26 Haziran 2018 Salı

BAŞBUĞ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ün TÜRKÇÜ,TURANCI,MİLLİYETÇİ DÜŞÜNCELERİ
<< < (2/11) > >>
Bağatur-Şad:
Atatürk büyük bir önder ve gerçek bir Türkçü
Bu düşüncelerini biliyordum ama bir daha tekrarlayınca gözlerim doldu bana özellikle Turan için fikirleri hayatımda dahaçok mücadele şevki verdi...Başbuğların başbuğu Türk'ün en türkçü atası ruhu şad olsun.
Tengiz:
Alıntı sahibi: K A L K A N üzerinde 22 Kasım 2009, 23:45:50


1933 yılında, Amerikalı General McArthur'un "Sizin Türkiye'nin geleceği hakkında tasavvurlarınız nedir?" sorusuna, Büyük Önder Atatürk, "Allah, nasip eder, ömrüm vefa ederse Musul, Kerkük ve adaları geri alacağım. Selanik de dahil Batı Trakya'yı Türkiye hudutları içine katacağım" cevabını verir.Bu sözlerden sonra amerikanın Atatürk'ü büyük tehlike olarak görüp öldürmeyi amaçladığı söylenir...
K A L K A N:
Köprülerin (Linklerin) Görülmesine İzin Verilmiyor.
Köprüleri (Linkleri) Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapın


ATATÜRK, 14 Eylül 1931 günü bir sohbet sırasında anlattığı
aşağıdaki hatırasıyla kendisinde milliyetçilik fikrinin gelişmesini çok net bir
şekilde dile getirmektedir:
"Bizim neslin gençlik yıllarına Osmanlılık telkin ve etkileri hâkimdi.
İmparatorluk halkını meydana getiren Türk'ten başka milletlere, bu arada
yanlış bir din anlayışıyla Araplara, sarayın, ordu ve devlet ileri gelenleri
arasında bulunan ırktaşlarının etkisiyle Arnavutlara özel bir değer veriliyor,
onlardan söz edilirken 'kavmi necip' deyimi ile sıfatlandırılarak bu duygunun
belirtilmesine çalışılıyor, memleketin sahibi ve devletin kurucusu olan biz
Türkler, ikinci plânda gelen önemsiz halk yığınları sayılıyordu.
Şair Mehmet Emin Yurdakul'un, ilk defa Manastır Askerî İdadisinde
öğrenci iken okuduğum 'Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur' mısrasıyla
başlayan manzumesinde, bana millî benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı
bulmuştum. Fakat ben asıl bunu, orduya katıldığım ilk günlerde, bir Anadolu
çocuğunun gözyaşlarında gördüm ve kuvvetle duydum. Ondan sonra
Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağım oldu.
Kendimi hiçbir zaman Osmanlılığın telkin ettiği başka milletleri öven ve
Türklüğü aşağı gören eksiklik duygusunu kaptırmadım.
Bakınız nasıl oldu? Kurmaylık stajı için verildiğim süvari alayı,
Hayfa'da bulunuyordu. Kışla ile deniz arasında geniş bir talim alanı vardı ve
piyade acemi eğitim devri yeni başlamıştı. Erleri bölgeden toplanmış Arap
gençlerinden, öğretici kadro da tecrübeli ve Anadolulu kıt'a çavuşları olan
Türk delikanlılarından kurulu idi. Katıldığım bölüğün alaydan yetişmiş,
Makedonya Türklerinden, ileri yaşlı bir yüzbaşısı vardı. Erlere çavuşlar talim
yaptırıyor, biz subaylar arada dolaşarak çalışmaları izliyor ve denetliyorduk.
Yüzbaşı, çavuşlarına karşı sert davranıyor, yeni erlere karşı ise fazla şefkatli
görünüyordu. Onların herhangi bir şekilde azarlanmasına, hırpalanmasına
gönlü razı olmadığını ısrarla söylüyordu. Hâlbuki talimlerde, Türkçe
bilmedikleri için, çavuşların söylediklerini iyi anlayamayan kimi erlerin yanlış
hareketlerinin, zaman zaman çavuşların sabırlarını tükettiği, sertçe
davranışlarına yol açtığı da oluyordu. Bir gün yüzbaşı, bu yolda hareketten
kendini alıkoyamayan bir çavuşunu mimlemiş ve talimden dönüldükten
sonra, birlikte oturduğumuz bölük komutanlığı odasına çağırtmıştı. Takım
komutanıyla birlikte gelerek yüzbaşısını saygıyla ve askerce selâmlayan
çavuş, yirmi beş yaşlarında dinç ve yakışıklı, ince bıyıklı, elmacık kemikleri
fazla kabarık, uyanık bir Türk çocuğu idi. Yüzbaşı, onu millî onurunu ağır
şekilde hançerleyen '...Türk!' sözleriyle azarlamaya başlamıştı. 'Sen nasıl
olur da kavmi necibi Arap'a mensup, Peygamberimiz Efendimizin mübarek
soyundan olan bu çocuklara sert davranır, ağır söz söyler, onların kalbini
kırarsın? Kendini bil, sen onların ayağına su bile dökmeye lâyık değilsin...'
gibi gittikçe manasızlaşan, fakat yaşlı yüzbaşının samimî inancından kuvvet
alan sözlerle hakaret ediyor, gittikçe asabîleşiyordu. Ben dikkatle çavuşun
yüz ifadesini izliyordum. Başlangıçta üstünde bir babaya duyulan saygının
içtenliği okunan çizgiler sertleşmeye, içten gelen haklı bir isyanın ateşleri
gözlerinde okunmaya başlamıştı. Fakat gerçek itaatin simgesi olan her Türk
askeri gibi bu da iç duygularını gemlemesini bildi. Sessizce göz pınarlarından
dökülmeye başlayan yaş damlaları, yanaklarında birbirini kovalayarak
bıyıkları üstünde toplanıyor ve kendini böylece yatıştırmaya çalışıyordu. Ben,
bir taraftan üzgün ve sinirli, bu sahneyi seyreder ve söylenenleri dinlerken, bir
yandan da içimde bir isyan duygusu şahlanıyor ve şöyle düşünüyordum: 'O
erin bağlı olduğu kavim, birçok bakımdan necip olabilirdi. Fakat çavuşun,
yüzbaşının ve benim bağlı olduğumuz kavmin de tarihleri şerefle dolduran
büyük ve asil bir millet olduğu da bir an şüphe
götürmez bir gerçekti. Türklük hakkındaki o günkü görüş ise doğrudan
doğruya Türk aydınlarının kendi kendini bilmemesinden ve başka milletlerde
şu veya bu sebeple üstünlük var sayarak, kendini onlardan aşağı
BAŞBUĞ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ün TÜRKÇÜ,TURANCI,MİLLİYETÇİ DÜŞÜNCELERİ
<< < (2/11) > >>
Bağatur-Şad:
Atatürk büyük bir önder ve gerçek bir Türkçü
Bu düşüncelerini biliyordum ama bir daha tekrarlayınca gözlerim doldu bana özellikle Turan için fikirleri hayatımda dahaçok mücadele şevki verdi...Başbuğların başbuğu Türk'ün en türkçü atası ruhu şad olsun.
Tengiz:
Alıntı sahibi: K A L K A N üzerinde 22 Kasım 2009, 23:45:50


