bütün dünya tarafından bilinmesine rağmen dünya da açıklanamıyor çünki dünyadaki yalan nitti medeniyet
avrupa ile başlar yalanı bitti çünki Türklüğün 15 bin yıllık bir medeniyet olduğu ortaya çıktı bugün Türklük ve tarihi
ile ilgili çalışmalarda bulunan hocamız kazım mirşan ı  norveçli hocam elde ettiği belge bul antropolojik meter yaller
ile ortaya koymuştur bunu hertürk doğru bir şekilde öğren melidir bukonuyu yıllarca facebook ta anlattım yazdım şimdi
google de yazıyorum Atamızda bunları yüzeysel olarak biliyordu ve onun görüşünü de yansıtıyor hacamın bulguları
Orta Asya Türk kavimler göçü asla bir ırkçı yaklaşımla değil tarihsel olarak  ele alınmış ve sunuma konulmuştur saygılar

25 Temmuz 2017 Salı

KEMALİST TURANCILAR:
Yüce Türk milleti Rahmetli Babam Tuğgeneral İsmail Hamdi paşadır Kurtuluş savaşı gazisidir Atatürk ü çok yakinen tanıyan
bir insandı Atatürk,ün harbiye mektebinde lakapbı bozkurt mustafa olarak geçermiş ve Atatürk ile binlerce kiştap okudum
Atatürk Devrimciliğinin yanı sıra Türk milliyetçisi ırkını ve milletini seven  bir insandı bunu hep yok saydılar hep
ört tüleler bugün kemalistim diyenler bize ırkçı diyor Halbuki Atatürk ü inkar ediyorlardı bunu bilmiyorlar Babam çanakkale
savaşlarında tabya komutanı olarak teğmen  görev yapmış(tabya-Batarya komutanı)Cer hede Atatürk dolaşırken bir fransız
gazeteci Silahınız yoktu cephaneniz yoktu bu savaşı nasıl kazandınız diye so4ruyor Atattürk Aynen şunu söylüyor çanakkale
Türklüğün ete kemiğe büründüğü bir savaştır der AtaTürk 1929 da yurt gezisinde Adana da bulunurken gene bir ingiliz gazeteci
şunu sorar bu savaşı nasıl kazandınız Atastürk Aynen şöyleder Bu Yurt yani  Anadolu binlerce yıldır Türk yurdudur ve buraya
gelenler yurdumuzu işgal etmek amacı ile yurdumuza geldiler ve binlerce yıldır Türk vatanı olan ülkemizi savunduk der
işte Atatürk hem devrimci hem türkçü hemde Turancıdır Atatürk e Enbüyük ihaneti yapanlar hep Atatürk,ü solcu olarak gösteren
sahte Atatürkçüler bu gün yaşadığımız tüm olayların sorumlusudur çünki Kemalist ler birleşmeli dediğimizde bize ırkçı
damgasını vuranlar geçmide Atatürk,ü solcu dinsiz gibi göstermişlerdir halbuki Atatürk Dinini  çok iyi bilen ve inançlı
bir lider di ve çanakkale de cephede kuran akuyan  bir insandı işte Atatürk ü Tek yönlü tanıtanlar sahte Atatürkçüler ülkeyi
bu duruma getirmişlerdir  saygılar

