29 Haziran 2017 Perşembe

ORTA ASYA TÜRK KAVİMLER GÖÇÜ:KARAÇAY TÜRKLERİ ÇALIŞMA  GURUBU:Rahmetli Profösörüm Norveçli Antrapolog,ve Türkelog Olfa Johansen Orata Asya Kavimler göçüne büyükbir emek ve ömür harcıyarak
Medeniyetin Avrupa dan başlar yalanını çökertmiş ve bunun büyük bir yalan olduğunu ortaya binlerce Arkeolojik,Antrapolojik
Eseri bir Araya getirerek belgeliyerek ortaya koymuştur Yani Gazi Mustafa Kemalin Tarih Türkler ile başlar sözğünün doğruluğunu
ortaya koymuştur Olaf Johansenin Tezi ve ortaya koyduğu gerçekler.Kavimler zamanında milliyet ırk konusu bilinmiyordu bu Türk
kavimler Aile Adları bağlı bulundukları kabile ve Aşiret adlarıyla anılıyordu bundan dolayıdırki bazı Türk soyları ve kavimleri
asimile olmuş kendilerini farklı ırklar olarak tanımlamıştır bilhassa Biz Karaçaylar üzerinde yaptığı araştırmalarda Alan Türkü
olmayıp bizlerin hun Türkü olduğunu ortaya koymuştur Orta Asya Ve kafkaslarda yaptığı Araştırmalarda Kendilerini farklı bir
ırk olarak Tanımlayan çerkeslerin özbe öz Türk olduklarını ortaya koymuştur Olaf johansen Orta Asya ve kafkaslarda yaptığı
bilimsel Akademik çalışmalarda yaptığı kazı ve araştırmalarda çerkes hakan mezarlarının incelendiğinde Türk hakan mezarlarındaki
bulunan eşyalar ile bir bir aynı oluşu ve mezar rütüellerinin aynı olduğunu kulandıkları hançer ve kamaların Türklerde de
olduğu üzerlerindeki motiflerin Türk motifleri olduğunu çerkes lerin kulandıkları beşikler ve diğer kilimler kızılderililerin
kulandıkları ile bire bir Aynı olduğunu elde ettiği meteryaller ile ortaya koymuştur yani çerkeslerde 15  bin yıllık  Türk
kültürünün bir parçası olduğunu dünya ya anlatmıştır yani çerkeslerin de Türk  kavimlerinden olduğunu ortaya koymuştur bunun
ile ilgili bilgiler Moskova etmoloji müxzesinde de mevcut tur

28 Haziran 2017 Çarşamba

ORTA ASYA TÜRK KAVİMLER GÖÇÜ:
ANADOLU YARIM ADASINA GÖÇÜŞLER:
Orta Asya Kavimler Göçü Hernekadar 200yy başlamış isede nedendir bilinmez hep 300.yy baz  alınır v 600.yy sonlarına
kadar Devam Etmiştir Anadoluya göçen Türk kavimleri Ya Konaklama olarak kulamışlardır yada kalıcı olarak yurt edinmişlerdir
Gazi Mustafa Kemalin Anadolu için binlerce yıllık Türk yurdu demesi boşuna değildir bu Söylenen tatrihler Orta Asya
Türk kavimler göçü ile tamamen örtüşmektedir.Anadolu,ya gelen Türk kavimlerinden oğuzların Kayı boyu kalıcı olmuş ve
1299-1301 yıllarında osman bey tarafından osmanlı İmparatorluğu kurulmuştur 1453 Yılına gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğunun
genişleme dönemi başlamıştır Genişleme dönemi 29/05/1453 yılında fatih in  İstanbulu fethi ile başlar ve devam eder OLsmanlı
İmparatorluğu Fetihler ile genişliyerek Afrika kıtasına kadar Afrika dan Balkanlara kadar genişlemiştir Ve İmparatorluk
kurucuları Türk olsalarda Genişleme sürecinde Çok uluslu bir devlet olmuştur Devieti bir arada tutmak ve farklı kültür ve
dinleri birlikte yaşatmak için Ümmetçiliği uygulamış Türk kelimesini kulanmaktan kaçınmıştır böylece osmanlı devleti
dinsel figürleri kulanarak Ümmet bilincini aşılıyorak Türklükten Türküm demekten uzaklaşmış çok uluslu bir devlet olmuştur
ve Türklükten uzaklaşmıştır tarihi gerçek budur

