28 Kasım 2017 Salı

MISSION OF CENTRAL ASIAN TURKISH POPULATIONS:My dear students and follow me. All my friends are my students, I say this because this is the immigration of Turkish tribes in the middle of Asia.
It's a conference and it's academic academic work. You can say I respect the ban, but this topic
If we consider it a study that will affect the roots of the world and if we try to understand it,
You will see that it is an economic, cultural and political issue, because the political economy of the countries
the underlying reason for the problems that they have experienced geopolitically is that they forget their past
The economic pressures of many inhabitants are based on political pressures. For this reason, Taiwan, Vietnam, South Korea,
The tribes migrated to Malaysia and the Arabian Peninsula to the other side of North America, the South and Europe.
the migrants and the people who keep the country here are losing their identity with religious pressures and political pressures
these communities have become the state of isede The nation has not gained the consciousness of being the world today, millions of exploited
the people of the enslaved Turks were removed from their memory and the enslaved societies exploited in the countries where they lived
they have become valuable friends, they do not know these tribes of the middle of Asia who do not understand migration today everything has been lost
the situation is today our deceased teacher olaf johansen has seen this and has done this work for the world has been given the gift
as a student, I remember the mercy and gratitude and I also contributed to support all my Circassian brothers
I am offering my gratitude

25 Kasım 2017 Cumartesi

ORTA ASYA TÜRK KAVİMLER GÖÇÜ

ORTA ASYA TÜRK KAVİMLER GÖÇÜ:


DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK  ARAŞTIRMA MERKEZİ


KARAÇAY TÜRKLERİ ÇALIŞMA GURUBU:Değerli Öğrencilerim değerli takp eden dost ve arkadaşlarım Orta Asya Türk kavimler göçü.Dünya da çok üstünde durulan
birkonu değeildir Bizler Tarihi Araştıran insanlar Tarih yalan söylemez sözünden hareket ile bunu düny gündemine getirdik
Orta Asya Türk kavimler göçü yapılan Arkeolojik,Antropolojik araştırmalara göre ilk göçler millattan önce 200-250 yıllarında
yaşanmış olduğunu biliyoruz millatan önce 600-650 yıllarına kadar devam ettiğini biliyoruz Orta asyadan göç eden kavimnlerin
tamamı Türk kavimleridir bu kavimler içinde çerkesler de dahildir bizleri yetiştiren hocamız olaf johansen yıllarca bu
göçün ulaştığı ülkeler uzun yıllar araştırma yapmış binlerce belge bulgu elde etmiştir bugün vikingler dahil bir çok
Türk olduğu söylenilmeyen kavimlerinde Türk kavimi olduğuınu araştırmaları sayesinde orta koymuştur bugün bu orta asya
Türk kavimler göçünde Amerika,ya göçler pek bilinmemektedir Amerikanın Kuzey inde güneyinde birçok Türk kavimi olduğunu
ortaya koymuştur bugün asya ya yapılan göçler de çok önemlidir Çin,vietnam,japonya,kore olmak üzere birçok asya  ülkesine
göçler yapılmıştır bu göçler hepsi sahada alanda yapılan araştırma ya dayılı kesin bilgilerdir bugün avrupa da ataları Türk
olan decletler Almanlar,Polonyalılar,Macarlar,Finladiyalılar Norveçliler,İsveçliler,çekler,sekeller,bulargarlar bunların
hepsi Türk kavimlerinden müteşekkil devletlerdir Bu tarihsel bilgiler Türkiye de de bilinmemektedir Kuzey Amerika ve güney
amerika da yaşayan kızıl derililer ve diğer guruplar ve bu kıtada yaşan birçok  ataları Türk olan millet var ve onlar şuanda
başka ırkları kabullenmişler kendilerini farklı ırk mensubu olarak görmektedir bunun sebebi millatan önce ırk ve millet kavra
mı yoktu ve bu kavimler kavimlerinin soylarının ismiyle anılıyordu fakat keşifler hareketi başlayınca 1490-1530 yıllarında
bu yeni kıtaya gelenler dinsel ve askeri baskılar ile burdaki Türk kavimleri asimile edilmişler dir yani  Atatürk ün söylediği
tarih türkler ile başlar sözü doğru dur ve bu çalışma ile belgelenmiştir