1933 yılında, Amerikalı General McArthur'un "Sizin Türkiye'nin geleceği hakkında tasavvurlarınız nedir?" sorusuna, Büyük Önder Atatürk, "Allah, nasip eder, ömrüm vefa ederse Musul, Kerkük ve adaları geri alacağım. Selanik de dahil Batı Trakya'yı Türkiye hudutları içine katacağım" cevabını verir.Bu sözlerden sonra amerikanın Atatürk'ü büyük tehlike olarak görüp öldürmeyi amaçladığı söylenir...
K A L K A N:
Köprülerin (Linklerin) Görülmesine İzin Verilmiyor.
Köprüleri (Linkleri) Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapın


ATATÜRK, 14 Eylül 1931 günü bir sohbet sırasında anlattığı
aşağıdaki hatırasıyla kendisinde milliyetçilik fikrinin gelişmesini çok net bir
şekilde dile getirmektedir:
"Bizim neslin gençlik yıllarına Osmanlılık telkin ve etkileri hâkimdi.
İmparatorluk halkını meydana getiren Türk'ten başka milletlere, bu arada
yanlış bir din anlayışıyla Araplara, sarayın, ordu ve devlet ileri gelenleri
arasında bulunan ırktaşlarının etkisiyle Arnavutlara özel bir değer veriliyor,
onlardan söz edilirken 'kavmi necip' deyimi ile sıfatlandırılarak bu duygunun
belirtilmesine çalışılıyor, memleketin sahibi ve devletin kurucusu olan biz
Türkler, ikinci plânda gelen önemsiz halk yığınları sayılıyordu.
Şair Mehmet Emin Yurdakul'un, ilk defa Manastır Askerî İdadisinde
öğrenci iken okuduğum 'Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur' mısrasıyla
başlayan manzumesinde, bana millî benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı
bulmuştum. Fakat ben asıl bunu, orduya katıldığım ilk günlerde, bir Anadolu
çocuğunun gözyaşlarında gördüm ve kuvvetle duydum. Ondan sonra
Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağım oldu.
Kendimi hiçbir zaman Osmanlılığın telkin ettiği başka milletleri öven ve
Türklüğü aşağı gören eksiklik duygusunu kaptırmadım.
Bakınız nasıl oldu? Kurmaylık stajı için verildiğim süvari alayı,
Hayfa'da bulunuyordu. Kışla ile deniz arasında geniş bir talim alanı vardı ve
piyade acemi eğitim devri yeni başlamıştı. Erleri bölgeden toplanmış Arap
gençlerinden, öğretici kadro da tecrübeli ve Anadolulu kıt'a çavuşları olan
Türk delikanlılarından kurulu idi. Katıldığım bölüğün alaydan yetişmiş,
Makedonya Türklerinden, ileri yaşlı bir yüzbaşısı vardı. Erlere çavuşlar talim
yaptırıyor, biz subaylar arada dolaşarak çalışmaları izliyor ve denetliyorduk.
Yüzbaşı, çavuşlarına karşı sert davranıyor, yeni erlere karşı ise fazla şefkatli
görünüyordu. Onların herhangi bir şekilde azarlanmasına, hırpalanmasına
gönlü razı olmadığını ısrarla söylüyordu. Hâlbuki talimlerde, Türkçe
bilmedikleri için, çavuşların söylediklerini iyi anlayamayan kimi erlerin yanlış
hareketlerinin, zaman zaman çavuşların sabırlarını tükettiği, sertçe
davranışlarına yol açtığı da oluyordu. Bir gün yüzbaşı, bu yolda hareketten
kendini alıkoyamayan bir çavuşunu mimlemiş ve talimden dönüldükten
sonra, birlikte oturduğumuz bölük komutanlığı odasına çağırtmıştı. Takım
komutanıyla birlikte gelerek yüzbaşısını saygıyla ve askerce selâmlayan
çavuş, yirmi beş yaşlarında dinç ve yakışıklı, ince bıyıklı, elmacık kemikleri
fazla kabarık, uyanık bir Türk çocuğu idi. Yüzbaşı, onu millî onurunu ağır
şekilde hançerleyen '...Türk!' sözleriyle azarlamaya başlamıştı. 'Sen nasıl
olur da kavmi necibi Arap'a mensup, Peygamberimiz Efendimizin mübarek
soyundan olan bu çocuklara sert davranır, ağır söz söyler, onların kalbini
kırarsın? Kendini bil, sen onların ayağına su bile dökmeye lâyık değilsin...'
gibi gittikçe manasızlaşan, fakat yaşlı yüzbaşının samimî inancından kuvvet
alan sözlerle hakaret ediyor, gittikçe asabîleşiyordu. Ben dikkatle çavuşun
yüz ifadesini izliyordum. Başlangıçta üstünde bir babaya duyulan saygının
içtenliği okunan çizgiler sertleşmeye, içten gelen haklı bir isyanın ateşleri
gözlerinde okunmaya başlamıştı. Fakat gerçek itaatin simgesi olan her Türk
askeri gibi bu da iç duygularını gemlemesini bildi. Sessizce göz pınarlarından
dökülmeye başlayan yaş damlaları, yanaklarında birbirini kovalayarak
bıyıkları üstünde toplanıyor ve kendini böylece yatıştırmaya çalışıyordu. Ben,
bir taraftan üzgün ve sinirli, bu sahneyi seyreder ve söylenenleri dinlerken, bir
yandan da içimde bir isyan duygusu şahlanıyor ve şöyle düşünüyordum: 'O
erin bağlı olduğu kavim, birçok bakımdan necip olabilirdi. Fakat çavuşun,
yüzbaşının ve benim bağlı olduğumuz kavmin de tarihleri şerefle dolduran
büyük ve asil bir millet olduğu da bir an şüphe
götürmez bir gerçekti. Türklük hakkındaki o günkü görüş ise doğrudan
doğruya Türk aydınlarının kendi kendini bilmemesinden ve başka milletlerde
şu veya bu sebeple üstünlük var sayarak, kendini onlardan aşağı

23 Haziran 2018 Cumartesi

KARAÇAY TÜRKLERİ ÇALIŞMA GURUBU.