25 Haziran 2017 Pazar

ORTA ASYA TÜRK KAVİMLER GÖÇÜ SAYFASI:
HAZIRLAYAN DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:


Orta Asya Kavimler göçü 650 Milyon Türk,ü ve Dünya Üzerinde yaşayan Trkleri ilgilendiren Tarihi bir gerçetir ve bu
gerçeğin Ortaya çıkarılması için bir ömür harcanmıştır ve Bu Bilgiler Yapılan Araştırmalarda elde edilen bulgu Antropolojik
maddeler Arkeolojik belgeler ve gün yüzüne çıkan meteryallerin doğrultusunda dünya ya duyurulan bir tarihi çalışmadır
ve şunu asla unutmayın Tarih asla yalan söylemez söyletemezsiniz çünki Tarihi gerçek mutlaka gün yüzüne çıkar.


Orta Asya Kavimler göçü Başlangıç olarak 300.YY olarak bilinsede Tarihi gerçek ilk göçlerin 200.yy da başladığını söyler
Orta Asya Da iklim değişiklikler 200.yy sonlarına doğru daha da ağır bir şekilde devam ediyordu O zamanlarda bazı Türk
kavimleri deniz seviyesinin Altındaki platolar dan stepler den geçerek Amerika kıtasına ulaşmışlardır bir kolda bering
boğazını geçerek Amerika kıta sına ulaşmışlardır Bugün Kuzey Amerika nın ve Güney Amerikanın ilk sahipleri Türk kavimleri
dir Orda yaşayan insanların Ataları ile bizim atalarımız aynıdır.Bugün Kuzey Amerika ve Güney Amerika orda yaşayan Atalarımız
tarafından yeni bir kıta olduğunu bilmiyorlardı Ve bu Maden bakımından zengin olan bu kıta kıta Avrupası nın iştahını kabartıyordu
1400-1530 Yıllarında keşiflerin hız kazanması ile bu kıta keşfedildi fakat neyazıkki bu kıtanın sahip leri vardı bunun üzerine,
İngiliz ler,Fransızlar,İspanyol lar,Portekizler Askerlerini bu kıtaya indirdiler Yerli halk a işkence ve katliama varan
acılar yaşattılar bu kavimler kendilerini Türk olarak Tanımlamıyorlardı kavimler zamanında milliyetbilinci de yoktu herkes
kendi boy soy ve aşiret guruplarına göre adflandırıyordu Amerika daki Ağır baskılar ve katliamlar bu kavimlerin asimile olmasını
sağladı Hocamın bu ülkelerde yaptığı Araştırmalarda bir çok Amerika ülkesinde yapılan araştırmalarda başta.Meksika olmak
üzere maden bölgelerinde ayakları prangalı bir çok toplu mezar bulunmuştur ve dna testlerinde Türk izlerine raslanmıştır
bazıları kurşuna dizilmiş olarak bulunmuştur yani orta asya Türk kavimler göçünün Amerika ayağı hiç anlatılmamış ve yok
sayılmştır bu gerçek ortaya çıkınca herkes bir şok durumuna girdi ve Türk milletinin 15 bin yıllık bir kültür ve medeniyet
olduğu ortaya çıktı medeniyet Avrupa dan geldi düşüncesi çöktü işte Türk kavimler göçü dünya da yeni bir çağ başlattı
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE HEPİNİZE SONSUZ SEVGİLER VE SAYGILAR22 Haziran 2017 Perşembe

DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:

KARAÇAY TÜRKLERİ ÇALIŞMA GURUBU:

Kuzek Irak,ta bulunan Pkk Terör örgütü Bir Ermeni Terrör örgütü dür kürtler ile alakası yoktur 1984-1985 yıllarında
Çökertilen  Asala Ermeni Terör örgütü yerinhe ikame edilmek için kurulmuştuır Suriye deki uzantıları Pyd,Ypg bunun
doğal uzantiları dır Ve Amerika Birleşik devletleri desteklidir ve bu Terör örgütünü kafkaslarda kulanışlmak üzere
hazır tutuyor Aynı zamanda bu Terör örgütlerinin hedefinde Türkiye de var Bugün Aldığımız bilgiye göre Bu terör
örgütleri şunda Ermenistan a akmaktadır ve Pkk kamları bulunan ermenistan,a geçiş yapmakta dırlar bu şu anlama
geliyor Abd ve rusya elbirliği ile ermeniğleri desteklemiş oluyor Büyük Orta Doğu Projesinin Tek amacı vardır
Petrol havzalarının elegeçirilmesi geçirildikten sonra Türkiyenin sınırlarını değiştirip Petyrol akışını büyük
kürdistan ğüzerinden  sağlıyacaktır Bizler strateji merkezi olarak facebook tan yazdık diğer sosyal  paylaşım
sitelerinden duyurduk Bugün Azerbaycan a Karşı bu ermeni Terör örgütü ermeniler yanındagellendik savaşmak olarak gittiler
Bizler bu olayı yıllar önceden görerek Türk hükümetini uyardık fakat facebook hep en şimdi bu konuda yazdıklarımjızın
nekadar  doğru olduğu ortaya konulmuş oldu Bugün Pyd,Ypg ve Pkk ya verilen Abd Ağır silahlar belirli bir pilan bir strateji
olarak verilmiştir bu verilen piyade silahları moderen nato ülkelerinin kullandığı silahlar Abd nin değişen Askeri konsepti
ve stratejisi nedeni ile verilen silahlardır ve bu silahlar kafkasya Türkiye orta doğunun genelinde kulanılacaktır çok
yakın bir zamanda herkes bu felaketi görecek ve sadece seyredecektir Türk Ordusun bu gerçek karşısında mutlaka askeri
konseptini Askeri stratejisini gözden geçirmek zorundadır saygılar

21 Haziran 2017 Çarşamba

ORTA ASYA TÜRK KAVİMLER GÖÇÜ:

KARAÇAY TÜRKLERİ ÇALIŞMA GURUBU:Bundan Binlerce yıl Önce yaşanan Orta Asya Türk Kavimler göçü Orta Asya dan Doğu,ya göçler olmuş Merkezi Hindistan olan
Babür İmparatorluğu kurulmuş Babürşah Bu İmparatorluğun kurucusudur Batı,ya yapılan göçlerde Avrupa Da Batı Hun imparatorluğu
kurulmuş Kurucusu Atilla Han dır Avrupanın Güney ine nler Etrüks Devletini kurmuşlardır kurucu ları romus romulus
kardeşler İspanya da Katalan lar hun soyludur ve kati ve kesin dir İsveç,Finlandiya,Polonya,Macaristan,Bulgaristan,Arnavutluk
ve diğerleri Türk soylu milletlerdir Orta Asya Türk Kavimler göçünün Coğrafi olarak yol ve dağılımlara baktığınız da bunu
göreceksiniz.Bugün Orta Asya Kavimler göçünde Amerika Kıtasına Göçen Atalarımız Amerikanın ilk sahipleriydi fakat kavimler
zamanında mnilliyet bilinci millet kavramı ırki bilgileri ve şuurları olmadığı için Çok çabuk asimile edilmişler Atalarımız
Amerikaya göçtüklerinde buranın yeni bir kıta olduğunu bilmiyorlardı ve Sömürgeci devletler bu yeni kıtaya göz dikmişlerdi
Ve 1400 lü yıllardan başlayarak 1530 lu yıllara kadar keşlifler nedeni ile kıta keşfedilmeye başlandı Ordaki Atalarımızı gören
Sömürgeci devletler oraya il asker getirdiler ve oranın yerli,halkına soykırıma varan katliamlar yapıldı kıtaya sivil insan
lar getirmeye başladılar ve kıtayı Orta Asya kavimler göçü iğle gelen atalarımıza inşa ettirdiler madenlerde köle gibi
çalıştırdılar kuzey ve güney amerika da yapılan kazı ve araştırmalarda çıkan toplu mezarlarda ayaklarında pranga olan iskelet
ler vulundu buda anlaşılıyorki bu atalarımız zorla madenler de çalıştırıldığı anlaşılıyor yarıca yapılan kazılarda kuşuna
dizilmiş bir çok kızılderili,toplu mezarları bulunmuştu ve orda yaşanan vahşet nazi vahşetinden çok bğüyük bir vahşettir
işke kimliklerini milliyetlerini kaybeden toplumlar sömürge olur köle olur Amerika bizim atalarımızın elinden çalınan ülkedir