16 Kasım 2017 Perşembe

BU KAVİMLER GÖÇÜ ANLATIMI DİĞER PROFÖSÖRLERE AİTTİR VE BU ALINTIDIR


Kavimler Göçü nedir? Olaf Johansen in çalışmaları ile karşılaştırın

kavimler göçü
Kavimler Göçü, 4. yüzyıl ile 6. yüzyıl arasında Orta Asya'dan Avrupa'ya yapılan göçlere verilen isimdir. 4 yy. ortalarında Hunlar Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki bölgeden Don ve Volga nehirleri arasındaki bölgeye kaymışlardır. Orta Asya'daki Çin Devleti'nin egemenliğinden kurtulmak için MS 350 yıllarında batıya hareket eden Hun grubu, Volga-Don nehirleri arasında yaşayan Hunların daha batıya göçmelerine neden oldu.


Kavimler Göçü nedir?

kavimler göçü
Kavimler Göçü, 4. yüzyıl ile 6. yüzyıl arasında Orta Asya'dan Avrupa'ya yapılan göçlere verilen isimdir. 4 yy. ortalarında Hunlar Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki bölgeden Don ve Volga nehirleri arasındaki bölgeye kaymışlardır. Orta Asya'daki Çin Devleti'nin egemenliğinden kurtulmak için MS 350 Gerek Çin ve Avarların baskısı, gerekse iklim şartlarının kötüye gitmesi yüzünden, Batı Hunları 374 yılında, başlarındaki Balamir’in sevk ve idaresinde Avrupa içlerine ilerlediler (Balamir, Mete’nin 15. ve ÇiÇi Yabgu’nun 9. kuşaktan torunudur).

Bu sırada Kuban ve Terek nehirleri arasında yaşamakta olan Alanlar, Hunlara karşı koymak istedilerse de yenilerek bozguna uğradılar. Hunlar, onları takip ederken, Don (Ten) ve Dinyester (Turla) nehirleri arasında yaşamakta olan Ostrogotlan da mağlup ettiler. Ostrogotlann bir kısmı Hun egemenliğini kabul etti. Bir kısmı daha da batıya giderek Vizigot ülkesine girdi.

Ostrogotları takip eden Hunlar, karşılarına çıkan Vizigotları da yenerek dağıttılar. İşte bu “Hun” baskısına dayanamayan Alanlar, Ostrogotlar, Vizigotlar batıya doğru göç ettiler. Bunlar önlerine çıkan diğer Cermen kavimlerini yerlerinden ettiler. 375 yılında başlayan ve Hunlann diğer kavimleri batıya doğru iterek sebep oldukları bu harekete Kavimler Göçü denir.

Orta Asya'daki Çin Devleti'nin egemenliğinden kurtulmak için 350 yıllarında batıya hareket eden Hun grubu, Volga-Don nehirleri arasında yaşayan Hunların daha batıya göçmelerine neden oldu. O tarihlerde Karadeniz'in kuzeyindeki düzlüklerde Cermen kavimlerinden olan Gotlar yaşamaktaydı. 375 yılında Hunlar, Gotlar'ın yaşadıkları bu bölgeye girdi.

Hunlar'ın bu bölgede yerleşmesiyle daha fazla buralarda yaşayamayan çoğunluğu Cermen olan Vizigotlar, Ostrogotlar, Gepitler ve Vandallar batıya doğru göç etmeye başladılar. Romalıların barbar olarak adlandırdığı bu kavimler önlerine çıkan diğer kavimleri yurtlarından atarak İspanya'ya hatta Kuzey Afrika'ya kadar ilerlediler. Yıllarca süren bu döneme Kavimler Göçü (Alm. Völkerwanderung), Göç Dönemi (İng. Migration Period) veya Barbar İstilaları (Fransızca; Invasions barbares; İspanyolca; Invasiones bárbaras; İtalyanca; Invasioni barbariche) denir. Kavimler Göçü, günümüz Avrupa devletlerinin temellerini atan çok önemli bir olaydır.