DÜNYA TÜRK ENİSTİTÜSÜ NORVEÇ.Bu gün İSTANBUL/MALTEPE de Millet İttifakının mitingi vardır ve bu mitingde resmi kayırlara göre 5 milyon insan vardı.

bu mitingden korkan iktidar İnternetleri engelledi uydu yaınını engellemeye kaltı Başta TRT olmak üzere hiçbir tv kanalı

bu mitingi vermedi Artık korku ve telaş başladı.Atatürkçüler Türk milliyetçileri Kemalist turancılar ve Karaçay Türkleri

bu zafer bizim zaferimizdir artık iktidar bugün itibarı ile bitti yanlız yarın Tüm sandıklara gönüllü orak sahip çıkma

zamanı Artık Pazartesi günü umut dolu huzur dolu bir güne başlıyacağız ve artık 16 yıllık akp iktidarı fiilen sona erdi

İzmirde 2.5 milyon Ankara,da 3 milyon İSTANBUL.da 5 milyon insan yani 10 milyon insan kararını vermiş durumda artık AKP

İktidarından 16 yıllık dikta yönetiminden kutuluyoruz şimdi seçimler den sonra yeni bir mücadele başlıyacak devletin

kılcal damarlarına kadar sızan fetöcüler ve fetö nün siyasi ayağı ile mücadele başlıy6acaktır içte ve dışta etkin mücdele

yapılacaktır İktidar yanlısı görsel ve yazılı medya Bassın yayın yasını ve Anayasayı ihlalden yargı önüne çıkacaktır

Türkiye,ye Artık bahar geldi korku duvarları bugün yıkıldı zafer AYü-ce Türk milletinin zaferidir.


KARAY TÜRKLERİ TOPLULUK SAYFASI

KEMLİST TURANCILAR TOPLULUK SAYFASI


SWEDEN WORLD MARITIME UNİVEWRSİTY TOPLULUK

ORTA ASYA TÜRK KAVİMLER GÖÇÜ SAYFASI

DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MR

VE DİĞER TOPLULUK SAYFALARIMIZ ADINA
Herkese açık olarak paylaşıldı

18 Haziran 2018 Pazartesi

DÜNYA TÜRK ENİSTİTÜSÜ NORVEÇDÜNDA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ.


KARAÇAY TÜRKLERİ ÇALIŞMA GURUBU.

Değerli Yüce Türk milleti birza önce sizler ile görüşlerimi paylaşmak istedim fakat engellendi şimdi Hitlerin praganda
bakanı göbelsin bir kitabını okumaya başladım Göbels derlki 1- Haksız da olsan haklısın 2-Daima muhalefeti suçluyacaksın
3- Asla kabul etmiyeceksin 4- daima muhalefeti suçluyacaksın 5- milleti kandırmak için etkili ve ve ikna edici olacaksın
şimdi gelelim 16 yıllık Alkp iktidatrına iktidar Göbelsin önerilerini aynen uyguluyor ve toplumu etkili ateşli konuşmalar
ile büyülüyor Bugün fetöcü diye suçlanan Meral Akşener Daha önce Mhp de ikende iktidar da değildi parti kurduktansonra da
şimdi kadına fetöcü deniyor şöyle bir geriye gidin fetö ye iktidar laf söyletmiyordu ve onun istedikleri atanıyordu
bizler bunu 16 yıl önce gördük ve facebook tan mücadeleye başladık fetönün nadsıl bir insan olduğunu yazdık ve anlattık
fakat herseferinde sayfalarım kapandı bilgisayarım çökertidi şimdi fetö tek güç olma çalışmasına girip iktidarı enterne
etmeye çalışınca kualisyon bozuldu göbels taktiği uygulanmaya başladı şimdi düşman kardeşler şimdi seçimler gerilsin
oya devşi,rilsin diye bombalar patlatılıypor gelelim muharrem inceye Adam birden pkk lı oldu pkk ile koyun kopyuna olansiz<
Apo ile hemhal olan siz Oslo Mutabakatını yapan siz Dolmabahçe mutabakatını yapan siz nasıl oluyorda ince pkklı oluyor
şimdi gelelim yol köprü yol  hastane havaalanı marmaray tüp geçit meselelerin sen devletsin devlet olmanın gereği bu
yapacaksın bunu yaparkende fabrikalar kuracaksın iş ve istihdanmı artıracaksın fabrikaları üretim tesislerini satmayacaksın,
yuani bu yaptıkların Afrika da var fakat Afrika kıtasıbnıhn sömürge bir kıta olduğu gerçeği değişmiyor yani sömürge ülkelede
de var bu yaptıklarını herkese bir lutuf gibi anlatmak sadewce millet ile alay etmektir ve ben uzun yıllar yurt dışında
yaşadım ve ordaki seçim propagandalarını da gördüm yaşadım orda iktidar sosyal refahı nasıl artırdığını anlatır ülkenin
ekonomik durumunu anlatır muhalefette iktidarın başarısız olduğu noktaları anlatır kavga dövüş hakıaret olmaz

16 Haziran 2018 Cumartesi

INSTITUTO TURCO MUNDIAL NORUEGA.


CENTRO ESTRATÉGICO MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN TURCO.


OBRAS DE KARAÇAY TURCO GURUBU.http // alasgiray45simplesite.co.Mi estimado amigo de esto hace casi 20 años mi profesor olaf johansen sobre la inmigración de tribus turcas de Asia Central
después del primer comienzo del milenio en el medio de la emigración de las tribus turcas asiáticas de 200-250 años
y que estas migraciones duraron hasta los años 600-650 demostró que las tribus turcas que participaron en estas migraciones
La garganta de Bering que excedió las Américas llegó a la tribu de estas tribus, la tribu huna de Europa
Dopugu, oeste, norte, sur y centro de Europa están dispersos y esta es la razón por la que en Europa, el imperio hun occidental
Los vikingos y los utuks emigraron al norte de Europa. En estas migraciones, la tribu Utuk era una tribu turca y los circasianos.
esta tribu es la continuación de la gira de las Américas, nuestros profesores son de México, Argentina, Brasil y otra Europa de los lagos del sur.
En las fosas comunes encontradas en las Américas, con la inmigración de Asia Central, donde los pies de los Padres se ejecutan como esclavos
en la Encuesta Antropológica Etmológica realizada por personas que llegaron a esta región, estos esqueletos pertenecían a Asia Media
y se revela que están relacionados con los turcos en las investigaciones realizadas. En algunas comunidades, la imagen que llega a la naturaleza
Los estadounidenses han encontrado que las antiguas tribus del continente y el comienzo del descubrimiento del hleket y los primeros propietarios de ese continente
Las tribus americanas han sido arrebatadas por la fuerza a las tribus turcas.
Si tienes curiosidad y has sido genocida, puedes seguir google + http // alasgiray45simplesite.com o blogger den