23 Temmuz 2017 Pazar

ASYA TÜRK central de los Estados COMUNIDADES MIGRACIÓN en nuestro sitioLos datos de valor hechos en América del Sur de la mejor manera posible y alcanzar un académico dije que algunas personas comieron
En séptimo lugar un hecho histórico que la turbulencia política en América del Sur Nuestro objetivo es arrojar luz sobre este
Es probable que para alcanzar esta conciencia se ha extendido por todo el mundo más de 600 millones de personas de origen turco entre ellos es el vínculo de amistad
Considerado un pueblo rico imaginar que sería una potencia de 600 millones de libre e independiente cuando se instala en conjunto
Estamos orgullosos de estar con usted en conjunto para combatir a esas tribus centrales migraron al estudio Asya Türk
Entró Suecia en 1987 la investigación tensa sobre este asunto que el profesor Olaf Johansen dr noruego
Sobre el trabajo unimos clasificaciones Buko Asia Central y del Cáucaso en Europa por su investigación en América del Sur
Su investigación también ganó los medidores antropológicos arregimentación mansión hallazgos arqueológicos en conjunto y por medio de este
Todo lo que Asia emergente con la migración turca es el hecho de que muchos de ellos son probablemente los parientes del ırkal nación turca
En el fondo de estos problemas conscientes de estos sujetos históricos subestimados debido a la intencional o no, pero todas estas cuestiones
Düny6 e intereses de la vida residencial hoy en Europa del Norte Finlandia suecos más, que viven en Europa Central y Oriental
Las tribus centrales húngaras y polones y otros migraron a Asya Türk nación de turcos viviendo en muchos países europeos
En el caso de Facebook, Google también escribió el blogger y persiste escribiendo
Estoy curioso para saber si usted todavía ve que no fue contestada en Turquía como estábamos en el Congreso Mundial
Entender estas cuestiones y queremos aprender lo que tiene que pretende imponer la religión para imponer la primera carrera a la causa de tal
La escritura en nuestros artículos se escribe sobre la base de la información académica y las universidades, según lo acordado con el mundo
La mujer es la hecha en mi página, si usted quiere aprender en profundidad seguirá dando cuentas

22 Temmuz 2017 Cumartesi

DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ KO0NGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:KARAÇAY TÜRKLERİ ÇALIŞMA GURUBU:
Yüce Türk milleti Amerika bizim müttefikimiz olduğu iktidar tarafından söylenmektedir fakat Hitler vari görüşleri
olan Turamp bizim ile kafa buluyor neden  diyeceksiniz Pkk nın Suriye uzantısı olan pyd ypg Surye demokratik güçleri
adını vermişler bizim karaçayların bir sözü vardır ha Ali veli ha Veli ali nefark ediyor yani isim değişince pkk
nın uzantısı olduğu gerçeğini değiştirmiyor hal böyle olunca Turamp bizim ile kafa bulduğu gerçeğidir bu gün bu
olaylar ile neden karşı karşıyayız 1-aDış politikalarda savurulmamız 2- Büyük Türk milleti olduğumuzu gösteremememiz
dir hal böyle olunca da hem almanya hem  amerika bize baskı uyguluya biliyor illa güçlü olduğumuzu göstermemiz için
savaşmamız gerekmiyor Hatay meselesini Rahmetli Atamız savaşmadan çözmüştür yani İtalyanlara şunu söylemiştir bana
çizmelerimi giydirmeyin sözü yetmiş  İtalyan Askerleri hataydan çekilmek zorunda kalmıştır işte fark budur hala
pyd ve ypg den pkk ya silah mühimmet desteği verilmekte dir bugün ölü olarak ele geçen pkk lıların üzerlerinden
Abd yapımı gece  görüşp dürbünleri ABD yapımı tabancalar mermiler mpiyade silahları Abd el bombaları çıkmakta dır
şimdi bu örgütlerin adı değişse ne olacak Ve güçsüz olduğumuzu tüm dünya biliyor Türk karasuları içinde  19 adamız
yunan işgali altına girmiştir bunun ile ilgili ne yapılmaktadır bu adalara s300 füzeleri  yerleştirilmiş askeri
yönden tahkim edilmiştir güçlü bir Türkiye buna izin verebilirmi Ama insanlar o daları vatan toprağı olarak görmedikleri
için olur şimdi Atatürkçüyüm diyen kemalist Turancıyım diyen Türk milliyetçisiyim diyen her vatandaş  parti gözetmek
sizin sımsıkı sarılma zamanıdır saygılar
DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:
72 ÜLKE ÇALIŞMA GURUPLARI:Yüce Türk milleti BNizler hiçbir siyasi partiye aidiyeti  olmayan siyasetin ülkemizde bittiğine inanan milyonlarız
Bizler hiçbir parti ile uzaktan yakından hiçbir ilgimiz yok sadedece Dünya Türkleri kongre üyesiyiz ve Türkiye de
bu kongreye üye iki kişiyiz yani iki kurultay delegesiyiz Kamalist Turancılarız Amacımız gazi Mustafa Kemali 1929
Adana ya yaptığı yurt gezisinde ingiliz gazeteciye söylediği gibi,Türk Asrını başlattık artık bundan asla geri dönüş
yok dünyanın her ülkesinde bizlere katılan bizlerle birlikte olan milyonlar var Bugün Arjantin,den Peru,ya Şili,ye
Brezil,ya Uruguay,meksika ya kadar herkesin desteği olan bir kongreyiz Atatürkün Türk milliyetçiliğ  ve Turan anlayışı
çerçevesinde emin adımlar ile yürüyoruz gene aynen söylüyoruz Ne CHP,ne Akp,ne,Mhp nede diğerleri ile hiçbir alakamız
be bağlantımız yoktur Atatürkün çizdiği   yolda sağa sola sapmadan başımız dik onurlu bir şekilde nyürü yoruz.
NEMUTLU TÜRKÜM DİYENE