Sınırlarda ve İmparatorlukta
Miladın ilk yüzyıllarında Avrupa'ya korku salan ve kendilerine batılılarca barbarlar da denen (Yunanca; yabancı olmayan anlamına, barbaros sözcüğünden) bu kavimlerin yıkıcı akınlarını önlemek için, Roma imparatorları sınırları tahkim ettiler. IV. yüzyıl.a kadar, Germenleri püskürtmeyi başardılar ve aralarından birçoğunu tutsak aldılar. Bu tutsakları, ya ekilmemiş topraklarda köle olarak ya da orduyu güçlendirmek için asker olarak kullandılar. Böylece, bu yağmacıların bazıları köylü oldu; bazıları da, batı orduları başkomutanlığına kadar yükselen Vandal Stilicho (360-408) gibi. Roma subaylığı rütbesine çıktılar.

14 Kasım 2017 Salı

ORTA ASYA TÜRK KAVİMLER GÖÇÜ:


DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:

KARAÇAY TÜRKLERİ ÇALIŞMA GURUBU:Değerli çerkesler Ben bir karaçayım uzun yıllar yurt dışında yaşadım Sweden World Marıtıme University de öğretim üyesi
olarak görev yaptım Orta Asya Türk Kavimler göçünün ilk göçleri milettan önce 200-250 yıllarında başlamış 600-650 yıllarına
kadar devam etmiştir Biliyorsunuz ki ırk ve milliyet kavramları 19.yy da oluşmuş ve Irk milliyet kavramı başlamıştır Norveç
li profösörüm Olaf Johansen Orta Asya Da birçok araştırma lar yapmış birçok konu da biligi ve belge meteryal toplamıştır
Olf johansen Orta Asya Türk kavimler göçünde çerkeslere ayrı bir bölüm oluşturmuştur Orta Asya da yaptığı araştırmalarda
Birçok çerkeslere Ait Kabir ve hakan mezarı üzerinde araştırma yapmış hakan mezarlarındaki meteryaller Türk hakan mezarları
ile birebir aynı olduğunu görmüş ve bunun ile ilgili birçok belge ve resim paylaşmıştır ve Çerkeslerin kulandığı motifler
birebir Türk motifleri olduğunu görmüştür Güney ve Kuzey Amerika da kızıl derililer üstünde yaptığı araştırmalar da Kuzey
Amerika da yaşayan Kara Ayak kızılderilileri seminoller apaçi ler ve diğer kızılderiler de kulandıkları kilimler tahta
beşikler ve kamalar oklar çerkesler ve Türkler ile ortak özellik gösterdiğini anlatır yani çerkesler 15 bin yıllık Türk
külktür ve medeniyetinin bir parçası  olduğunu anlatır hocamız yani çerkesler farklı bir ırk değil Türkün bir parçası
olduğunu anlatır hocamız moskova etmoloji müzesinde birçok belge ve bilgiye ulaşmış ve çalışmaları ile teyit etmiştir
Hocamız olaf johansen biz karaçaylar üzerinde yaptığı araştırmalarda hun kökenli türkler olduğumuzu ortaya koymuştur.

12 Kasım 2017 Pazar

SWEDEN NORWAY FINLAND GERMANY POLAND HUNGARY ÇEKYA BULGARIA, SEKELISTAN KOLLAR LAR HEPRISI TURKISH STRAINCENTRAL ASIAN TURKISH POPULATIONS MISSION:


1-I I am a scientist Central Asia The migration of the Tribes is a historical fact.