12 Haziran 2018 Salı

WORLD TURKISH INSTITUTE NORWAY.
Politics and politics lead to the government of the country Topgum and the nation, politics and politics,
politics, that is, if society and nation are in this consciousness, no power can go beyond the will of the nation.
billions of living people we are willing to change the politics of the Economy politics of the world
Only Society of Nations is enough to believe that now the same vision and dream
People with disabilities can show this by acting together, that is, politics and politics do not need Russia, China, the United States
society is the greatest force We already have a place where we come out Why would we turn it into a gentle if we
if we act with faith we will show the power of the world both in the countries where we live and the world rich in politics
it is politics and politics that make the nations poverty. It is a greater power to fight than to fight.
The Country I live in is the application knowledge in Turkey. Atatürk, the reputation of the dignity in the world, the peace in the world
i will do this
it is not so difficult to achieve that it is only delivered to the layers of society that we write,
we know that without a political slave we do not succeed Why do not we Akp ikdirler 16 years,
this country made it this The economy is over politics is over the deceiving people deceiving brought it up here now the wall
If power is now in all layers of society, if the layers of society have made the case for 16 years,
the election will see this fact whether the election wants the future Akp won or another party is waiting for us hard years ahead
Recording the economy domestic debt domestic foreign debt restructuring economy economy and retirement
requires at least a 10-year term, ie the country has to rescue this business from the inflation of up to 58%
Akp's country brought a business in 16 years I do not believe that AK's will succeed

WORLD TURKISH INSTITUTE NORWAY.
Politics and politics lead to the government of the country Topgum and the nation, politics and politics,
politics, that is, if society and nation are in this consciousness, no power can go beyond the will of the nation.
billions of living people we are willing to change the politics of the Economy politics of the world
Only Society of Nations is enough to believe that now the same vision and dream
People with disabilities can show this by acting together, that is, politics and politics do not need Russia, China, the United States
society is the greatest force We already have a place where we come out Why would we turn it into a gentle if we
if we act with faith we will show the power of the world both in the countries where we live and the world rich in politics
it is politics and politics that make the nations poverty. It is a greater power to fight than to fight.
The Country I live in is the application knowledge in Turkey. Atatürk, the reputation of the dignity in the world, the peace in the world
i will do this
it is not so difficult to achieve that it is only delivered to the layers of society that we write,
we know that without a political slave we do not succeed Why do not we Akp ikdirler 16 years,
this country made it this The economy is over politics is over the deceiving people deceiving brought it up here now the wall
If power is now in all layers of society, if the layers of society have made the case for 16 years,
the election will see this fact whether the election wants the future Akp won or another party is waiting for us hard years ahead
Recording the economy domestic debt domestic foreign debt restructuring economy economy and retirement
requires at least a 10-year term, ie the country has to rescue this business from the inflation of up to 58%
Akp's country brought a business in 16 years I do not believe that AK's will succeed

WORLD TURKISH INSTITUTE NORWAY.
Politics and politics lead to the government of the country Topgum and the nation, politics and politics,
politics, that is, if society and nation are in this consciousness, no power can go beyond the will of the nation.
billions of living people we are willing to change the politics of the Economy politics of the world
Only Society of Nations is enough to believe that now the same vision and dream
People with disabilities can show this by acting together, that is, politics and politics do not need Russia, China, the United States
society is the greatest force We already have a place where we come out Why would we turn it into a gentle if we
if we act with faith we will show the power of the world both in the countries where we live and the world rich in politics
it is politics and politics that make the nations poverty. It is a greater power to fight than to fight.
The Country I live in is the application knowledge in Turkey. Atatürk, the reputation of the dignity in the world, the peace in the world
i will do this
it is not so difficult to achieve that it is only delivered to the layers of society that we write,
we know that without a political slave we do not succeed Why do not we Akp ikdirler 16 years,
this country made it this The economy is over politics is over the deceiving people deceiving brought it up here now the wall
If power is now in all layers of society, if the layers of society have made the case for 16 years,
the election will see this fact whether the election wants the future Akp won or another party is waiting for us hard years ahead
Recording the economy domestic debt domestic foreign debt restructuring economy economy and retirement
requires at least a 10-year term, ie the country has to rescue this business from the inflation of up to 58%
Akp's country brought a business in 16 years I do not believe that AK's will succeed

9 Haziran 2018 Cumartesi

La inmigración al continente americano (profesor OLAF JOHANSEN) es traer SUR-AMERICANO a los Estados Unidos.POBLACIONES TURCAS ASIÁTICAS CENTRALES.


¿ASESINO IDENTIFICADO ANTES? LÍDERES

Las personas que llegaron por primera vez a América del Norte no sabían que habían empujado sus pies hacia un nuevo continente. Por supuesto, como lo hicieron sus antepasados ​​hace miles de años en la costa de Siberia estaban persiguiendo presas y luego se superó el puente de tierra. (Última edad de hielo, el nivel del mar es de 90 metros por debajo de la presente y Alaska con Siberia, Beringia es ahora el continente que se hundió en un momento en que todavía está conectado entre sí).
Si el corredor libre de hielo abrió cubierta de vegetación a las llanuras de Alaska y por lo tanto es imposible vivir donde la gente o animales, por lo que se trasladaron hacia el este y hacia el sur a lo largo de la plataforma continental de los primeros pobladores de Alaska. Los primeros norteamericanos tuvieron que cruzar miles de glaciares durante miles de años para llegar ahora a las partes del sur de los Estados Unidos.
Estos primeros huéspedes que se establecieron en América del Norte entre 13.500 y 13.000 aC se llaman Clovis Humanos. (Se supone que estas personas son los primeros ejemplos de culturas paleo-nativas). La cultura desarrollada en ese momento se llama cultura Clovis porque Nuevo México se encuentra cerca de la ciudad de Clovis.

En resumen, América fue descubierta hace 15,000 años. Todos coinciden en que solo el hombre contemporáneo, el Homo sapiens sapiens, se ha establecido en América. Un arduo trabajo de más de cien años ha revelado que no hay rastros de personas mayores como los neandertales.


¿QUÉ IDENTIDAD ENTENDERÁ?
América, que vino en contra de los primeros europeos, está lejos de ser una pieza vacía de la naturaleza. Según las estimaciones de hoy, en aquellos días el Hemisferio Occidental tenía hasta 40 millones de personas viviendo en Europa Occidental.

INDIOS
Se cree que 18 millones de indios viven en el área donde se encuentra Estados Unidos hoy en día, cuando comenzaron a establecerse las primeras colonias europeas.
Los indios en el centro de México (nativos de América del Norte y / o indios) fueron pioneros en la agricultura y cultivaron maíz, calabacín y frijoles. El conocimiento y la experiencia adquirida a este respecto se extendió gradualmente hacia el norte. Los valles de los ríos de Nuevo México están empezando a cultivar maíz. Esto fue seguido por la primera indicación de riego y vida en el pueblo.
El primer siglo después de Cristo, de hoy Arizona - Phoenix, Hohokum son Hopewellian en Ohio, Mississippi, de hoy del sudoeste de Estados Unidos que son ancestros de los modernos Hopi indios Anasazi, en la costa del Pacífico en el noroeste, probablemente vivió la mayor parte civilizada de indios de América antes de Colón.