18 Haziran 2017 Pazar

CENTRAL ASIAN TURKISH POPULATIONS MISSION:
The Turkish tribes that started in Central Asia from the beginning of the 200th century were nominated as Indians who migrated to the American continent
A large majority of the tribes came out of the Turkish tribes and these migrations continued until the 600th century.
There were Turkish words in the languages ​​of the detriers. Indians living in South America were also in middle Asia
The Turkish tribes were nothing but the Turkish tribes that came to America with the immigration, that is, a great majority of the Indians
They were our ancestors from America. They were Americans, they did not know that they were a new continent when they came
And the Americans either brought these tribes to agriculture and livestock. They also brought this ironwork to sword knife daggers and arrowheads
And then in 1400-1500 years the exploitation of the explorers began with the exploitation of the provinces,
And brought these Colonial States Soldiers to this new continent and then carried their own citizens to this continent
More deemed information is available on our website of middle asian turkish immigration

14 Haziran 2017 Çarşamba

Mis amigos y preciososCada uno de ellos describió el hecho incómodo es que esta historia de las tribus migrantes turcas en Asia Central y la respuesta sesgada
Gösteriyor.halbu de esta digresión es sancionado por los historiadores del mundo debido a la migración de las tribus centrales Asya Türk
Un rumor no es cierto que la historia es una historia de cuando se comparte y con la experiencia del mundo real de ciertas reservas
Alarmado porque las fechas estaban mal sobre el mundo, y esto es una mentira, hay muchas supersticiones cuando se conocía la verdad
Somos un mundo multi-étnico surgirá con los familiares que viven en y esto molesta el mundo debido a nosotros
Imperialismo occidental en el Medio Oriente que los árabes quieren detener el parche entró en shock, porque se trata de las verdaderas tribus turcas de Asia Central
Migración de China a Asia Central, India y Asia Central, Europa del Norte y América del Sur, o ir al carril y colisionar había sido araştırış
Todos los datos arqueológicos y antropológicos confirman todos los resultados hoy en Suecia, Finlandia, Polonia, Hungría, Albaneses
Las consecuencias son el origen búlgaro de la nación turca, por lo tanto, en América del Norte América del Sur para estos hechos yi
Yo estaba tan asustado de América y hecho muchas amenazas e insultos como la verdad salió a la luz este facebook Taki
Nuestra página ha sido bloqueada o cerrada o se ha encontrado que los europeos no me dicen primero artículo primero Hierro turco
Los procesadores de pavo son los primeros vehículos de combate que fueron hechos por las flechas, dagas de dagas Turcos 15 mil turcos
Resultó ser una civilización durante años había temido que Turquía se discutió y enviar al enemigo y el mundo real o
Continuará discutiendo sobre estos hechos que emergen como los llamados países civilizados como el genocidio contra los turcos
Los indios emergentes que viven hoy en América del Norte fueron atacados y robados hasta 1820
1400 l El sacrificio se realiza a principios de año, liderado por México en Sudamérica en 1530, incluyendo a los nativos como lara
Comenzaron con esposas a sus pies la humanidad tenía en ellos la esencia de por qué un tratamiento no-Mae en el extranjero
Lara hizo masacrar a la gente hizo que los esclavos mantenían su 

10 Haziran 2017 Cumartesi

Değerli Atatürkçüler değerli Türkçüler:

Yüce Türk Milleti Günümüzde Hekes Atatürkçü Türkçü fakat Türklük için mihenk taşı olan Orta Asya Türk kavimler göçü
yetrince bilinmemek tedir Ben Bu boşluğu doldurmak için merhum hocam Türk Aşığı Olaf Johansen,in çalışmalarını anlat
mak hocam a bir vefa borcu olduğu için ve mutlaka Her Türk ün bilmesi gerektiği bu tarihsel bilgiyi analatıyor yazı yorum
şu anda GOOGLE+ de ORTA ASYA Türk Kavimler Göçü Topluluk diye bir sayfa açtım burda Orta Asya Türk Kavimler göçü ile ilgili
anlatımlar sunumlar bulacaksınız eğer ORTA ASYA TÜRK KAVİMLER GÖÇÜ topluluk sayfamızı ekliye biğlir siniz bir çok konuyu
blogger de bulunan blog larımdan da npaylaşıyorum bu yazılar hiçkimse tarafından yanlış anlaşıl mamalı ben kimseyi Türkleştir
mek gibi bir niyetim asla yoktur bu gerçeği sadece dünyanın bilmesini istediğim için bir görev olarak yapıyorum google+dan
beni takip eden sayfa arkadaşlarım ekliye bilir saygılar