2-This fact has emerged as a result of research based on my life and my professor Olaf Joshansen,
If you do not accept it, then you should refer to the information on these tribal migrations at all world universities

3- As you know, the first migrations that first began in the years 200-250 and continued until 600-650
Northern Europe, Southern Europe, Eastern Europe, Western Europe, Western Hemisphere Empire established

4- Central Asia Turkic tribes migrants Bulgarians, vikings, Tatars.Macars.Polons, Finland and Germans are one
turkish tribes today sekkel tribes are all Turkish tribes You deny them because you do not know them and you
Norwegian, Finnish people are Turkish tribes you give rights to tribes immigration FIRST immigrants before millat 200-250
When it comes to racial nationality, there is no nationality and race in the 19th century.
you see yourself as different races if you do not know If you want to learn we have a large archive on Blogger
You can also follow it free at google + and there are also three gurubas
In the European group, the Catalans and the Etruscans are totally Turkish nations, that is, they deny it without scientific investigation
there is a lot of people joining us from South America to Europe from korea to japan

11 Kasım 2017 Cumartesi

ENTRAL ASIAN TURKISH POPULATIONS MISSION:
Precious Europe Central Asia Fascists immigration is known by universities all over the world and resources at each university
Our Hacamiz dear Olaf johansen Kavimler explored and examined the migration to the finest detail. For this reason,
The reality has been spoken according to my Hocamiza first immigrants millatoon before 300-350 not first immigrants millat
Major immigrations made in the years 200-250 The continent of Europe has been made to Asiatic and North America far away
It is certain that migrations to North, South, Central, West, Eastern Europe are today's
The European hun empire was established in the Atilla. The Etruscans state established in the south of Italy
The Turkish tribes who migrated to the east were the Babürist Empire, which included India, and the founder of the father of Europe.
a vast majority of living nations are the ancestors of the Turkish tribes Today the Vikings are a tribe of middle ages
The Germans, Bulgarians, Hungarians, Sequels, Finland, Sweden, Norway are the ancestors of the Turkish tribes in poland
it is a history that is true and truth It is said that if history is never to lie, keep it as it is today
Today many nations of North and South America live in the ancestral tribes of Turkey today.
The British researcher, who has been studying outside of Turkey, many studies on wikipedia
We are also an archive blogger as much as absent from google + Follow me on the migration of tribes
it is a Turkish tribe that checks and understands wikipedia

9 Kasım 2017 Perşembe

CENTRAL ASIAN TURKISH POPULATIONS MISSION:
NORWAY PROFESSOR OLDF JOHANSEN PREPARING AND RESEARCHING


ASİSTAN ERTUĞRUL DEMİRÖZCAN:Central Asia Turkish Tribes Immigration The first migrations took place between the years 200 and 250 before Millat.
Central Asian Turkish tribes migrated to 1-Avrpa. 2- Migrate to Far East Asia 3-Migrate to America.
4- Migrations to the Middle East are categorized as Turkish tribes from Europe Viking from Turkish tribes who came to northern Europe
and other Turkish tribes Central Europe Eastern Europe Western Europe or the Tatars and other Turkish tribes have come to this
you know that the European hun empire was established in the wake of the millennium,
they did not define themselves as Turks because they were not nation and racial consciousness until 600-650 BC
the name of the tribe or tribe names and the name of the race and have been identified with the concept of early 19th century emerged
a concept Today Bulgarians Mcars Czechs, Poles Sweden Norway Norway Finland comes from Turkish tribes true
This is a study based on research for many years and we are starting from the Middle East to Korea japan vietnam and other
the facts that emerged as a result of investigations in far-eastern countries are today to the north and south america
All of this information is documented and the photocopied document is information and material
that is to say, now that they are belonging to another racial nations
they have created a history and race from 1400 to 1595 to the snakes of their memories against them,
it is because they do not know what they are doing from their ignorance.
I see them as an academic study and I am confident that they will not do it that way.

5 Kasım 2017 Pazar

Top Positivity: Positive Quotes about Insurance

Top Positivity: Positive Quotes about Insurance: Insurance turned out to be more advanced in Enlightenment time Europe, and specific assortments created.These sorts of insurance have made...