AZTEK (México) -MAYA-İNKALAR (Perú)
Mesoamérica es la región que se extiende desde México hasta Costa Rica. Christopher Columbus, cuando puso el pie en el continente americano será más tarde civilizaciones de renombre han tenido acceso a un nivel muy alto de la civilización aquí. Presente en México, América Central y las Antillas, en el período entre 1800 aC a 300 aC en la parte norte y central de la cultura andina en América Central se prevé un aumento compleja. muchas ciudades-estados de la región, reinos e imperios salen y luchan entre sí constantemente distraído caso se puede mencionar que contó con cinco civilizaciones: olmecas, teotihuacana, tolteca, maya y mexica. Toltecas y aztecas en altiplano de México, las Indias Occidentales en el Caribe, como en el presente Chibeh en Colombia, fue localizado en la civilización Inca en Perú y Bolivia isla. El gobernante inca de la región andina fue el único soberano de la región entre 1438 y 1533.


Si no sabes, los encuentros estadounidenses son incomprensibles.

El primer colonialismo comenzó con los viajes por mar que comenzaron a fines del siglo XV. Los viajes por mar fueron organizados por los reinos español y portugués, y los portugueses viajaron al sur a lo largo de la costa occidental de África.Los historiadores distinguen entre los tres períodos históricos en Europa, y en particular el colonialismo de Inglaterra.
Primer Período continuará hasta principios del siglo XIX y finales del siglo XVII antigua colonial o colonial (o colonial viejo imperialismo) se llama. El proceso de hacer de Yenidunya una colonia colonial, especialmente Mercantilismo y América, caracteriza este período de la mejor manera.
El segundo período continúa desde 1830 hasta 1880 y se llama Laisez de'Affaire. Estados coloniales, principalmente Gran Bretaña; Es el proceso de convertir estados retrógrados y no industrializados como los otomanos, China e Irán en colonias económicas.
Tercer lugar

8 Haziran 2018 Cuma

TARİH NE DİR(ORTA ASYA TÜR KAVİMLER GÖÇÜ)TARİHİN BAŞLAN GICIDIR.Dünya Üzerindeki ilk kitlesel Göçler Orta asya Türk kavinler göçü ile başlamıştır Bu kavimler göçü ile etmolojik olarak
genlerin zenginleşmesine nerden olmur Orta Asya Türk ırkının çıkışyeri kabul edildiğinde şunu göreceksinizki Türk kavimleri
ulaşamadığı bir yer kalmamıştır Bugün kızılderililer de Amerika ktralarıına göç eden atalarımız olduğu kesindir ve dünya
ya orta asya Türk kavimler göçünün armağanıdır.Tarih nedir?
Geçmişteki insan topluluklarının gerek kendi aralarında, gerekse komşularıyla olan siyasal, toplumsal münasebetlerini yer ve zaman göstererek anlatan bir bilim dalıdır. Bu bakımdan ancak yazının icadına kadar gerileyebilir. Yazı ise bundan 6.000 yıl kadar önce icat edilmiştir.
Tarih, birçok başka bilim dallarıyla de ilgilidir. İnsanların yaşadıkları yerleri, iklim şartlarını bildiren «coğrafya», eski uygarlıkları anlatan «arkeoloji», insan ırkları arasındaki akrabalıkları izah eden «antropoloji» bunların başlıcalarıdır.
Yazının icadından önceki devirlerde de insan topluluklarının var olduklarını ve önemli roller oynadıklarını yapılan kazılarda elde edilen kalıntılardan anlamak mümkündür. Fakat bunlar yazılı belgeler olmadığı için, bu devreye «Tarih Öncesi Çağlar» denir. İnsan, başlangıçta hayvanlardan farksız, vahşi ve ilkel bir hayat sürmüş, sonra zekasını kullanarak birtakım araçlar meydana getirmiş ve hayvanlardan farklı bir hayata kavuşmuştur.
Önce taştan yararlanmış, sonra taşı yontarak istediği biçime sokmuş, ateşi öğrendikten sonra da bundan yararlanmanın yollarını aramıştır. Tekerleğin icadı, hayvanların evcilleştirilmesi, kaldıraç, uygarlık yolunda insanın en büyük yardımcıları olmuştur. Nihayet madenlerin bulunuşu, önce bakırdan, sonra tunçtan, daha sonra da demirden faydalanma imkanını yaratmıştır.
Bu sıralarda yazının da icadı ile Tarih Öncesi devirler sona ermiştir. İnsanın takvimi uygulamaya başlamasından sonra, tarih olaylarını tespit daha da kolaylaşmıştır. Tarih devirleri yazının icadından başlar, zamanımıza kadar gelir. Bu devre de ayrıca dört bölüme ayrılmıştır:
İlkçağ: Yazının İcadı ile başlar, M.S. 476'da Batı Roma'nın yıkılması ile son bulur. Önemli uygarlıkların kurulduğu, büyük mesafelerin kaydedildiği bir devredir.
Ortaçağ: M.S. 476'da başlar, 1453te İstanbul'u Türker’in fethiyle sona erer. Ortaçağ'ın sonu olarak 14?2'de Amerika’nın keşfini kabul edenler de vardır.
Yeniçağ: 1453'ten 1789 Fransa İhtilali'ne kadar devam eder.
Yakınçağ: 1789'dan zamanımıza kadar geçen devredir. Bundan sonra İkinci Dünya Savaşında atom bombasının bulunmasının da bir başka devre olarak kabul edilmesi mümkündür.
Tarih biliminin çeşitli kolları da vardır. Bunların başlıcaları, «Siyasi Tarih», «Sanat Tarihi» ve «Edebiyat Tarihi» dir.
Tarih nedir? (Felsefe)
Genel olarak, doğanın ve toplumun gelişme süreci. Daha dar bir anlamda çeşitliliği ve bütünlüğü içinde, insan faaliyetinin sonucu olarak gerçekleşen genel yasal düzenliliklere uygun toplumsal gelişme süreci. Tarih kavramı, ayrıca tarih bitimi anlamında kullanılır. Tarih hakkındaki bilimsel teori, dolayısıyla tarih biliminin genel teorik ve yöntemsel dayanağı, tarihsel maddeciliktir.
Toplum tarihi, doğa tarihinden farklı olarak, insanlar tarafından yapılır; dünya, yüksek, ulu güçlerin, bir tanrısal yönetici gücün, ya da bir mutlak ide’ nin vücut buluş biçiminin bir ürünü değildir. Tarih, faaliyet içindeki insandan ayrı tutulup kendi başına ele alınamaz: «Tarih, hiç bir şey yapmaz. Bütün bunları yapan, sahip olan ve savaşım veren insan’ dır, gerçek, yaşayan insandır; insanları, kendi amaçlarını gerçekleştirmek için kullanan tarih değildir; o ve bunun sonucunda toplumsal ilişkilerinin artması ölçüsünde, insanlığın tarihi olan tarih doğar.»(Marks).
İnsanların maddi faaliyeti, toplumsal pratiği, hem üretim güçleri ve üretim ilişkileri tarafından, hem de bunlardan zorunlu olarak çıkan ve etki yapan yasal düzenliliklere uygun bağlanıldıklar tarafından belirlenmiştir. Bu nedenle insanlık tarihi, insanlar tarafından ortaya konduğu halde, yasal düzenliliklere uygun bir süreçtir. Toplum, her zaman «tarihsel gelişmenin belli bir basamağındaki bir toplum, kendine özgü, değişik karakterli bir toplum olarak»(Marks), üretim güçleri ve üretim ilişkileriyle, toplumsal sınıflara ve katmanlara bölünmeleriyle ve üstyapının düşünce ve kurumlarıyla, belirli bir sosyo-ekonomik kuruluş olarak var olur.
En genel ifadeyle dile getirecek olursak, insanlık tarihi, bir sosyo-ekonomik kuruluşun genel yasal düzenliliklere uygun olarak doğması, gelişmesi ve daha yüksek düzeydeki bir sosyo-ekonomik kuruluş tarafından ortadan kaldırılmasıdır. İnsanlığın tarihsel gelişmesinin, bölgesel ve zamansal farklar ne olursa olsun, ilkel toplumun, köleci toplum un feodalizmin kapitalizmin ve sosyalist toplum ve komünist toplum’ un zorunlu, genel yasal düzenliliklere uygun sırasını izlemiş olması ve izleyeceği olgusunda, dünya tarihinin bütünlüğü dile gelir.
Bu bütünlük içindeki tarih süreci, biçim ve içeriktir