9 Haziran 2017 Cuma

Değerli dostlarım saygılarımlaYüce Türk milleti Orta Asya Türk kavimler göçü ile ilgili Bir Topluluk oluşturduk ve sizlerin bu sayafayı eklemenizi
rica ediyorum ORTA ASYA TÜRK KAVİMLER GÖÇÜ topluluk sayfamıza sizleri bekliyoruz Kemalist Turancılar kemalistler ben
Atatürkçüyüm diyenler parti siyaseti yapmayanlar sadece siyasetimiz Türk ve Atatürk tür saygılar

3 Haziran 2017 Cumartesi

DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
KARAÇAY TÜRKLERİ ÇALIŞMA GURUBU:
Değerli Sayfa Bllog arkadaşlarım yazdığınız yazılara kutlamara sonsuz teşekkürler sunarım hepinize sevgilerimi sunarrım.
Türkiye den başta olmak üzere Meksikadan kızılderili kardeşim yanlız kurd,a Venezüella dan Belkıs Martınez e arjantinden
Miguel fernandeze,Brezilyadan,lili ye ve ismini sayamadığım Tüm Türk dostlarına ve Türklük ile gurur duyanlara selam olsun
Ben yazdığım bu yazılar Büyük bir çalışmanın eseri ve dünya da bilinmeyen Orta Asya Türk kavimler göçünü detaylı olarak
Anlattık ve bu çalışma rashmetli hocam profösör olfa johansen in yarım asıra dayalı çalışmalarının eseridir ve bende bu
çalışmalara katıldığım için çok mutluyum bu büyük eser bir ortak çalışmanın eseridir ve hacam rahmetli olaf johansen derdiki
Türk milletinin Dünya üzerinde birçok ırkla akrabalığı vardır derdi işte türk gerçeği Geçen gün CNN TÜRK tv de mısır da
yabancı bir üniverstenimn yaptığı arkeolohjik araştırma da bulunan mumyanın türk genleri taşıdığı ortaya konmuş ve olaf
johansen nekadar haklı olduğu bu tv de verilen haberde ortaya konulmuştur işte Türk gerçeği budıur Gazi Mustafa Kemalin
dediği gibi Tarih Türklerle b aşlar sözü gerçek olmuştur saygılar


CARO Venezuela

Nós apoiá-lo em sua voz como o Congresso Mundial de mundo turco, ou estamos aqui para anunciar que estamos a trabalhar
Nós queria que você soubesse primeiro venezuelano para tentar parar o que é engraçado é a minha definição do imperialismo ambulatorial independente independente atrás
Antes harşey para dar a luta para ter o valor do país será subterrâneas e acima do solo riquezas
As receitas do petróleo irá armazená-los comer olmayana ninguém e certamente irá espalhar a base de riqueza para o bem-estar de sua nação kulanacak
e verdadeira riqueza do chão ao teto yükselacek e uma política econômica nacional forte que criou a mão atual
organizações multi-negócios inovadores serão trazidos para a economia eo emprego será criado deve ser inserido nas receitas de layout e estaduais
Aqui está o que será usado para o bem-estar da nação Abd Que Bielorrússia a partir de seu apoio e assistência recebida da nação venezuelana
Porque com todos os esforços para alcançar o poder absoluto para ajudar o metro e acima do solo para tirar proveito da riqueza
bem como centenas de anos a trabalhar que a exploração ainda é a questão mais importante para explorar a independência total para Venezuela
para fortalecer a economia e as orelhas é muito bom valor nas mãos de estes irão mudar se eles já feito
Então, alguma coisa terá total independência na Venezuela deve ser introduzido no quintal Abd Abd não deve ser presidente
AMÉRICA é a versão sombria e brutal turamp hitler do dr Dada esta meta eo tambağımsızlık economia nacional
Nós te amamos e devemos ser, nós apoiar o seu caso direita