MUHALEFET FUTBOL İKTİDAR FUTBOL

DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:
Değerli Yüce Türk milleti Bizler Politikayı siyaset,i  bilmiyoruz öğrenemedik Ben Eski Bir denizciyim dünya da 72 ülke
gezdim ve gittiğim gördüğüm ülkeler arasında Demokrasisi gelişmiş ülkeler de gördüm diktatörlük ile yönetlenleride.
Demokrasisi gelişmiş ülkelerde İnsanlar futbol takımı tutar gibi parti Tutmaz onlar araştırırı bakar bize ne getirir
bizden ne götürür hesabı yapr iktidarı millet denetler iktidarın icraatlarını sıkıkıya takip eder getirdiklerini
götürdüklerini hesap eder ona göre oy kullanır bizim gibi ülkelerde ise körükörüne eyleme değil söyleme oy verir onun
içinde demokrasimiz bir adım ileriye gitmez iktidar çıkar yol yaptık hastene yaptık hava alanı yaptık diye övünerek
anlatır Halbuki bu eylemler iktidar tarafından yapılması gereken eylemlerdir Şöyle bir dünya haritasını gözünüzün önüne
Getirdiğinizde gözünüze Afrikayı Afganistanı veya diğer bir yoksul ülkeyi getirn orda hastane yok hava alanı var fakat
bu ülkelerin sömürge olduğu gerçeğini değiştirmiyor Ekonomileri bozuk halkı aç sefalet içinde oldukları gerçeğini değiş-
tirmiyor bizim ülkemizde de aynı işte onun için Tıoplumun yarısından fazlası sefalet içinde yaşıyor şimdi iktidar
Seçime hazırlık olarak Belediye başkanlarını görevden alıyor parti yönetimini değiştiriyor peki parti değişiyormu hayır,
fikirler düşünceler ideoloji ler değişmiyor Bizler onun için kararsız diye adlandırılan kesimiz ama biz kararsız değiliz
Biz çok karalı 3.5 milyon kişiyiz millet bizi referandum da hissetti ve gördü bizler şimdi beklemedeyiz genel seçimlerde
Şşimdi takipteyiy eylem ve söyleme ürettiği politikalara bakacağız işsizlik,ekonomi,sanayii,eğitim,üretim,İç siyaset
dış siyaset te negibi çalışmaları olacak izleyeceğiz yani bizler körü körüne oy vermeyeceğiz çünki bizler futbol takım
Tutar gibi siyaset polita üretmiyoruz saygılar

2 Kasım 2017 Perşembe

CENTRAL ASIAN TURKISH POPULATIONS MISSION:WORLD TURKISH CONGRESS STRATEGIC RESEARCH CENTER:


KARAÇAY TURKLER STUDY GURUBU:4-11-1956 Comonist Russians and Killer Cossack stalin administration invaded Hungary Hungary
we have never forgotten that we are the same as hungaries and we are living in pain and we are far away from you
our hearts are always yours, they knew that the Karachay larva Hunsoylu Turkish species Russians Hungarians are Turkish Asylum
how we are the blackbirds in Russia, stalin by the genocide, if we were subjected to the Hungarian brothers in those years,
we honor the dead with respect We give thanks for the independence of Hungary Remember all our brothers and sisters respect
we are


Russian Army entered Hungary


In the aftermath of the Second World War, the Stalinists took the backing of the Soviet Union in Hungary and succeeded in entering the court, even though they emerged as the fourth party in the elections held in 1945. Later on, the Soviets put more weight on the situation and the stalinists, who had several thousand members, became the sole judge of Hungary.

At that time the USSR was trying to create its own block and it was not possible to remove Hungary from the eye. Between 1949 and 1953, General Secretary of the Hungarian Workers' Party Matyas Rakosi became a strict practitioner of stalinism in Hungary. There was intense pressure on the working class; about 200,000 people were affected. In this period, Hungary strengthened the one-party regime domination, internal and external democracy was abolished, the syndicates were party-bound, the secret police AVH became almost the highest governing body.

Pain pressure conditions caused the anger to slowly accumulate in the masses of poor workers. A factory worker says at that time: "Communists have expropriated factories and businesses, saying, 'You are the factory, you work for yourself.' They have given us everything, but they are put into the greatest misery that can put us under pressure."

Rakosi became prime minister in 1952, but when Stalin died in 1953, the Stalinists increased the pressure in Hungary. Worker revolts have also begun in other countries of Europe. The workers' uprising, which began in East Germany in 1953, was suppressed. In Hungary that same year, similar grits started to rise. The workers at the iron and steel factory in Matyas grew to protest low wages and food shortages.