21 Temmuz 2017 Cuma

DÜNYA TÜRK KONGRESS DER STRATEGISCHE RESEARCH CENTER:
Karaçay TÜRKEN ARBEITSGRUPPE:Hadd die große türkische Nation droht Deutschland die türkische Nation hat Transcending gegen die Regierung gegenüberstehen als Wirtschafts ja
Dieses Problem kann machtlos Macht in unserem eigenen bilirizki sein, einander lieben wir uns kämpfen, aber wir
1914-1915 sowie unsere Verbündeten Türkei als Nation, dass Atatürk Jugend uns den Stapel nicht vergessen, zu prüfen, wie wir AASL
1. Die Welt hat sich auch unsere Niederlage verursacht wird, nicht berücksichtigt in den Krieg besiegt werden und der Verlust aus dieser Schlacht Ottoman imparaorlug
Unser Land besetzt wurde, war der wichtigste Grund, warum wir in unseren ersten Weltkrieg und die russische Küste des Goben Brasla Kriegsschiffes eingeben
Es wird mit der Bombardierung gewesen, die zum Osmanischen Reich und Hunderten von Spielen in ihrem Verrat Gesicht des çanakkale gebracht wurden
Wir haben unsere Köpfe jetzt getötet, um uns von Gott sie eine Freundschaft Maskerade als Kommandant Gazi Mustafa Kemal hatte und Spiele
Er wird jetzt brechen, wenn wir Kolonialzeit als Bedrohung für Deutschland als Kemalisten s Turanists lachen gehen
Gazi Mustafa Kemal Hier ist, wie groß zeigen, dass wir einen großen Staatsmann und çanakkale apokalyptischen Hölle erlebt haben
wir in einer Nation leben, die Bhil apokalyptischen Hölle lebte es wieder Turamp t jemand wissen, mit unseren merkel spielen
Wir tun vor Gott stehen, nachdem wir spielen harmandali Kerime starten

17 Temmuz 2017 Pazartesi

DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:
KARAÇAY TÜRKLERİ ÇALIŞMA GURUBU:Yüce Türk milleti bu 15.Temmuz kesinlikle bir darbe değildir bu Türk ordusunun içine sızmış bir gurup alçak ve vatan haininin
Yapmaya çalıştığı bir İsyan girişimidir Türk Ordusunun tamamı Bu alçak  oyuna karşı durmuş ve bu alçak isyana karşı canını
siper etmiştir bugün bu isyan girişimine karşı çıkan Halis demir Kardeşimiz kemalist Atatürkçü bir vatan evladıdır ruhu şad olsun
yani bu 15 Temmuz isyanında Türk ordusu katılmamıştır ve bu alçak şerefsizler derdest edilmişlerdir yani bu fetö denen illetin
itleri bu rezilliği yapmıştır şimdi stratejik olarak incelendiğinde sorumluların ülke yönetenler olduğunu göreceksiniz ordudan
ihraç edilmesi istenen askeri personelin ihracını kim engellemiştir ihraç kararlarının altına kim şerh koymuştur Askeri şura
da bunların önünü  kim açmıştır bukadar alçak ve hain nasıl terfi ettirilmiştir bunları Tefi ettirenler hakkında negibi bir
işlem yapılmıştır bugün ordunun içinde bu şerefsiz Amerika uşakları nasıl kamufule olmuşlardır bunların çok iyi araştırılıp
milletçe analizi yapılmalıdır Bu isyan girişimi birçok  harp okulu öğrencisinin atılmasına neden olmuştur bu harp okulu
öğrencileri Araştırılmaya tabi tutuldumu Balyoz,ergenekon,kafes,casusluk davaları ile Kemalist subaylar ordudan ihraç edilirken
iktidar böyle bir şeyi düşünmedimi bu davalar açılırken bu vatan haini piçlere terfi yolu açılmadımı şimdi 15 Temmuzu kutlu
yoruz peki ülke bu 15 Temmuza nasıl geldi hiç düşünen varmı Bu vatan hainlerini Ordudan ihraç edin diyen komutan lara neden
kayıtsız kaldınız neden atılmak istenen Askeri personele şerh koydunuz bunları çıkın yüce Türk milletine anlatın saygılar