7 Haziran 2018 Perşembe

DÜNYA TÜRK ENİSTİTÜSÜ NORVEÇ.Değerli Yüce Türkmilleti Bugün iktidar partisi çok yanlış bir strateji uyguluyor Chp saldırarak Merkez sağın oylarını iyi
partide toplanmasına neden oluyor yani görünmeyen prdelenen aday daha da güçleniyor ben partili bir insan değilim hiçbir
partile de alakam yok Bugün şehir hastanelerinde yaşanan olumsuzluk ları yansıttığı için fatih portakal  a soruşturma
açılmış nekadar komedi hemen soruşturma açmışlar buda artık korkunun eseridir korkuyorlar onun için baskı altına almaya
çalışıyorlar Ben tek Başıma 16 yıldır fetö ile mücadele ediyorum facebook ta Sweden Wrld rescurch enstıtue de bu mücadelemi
yaptım facebok sayfalarında bunu elimden geldiğince yaptım 5000.bin kişilik,15 bin kişilik sayfalarım engellendi kapatıldı
sizmi fetö  ile mücadele ediyorsunuz ben facebook,ta sizin mecliste fetöyü nasıl savunduğunuzu anlatan vide o yu paylaştım
sayfam hemen kapatıldı neden madem fetöcü değildiniz neden sayfalarımı engellediniz şimödi gelelim Askere Askerin görevi
siyasete yalaka lık yapmak değildir yani asker askerliğini yapacak siyesete katılacaksa askerliği bırakır siyaset yapar
Eregenekon,Balyoz,Casusluk,kafes gibi davalarda suçsuz yere apoletleri sökülen generallere neden sahip çıkmadın ey başkomutan
Bahçeli Yüzsüzce çıkmış paşayı savunuyor be bahçelli masumyere apoletleri söküle kemalist Türk milliyetçileri olan paşalara,
neden sahip çıkmadın ben kıbrıs gazisi bir üsteğmenim neden gıkın çıkmadı bir konuşda sesini duyalım.

6 Haziran 2018 Çarşamba

INSTITUTO TURCO MUNDIAL NORUEGA.


Distinguidos Amigos de Asia Central La inmigración de tribus turcas es una historia que no puede ser negada por el mundo históricamente experimentado.
El primer profesor Olaf Joshansen viajó por el mundo para hacer este trabajo científico y obtuvo los resultados y el medidor histórico.
con todos los hechos que este mundo tiene que saber muy bien porque está en el mundo
esta inmigración tiene un gran efecto en todos los eventos que tienen lugar porque las tribus de las tribus turcas de Asia Central no son todas turcas
El trabajo de Olaf Johansen ha estado dominado por académicos extranjeros, y la gran mayoría de estas tribus son turcas
Turquía ha puesto de manifiesto que la tribu también sabemos que muchos nacionalistas turcos que viven como político, por lo que este
El profesor noruego Olaf johans Configurar revelar la verdad hoy en día no se entiende bien por la inmigración americana Turquía
Los migrantes en Asia no se conocen en absoluto. Hoy en día, nuestros profesores han trabajado en la migración de asiáticos en Corea.
Japón y muchas naciones asiáticas tienen parientes cercanos con los turcos, solo migraciones europeas
Esta migración masiva, conocida como la
Los europeos ni siquiera saben que la gran mayoría de los antepasados ​​son turcos, dice nuestro profesor,
usted respetará su opinión pero no tendrá miedo de contar los hechos y no tendrá miedo de decirnos
hemos hecho muchos amigos y amigos en todo el mundo al cumplir este deseo y hemos estado contando y contando a todo el mundo
continuaremos
DÜNYA TÜRK ENSTİTÜSÜ NORVEÇ.