The Soviet Union went to power to resolve the situation in a country that was in its bloc, and Imre Nagy became prime minister. Nagy closed the collection camps as the first job and released 10 thousand prisoners. He declared economic and political reform. The industry has promised to increase investment in consumer goods. The head and vice-president of the secret police organization AHV was sentenced to six and nine years in prison for committing crimes against the public.

But Nagy took these steps upon the bureaucracy and the thunderbolts of the USSR. Rakosi has come to see it again and has done his utmost to undermine the reforms. This further increased the anger of the workers, and a number of strikes took place at the end of 1953.

The struggle between the stalinist Mosquito wing and the reformist wing in the party has now become very hot. As social polarization grew, Nagy began a reform movement with a series of party members and journalists, feeling the power of the massive workers' masses.

Nagy was first laid off from the government office, then the central committee. It was accused of being a "right deviation". In the same period, the Warsaw Pact was established and 20 thousand Hungarian army were in the pact with Soviet uniforms. Journalists, writers are under pressure. The support around Nagy grew steadily as the Moscow supporters increased the pressure.

In the spring of 1956 the masses began to shout out their hatred of bureaucracy and stalinism. Everywhere there were strikes and demonstrations. A major strike in the iron and steel factories. 200,000 people walked for the sake of the reputation of former party leader Rajik, who was executed.

The masses are now in motion. Conflicts appeared in the demonstrations. Conflicts advanced the Hungarian Revolution. Student organizations have shaped demands such as a new leadership, a new government and the Soviet abandonment of Hungary and new economic policies.

On October 23, 1956, he walked by reading "the bloody Stalin sculptures", the slogans "Soviet soldiers return to your house, take the statue of Stalin" and a series of antiques as well as the international march. Hundreds of thousands of people were moving towards parliament and the radio. The secret police opened fire to the public, but the soldiers quickly moved to the ranks of the demonstrators and distributed weapons to the public.

Upon Nagy's reign, the USSR took action to suppress the Hungarian Revolution. On November 4, 1956, 200,000 soldiers, consisting of the forces of the USSR and the Warsaw Pact, entered Hungary with 3,000 tanks. Thousands of people have been killed in conflicts. Those claiming to be socialists, those claiming to defend workers' power, thousands of jobs

1 Kasım 2017 Çarşamba

MISIÓN DE POBLACIONES TURCO ASIÁTICAS CENTRALES:FECHA CATALANA: Profesor Olaf Johansen El catalán de los catalanes no es español El catalán es esencialmente un primo turco
Es el pacto turco que vino a España con la migración de las tribus hechas en cada parte del mundo
Ha sido revelado en investigaciones académicas históricas. Desde el comienzo del siglo, los conflictos vivieron. En la guerra del 17 de septiembre de 1714, los catalanes perdieron la guerra. La idea de Barcelona entró en el dominio del Reino de España, el Príncipe de Cataluña. El sueño de la independencia catalana continúa hoy.

A partir del siglo XV en adelante vivieron los conflictos. En la guerra del 17 de septiembre de 1714, los catalanes perdieron la guerra. La idea de Barcelona entró en el dominio del Reino de España, el Príncipe de Cataluña. El sueño de la independencia catalana continúa hoy.

MISIÓN DE POBLACIONES TURCO ASIÁTICAS CENTRALES:Valiosos catalanes Nuestro profesor Nuestro experto Olaf JOHANSEN Migración de tribus turcas de Asia Central Con documentos y hallazgos históricos
no hay duda de que el lugar ha sido preparado y presentado al mundo cuando se mira la situación histórica de los catalanes
Los catalanes son hun noble, y estas actividades se realizan en archivo en nuestro blogger de Google+
la información detallada en mis páginas ha llegado a su fin por el principio del reino español
Es lo mismo que los productos históricos utilizados por los peregrinos.
Los hallazgos históricos confirman esto, si quieren seguirme desde blogger den y google +
Como Congreso de Millones de World Turks, CATALUN apoya el legítimo deseo de independencia,
nos encontramos