16 Temmuz 2017 Pazar

MISSION OF CENTRAL STATE GOVERNMENT:
Karaçay TURKEY GURUBU STUDIO:Beautiful site The hometown of my people and the mysterious Turkish nation This hortelá The KASTIC academy up Turkish tribes are emigrating.
I stopped, I do not know why so much, hortel than the world soon known as VALIKA, but hiding it.
This is the beginning of the immigration of the Central Asian Turks. Turkish historians do NOT support European historians
We discussed in detail the topic of historical events
We have achieved the most remote places in the world and told the truth about EMU to the world.
We learned that in the Carpathian world EE is my husband, the story of Keso.
Scientific With discoveries made by Olaf Johansen for his whole life, triturado affetti
We already know that the nation is Turkish for the Supreme Nation, only the truth in this world and in our country
Obviously, so many idiot poor women, no hortel Brain,
We will show that these Central Asian Turks emigrated and it turned out that Poland was a Turkish nobility
The Hungarians have already hun Turku Finland Sweden and um Norvège Turks have found that with this
We only refer to historical information. Our goal is for Muslims to hortalize, regardless of whether the Carpathians live on Earth
Never, Hortel's Intent Only This Goal Do not Care About The World With Central Asian Turks.
The Hun empire, like Turkey, was launched in Letra, ES ES in India,
Um Empire, Much Civilized Like, Hortel This is Kozep Asian Turks, Immigration, Unknown America or
Immigration with specific information Our goal Civilization begins in Europe Tores this lie is no language
Etrückselje of the Empire of the Etruscans, which was not donated to the Turkish Empire.
With letter and European civilization, they brought sophisticated art. Tem North and Del-America
Agriculture, livestock, hardware, strains are nurtured by indigenous peoples and immigrants
Tem um forgot many com all, keep in mind that this unknown continent mobilized América em 1530, como discoveries
Asian tribes from these provinces immigrated to the Turks and were slaves and colonized.
This is a very important issue for all of us for Shamar. For example, the wave of discovery in the 1530s, these soldiers first came to this continent.
The soldiers were raped com Evek Elej Ota, here and the Elo slaves
There is a brutal document that has risen so far. The fired people are these mass graves Fejer
People Who Have To Work In These Mines Six Skeletal Masses Have This Mind With Hands And Legs
They do not know because they do not know them, but they keep history.
Amin DOES NOT know people Europa e com um ol Annaka, UME writes about this story event that is aware of this world.
Since this migration is NOT known, no one knows EMU,
Please keep in mind that we will continue to count

7 Temmuz 2017 Cuma

MISION DE LAS POBLACIONES TURCAS ASIÁTICAS CENTRALES:

TALLER DE KARAÇAY TURCO GURUBU:Asia Central Imigración de tribus turcas 1-WESTERN, o inmigraciones 2-East, o inmigrantes 3 inmigrantes estadounidenses se separan 3 gurubans Antes de la muerte,
He trabajado con mi profesor Olaf Johansen en su investigación académica sobre este tema. Miles de antropólogos
Los hallazgos y los estudios de laboratorio se basan en muestras tomadas de muchos huesos humanos y también basadas en datos arqueológicos
Un estudio académico dir Asia Central Migración turca de las tribus comenzó en el siglo 300, aunque las primeras migraciones a principios del siglo 200
Las tribus turcas que emigraron al este continuaron al imperio de Babilonia que contiene la India y sus alrededores
El fundador del fundador del rey Babur, el occidental, o el turco que emigró a Europa, estableció el imperio de la caza
El fundador de Atilla es una posada Así que somos los turcos de Karachay El gran comandante de la Posada de Atilla Somos los abuelos continente de América, los inmigrantes
América del Norte y del Sur, y sólo hay una cosa que emerge con la inmigración de las tribus turcas de Asia Central.
Es una cultura y civilización de 15 mil años. Así que cuando estas inmigraciones europeas se exploran bien,
Usted verá que muchas razas que ven su raza como otras razas son los nobles turcos Olaf johan dicen lo mismo
Ha revelado que los turcos en el mundo están relacionados con muchas razas y hoy están en algunas momias en Egipto
Es decir, los turcos de Asia central tienen información muy importante para la inmigración Hoy vivimos en el norte de Europa
Suecos Señoras finlandesas Orígenes Los turcos están en todas partes Aceptados Académico y científicamente turco
El Censo Hoy en día los indios que viven en los Estados Unidos son de ascendencia turca. Muchos rojos viviendo en América del Sur
La palabra turca en la lengua y los dialectos son los dialectos de las palabras turcas utilizadas por las tribus de la piel roja
Este tema es muy importante en el grupo lingüístico altaico y aprende la verdad del mundo.
No es una nación limitada al Cáucaso