Değerli Yüce Türk milleti Şimdi ülkemiz bir seçime gidiyor seçim propaganda larında hakaret küfür bini bir paraya gidiyor.
aBen buı ülkenin Aydın bir evladı olarak utanç duyuyorum ben mesleğim icabı hemen henen 72 ülke gezdim bazılarında kaldım
ve yaşadım böyle bir seçim görmedim İktidar partisi bakanı berat bey çıkıyor diyorki biz Ay,a çift şeritli yol yaptık desek
seçmenimiz bize inanır diyor yani şunu mu demek istiyor biz kendi seçmenimize yalanda söylesek bize inanır bende bir aydın
insan olarak bu söz seçmene hakarettir sen geri zekalısın demektir Acaba benmi yanlış düşünüyorum sizin yorumuzu nedir çok
merak ediyorum İzmir Adnan menderes hava alanını ben yaptım diyor ben 1980 lerde izmire yerleştim yanlış hatırlamıyorsam
bu hava alanı vardı bu hava alanının ek hizmet binalarını akp yaptı yoksa yapılan birşey yok Buz dolabi çamaşır makinesini
bizler yaptık diye biliyor ben 1960 larda diyorumki bizim evimizde buz dolabı çamaşırmakinesi vardı Rahmetli dayım Hava Hakim
albaydı Amewrikalı bir arkadaşından almıştı buz dolabı çamaşır makimnesini yani bu millet 1960 lada tanışmıştı buzdolabı
çamaşır makinesi ile bu yalanlara ne gerek var yollar yaptık hastaneler yaptık hava alanları yaptık diye söylüyor devletin
görevi bu hızmetleri yapmaktır çünki devlet olmanın gereği budur şöyle dünya haritasını önünüze bir koyun sömürge ülkelere
bir bakın hepsinin büyük şehirlerinde gökdelenler muazzam otoyollar hava alanları vardır bu olanlar o ülkelerin sömürge
olduğu gerçeğini değiştirmiyor yani bu yaptıklarınız Afrika da da var bu ölçü değil ne kadar kalkınmışız nekadar Milli
gelirimiz artmış işsizlik nekadar aşağya çekilmiştir üretim iş istihdam ne durumdadır gelişmişlik onabakar yani ağız kalabalığı
değil icraat bugün Ekonomi çökmüş ortada para yok esnaf kan  ağlıyor gittiğim her yerde esnaf 8 aydır iş yapamıyoruz diyor
şimdi Adaylara soruluyor ekonomiyi nasıl düzeticeksiniz diye Adayalar ülkenin ekonomik bir felaketin  içinde olduğunu biliyor
tabloyu görmeden de vaat edemiyorlar ancak tahmin ettikleri imkanlara göre birşeyler vaad ediyorlar sizden ricam facebook
u olan facebook ta paylaşsın

2 Haziran 2018 Cumartesi

DÜNYA TÜRK ENİSTİTÜSÜ NORVEÇ.Sade bir vatandaş olarak Tv leri izliyorum nekadar bir rezil ve kepazece seçim çalışması izliyorum iktidar da bir telaş
bir korku hissediyorum ve bu korku ve telaş içindelerki cinnet halinde herkese kara çalıyorlar bu da bir korkunun eseri
Mhp Meral Akşenerden korktuğü için Akp  nin koltuğu altına sığındı şimdi Akp nin vede Mhp tek korkusu meral akşener
Şimdi güya seçim stratejisini muharrem ince üzerine kurmuş fakat Meral Akşener öyle bir tokat atacakki o bile anlaya
mıyacak şimdi Artık işi,kavgaya döktüler artık Tur gidiyor seçim ikinci tera kalacak deniyor buda zatı muhteremin
moralini allak bullak ediyor şimdi artık Cumhur ittifakına karşılık Millet ittifakı kurulunca korku deağları sardı
birde utanmadan iktidar vaad lerde bulunuyor yok demokrasi imiş yok ekonomi imiş 16 senedir ülkeyi yalan ile yönettiniz
artık işih içinden çıkamıyorsunuz bu ülke de t6emel karamollaoğlu da cumhur başkanı adayı Meral akşenerde perinçek te
aday neden korkuyorsunuz da bu adayları tvlerde göstermiyorsunuz uyguladığınız siyaset çamur at izi kalsın böyle
seçim olmaz 72 ülke gezdim birçok ülkede kaldım bu seçim çalışmalarını dünya izliyor ve alay ediğyorlar adamlar şunun
farkında biz Akp seçmenine yalande söylesek kabul eder  zihniyetinde Bizler 16 yıldır fetö ile kahramanca mücadele
ederken iktidar sayfalarımızı engelliyor ve bizleri facebook tan atmaya çalışıyordu ve sayfalarımız engellendi şimdi
fetö ile mücadele edildiğini hiç zannetmiyorum yapıyormuş gibi görünüyorlar Artık bu rezilce propagandalardan bu kavga
dan millet usandı bizer oldu yeter artık millet huzur istiyor kavga istemiyor siz böyle yaptığınız sürece seçimi kaybedecek
siniz artık inanın kafası çalışan ve kendini bilen akp lilerde bu işten rahatsız onlar bile bıktıklarını söylüyorlar
yani Akp nin içinde de bu tutum ve davranışa tepki gösterenler var ve göreceksiniz seçimle gidecekler .ve biz karaçay türkleri akp ye oy vermeme kararı aldık  Bizler Türkiye  ve dünya üzerine dağılmış olan  6.milyon kişiyiz

26 Mayıs 2018 Cumartesi

INSTITUTO TURCO MUNDIAL NORUEGA


CENTRO ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN DEL CONGRESO MUNDIAL DE TURBOS.


OBRAS DE KARAÇAY TURCO GURUBU.Queridos amigos, queridos amigos, sé que el futuro de una economía es una tremenda libertad económica.
olara Independent <p> La industria epigitim necesita independencia militar La única razón por la cual la miseria está sucediendo en Sudamérica hoy
que no pueden actuar conjuntamente. Hoy, esta miseria en Venezuela, Argentina, Colombia y otros países
La razón es Eko0nomiktir Si la economía está generando empleos Si la riqueza se está extendiendo en la base, el problema se resuelve aquí
1. abrir nuevos campos comerciales 2. proporcionar producción 3. aumentar la fuerza de trabajo para garantizar que los recursos sean nacionales
es decir, renunciar al colonialismo es oponerse al colonialismo no ideológico
es ponerse de pie sin el apoyo de ningún país. Mientras defendemos la unidad ecopnómica turca, estos criterios económicos
nos basamos en lo que vamos a producir y en lo que hacemos América América Rusia Qué Cuba es China
Ahora volvemos a trabajar revisando las antiguas instalaciones y reemplazando las viejas 2-A los ciudadanos queridos
debe exportar a estos países mediante la celebración de acuerdos de cooperación económica con los países de Asia Central que reciben apoyo estatal
En un primer acuerdo de exportación con Turquía sabe que hacer y son capaces de romper Abd Ambarg Hoy colonizó América del Sur
Portugal y España permanecen en la audiencia. Los hechos del mundo y cómo te engañan.
Puede seguir Google+ y blogger o tumblr desde http // alasgiray45simplesite.com y es hora de unirse

24 Mayıs 2018 Perşembe

DÜNYA TÜRK ENSTİTÜSÜ NORVEÇ.


DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKRZİ.