KARAÇAY TÜRKLERİ ÇALIŞMA GURUBU:

Bizler Bozkurt Mustafa lakabını harbiye mektebin de bir şeref madalyası olarak taşıyan GAZİ MUSTAFA KEMALİN bozkurtları yız
Bizler ATATÜRKÇÜ Yüz Türkçü yüz Turancıyız ve bundan başka siyaset görüş bilmeyiz Biz Ne CHP liyiz Ne MHP liyiz Nede AKP LİYİZ
Bizler Bağımsız Atatürkçü Kemalist Turancılarız yuvamız bütün dünya ve 72 ülke dir bizler Türkiye de siyasetin bittiğine
inanıyoruz Artık yeni bir siyaset oluşturulması gerektiğine inanınyoruz ve Bu uğurda mücadele veriyoruz Dünya Türkleri
olarak karaçay Türkleri olarak ORTA ASYA tÜRK KAVİMLER GÖÇÜ OLARAK KEMALİST TURANCILAR olarak mücadelemizi sonsuza dek
yaşatacağız Tüm mücadelemiz Turan,giden yol olarak Türk ekonomik birliğinin kurulması için mücadfele veriyoruz Tek amacımız
Atatürk ün Türk gençliğine emanet ettiği cumhuriyeti korumak onun çok arzu ettiği Türk  asrını başlatmaktır güney amerika
dan Avrupaya dalga dalga yayılıyoruz Tüm Türk dünyasına mutlu ve umut dolu gecek dileklerimizle

6 Temmuz 2017 Perşembe

DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:KARAÇAY TÜRKLERİ ÇALIŞMA GURUBU:Birinci dünya savaşında Amerika Birleşik devletlerinin rolü.Osmanlı İmparatorluğu çöktüğünede yani 1914-1915 yıllarında
Almanlar ile Müttefik olarak birinci dünya savaşın,a girdik Almanlar yenilince bizde yenilmiş sayıldık Ve osmanlı Toprakları
galip gelen güçler Tarafından işgal edildi ve Donanma İşgal donanması İstanbul a girdi bu giren gemiler için de dikkati
çeken bir Amerika bayraklı muhrip bu da demek oluyorki işgal de Amerika vardır 15/o5/1919 da İzmir in işgali sırasında
Abd inin Enbüyük savaş gemisi Arizona İzmir körfezinde demir Atmıştı ve Yunan Askerleri İzmir e çıkıyorlardı o sıra da
Giritli gazeteci osman Nevres(Gazteci Hasan Tahsin)Tabancasını çekerek İşgale gelen Yunan birliklerinin sancaktarını ve
sancak muhafızlarını Ateş ederek öldürmüştü Kıyıya Toplanan halkın üzerine Arizona muhribinden Ateş açılarak Yüzlerce
izmirliyi şehit etmişlerdir Bu İşgalin Arkasından ingiliz Ajanları ve diğer ülke Ajanları Türkiye deki Azınlıkları kışkırtarak
genellikle doğu bölgelerimizdeki ermenileri kışkırtarak onları silahlandırarak soy kırıma varan katliam lar yaptırt mışlardır
bu bir tarihi yaşanmış bir gerçektir Yani Ermeniler Daima Abd,Frans,İngiltere,Rusya tarafından destekleniştir ve şımarıklık
ları bundan dolayıdır yani Ne abd ne ingiltere nede diğerleri bizim asla müttefikimiz dostumuz değildir bunu çok iyi görmemiz
lazım Dünya da herşey yalan söyler Tarih asla yalan söylemez NEMUTLU TÜRKÜM DİYENE