KARAÇAY TÜRKLERİ ÇALIŞMA GURUBU.
Değerli Yüce milletim bu ülkenin eğitim görmüş iki üniverste bitirmiş bir vatandaşım Düşüne biliyorum fikir beyahn edebiliyorum
Dünya da bir çok ülke gördüm ve gezdim.şimdi KONUYU Akp nin seçim beyannamesine getireceğim Düşünüyorum ve kendime soruyorum
acaba 17 yıldır ülkeyi kim yönetiyor Acaba iktidar da olan parti muhalefette miydiki birçok vaad lerde bulunuyor eğer bunlar
iktidarları süresince yapılmadı ise bu nasıl tekrar iktidar olunduğunda yapılacak İktidar da iken elinizi tutanmı oldu bunlar
yapılması gerekenler ise iktidarınız süresince 17 yıldır neden yapmadınız vaat lerinizden biri de özgür medya neden medya
da muhalefet yok 40,a yakın tv kanalı var yüzlerce gazete var neden muhalefet e yer verilmiyor iktidarda sınız hemen bir
emir ile çöze bilirsiniz bu neden gerçekleşmiyor.yani bunlar 24 haziran  dan sonra mı yapılacak ozaman demekki bu olmayacak
birşey demektir yargı bağımsız olacak diyorsunuz peki yargıyı hemen şimdi neden bağımsızlaştırmıyorsunuz bunlar sadece benim
kafamdan geçenler bu beyanna meniz sanki benim beynimle zakamla alay ediliyor gibi ben sadece milletime bir düşünsünler
diye yazdım sadece fikrimi beyan ettim hepsi bu.

17 Mayıs 2018 Perşembe

MIGRACIÓN DE POBLACIONES TURCAS ASIÁTICAS CENTRALES:


INSTITUTO TURCO MUNDIAL NORUEGA


CENTRO ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN DEL CONGRESO TURCO MUNDIAL.Hoy, si el mundo está en caos, hay Israel y Estados Unidos sobre la base de eso Hoy, miles de hoy
Hace años, de Europa a Asia, o de Asia a América, del Medio Oriente al Medio Oriente.
y llegaron y se establecieron sin saber que eran nuevos continentes, pero sus vidas eran 1490
En 1530, regresó a un lago de sangre. Con el descubrimiento de los estadounidenses, muchos ghokes vinieron de la Europa continental antigua,
millones de indios han sido masacrados como resultado de inmigraciones donde también hay dedos judíos de animales terrestres
Los judíos que fueron tomados de sus manos y los que vivían en Pazarlı se convirtieron en judíos todo el tiempo,
Fue comercializado a la gente del antiguo continente y en muy poco tiempo los judíos y los judíos dominaron el dinero y las finanzas en Abd hoy.
y se vendió a esclavos traídos de África negra a principios de 1800.
los negros también fueron asesinados bajo tortura y en las Américas muchas personas fueron asesinadas en las guerras del Norte y del Sur
Hoy, como el origen de los acontecimientos en los palestinos, Estados Unidos es el lugar donde los bebés mueren y las ancianas son judías
Estados Unidos colaboró ​​con usted Hoy, cuando estudia a los profesores que han violado a estudiantes universitarios
entenderás estos eventos mucho mejor y hay disturbios en la provincia chilena en estos días la rebelión chilena es hoy
esta es la acción de los instructores masónicos sionistas, la organización masónica sionista, el mundo domina todo
Tenemos que aprender sobre la emigración de estas tribus turcas de Asia Central al futuro sin aprender la historia
no podemos mirar con confianza

11 Mayıs 2018 Cuma

ORTA ASYA TÜRK KAVİMLER GÖÇÜ.


DĞÜNYA  TÜRK ENİSTİTÜSÜ.


Bunda  Birkaç gün önce alasgiray45simplesite.com sayfamda profösör olaf johansen in Türk ler ve diğer ırklar   ile ilişkileri çalışmasını paylaştım bugünde olaf johansen in kızılderililer ile ilgili yaptığğı çalışmaları
paylaşıyorum kızılderililer ile ilgili DNA ve GEN çalışmalarında Türkler ile aynı dizilime sahip olduğunu ortaya
koymuştur:


Kızılderili dilleri ya da Amerind dilleri, Sibirya kökenli Na-Dene dilleri dışındaki bütün Kızılderili halklarının konuştuğu dilleri toplayan ve Joseph Greenberg tarafından 1960 yılında ortaya atılan tartışmalı makro-dil ailesi. Greenberg, Yeni Dünya yerli dillerini üç ana aile olarak düzenler: Eskimo-Aleut dilleri, Na-Dene dilleri ve Amerind dilleri. 1987 yılında yayımladığı Language in the Americas adlı kitap, çok sayıda metodolojik kusura sahiptir ve önerdiği benzerlikler tarihî dilbilimcilerin çoğu tarafından reddedilSınıflandırma[değiştir | kaynağı değiştir]
An Amerind Etymological Dictionary (Joseph Greenberg and Merritt Ruhlen, Stanford University, 2007) adını taşıyan çalışmaya göre sınıflandırma şöyledir:

North–Central Amerind
Northern Amerind
Almosan–Keresiouan
Algonkin–Vakaş dilleri
Algonkin–Yurok dilleri
Kutenayca
Mos dilleri
Çimakum dilleri
Saliş dilleri
Vakaş dilleri
Keres-Siyu dilleri (Keresiouan)
Kado dilleri
İrokua dilleri
Keres dilleri
Siouan–Yuchi
Siyu dilleri
Yuçice
Penutian–Hokan
Penuti dilleri
Çimşiyan dilleri
Çinuk dilleri
Oregon Penuti dilleri
Plato Penuti dilleri
California
Maiduan
Uti dilleri
Vintu dilleri
Yokuts dilleri
Zunice
Gulf
Atakapaca
Çitimaçaca
Maskoke dilleri
Natchez dili
Tunikaca
Yuki–Vapo dilleri
Yukice
Vapoca
Meksika Penuti dilleri
Huavece
Maya dilleri
Mişe–Zoke dilleri
Totonak dilleri
Hoka dilleri
Kuzey Hoka dilleri
Karok–Shasta
Karukça
Çimarikoca
Shasta–Achomawi
Şasta dilleri
Achomawi
Yanaca
Pomo dilleri
Vaşoca
Salinan–Chumash
Salinanca
Çumaş dilleri
Esselence
Seri–Yuman
Serice
Yuma dilleri
Waicuri–Quinigua
Waicuri
Maratino
Quinigua
Coahuiltecan
Tequistlatec
Subtiaba
Jicaque
Yurumangui
Central Amerind
Tano dilleri
Uto-Aztek dilleri
Oto-Mange dilleri
Southern Amerind
Andean–Chibchan–Paezan
Chibchan–Paezan
Macro-Chibchan
Cuitlatec
Lenca
Chibchan
Paya
Tarascan
Yanomam
Yunca–Puruhan
Macro-Paezan
Allentiac
Atacama
Betoi
Chimu–Mochita
Itonama
Jirajara
Mura
Paezan
Timucua
Warrao
Andean
Aymaraca
Itucale–Sabela
Itucale
Mayna
Sabela
Cahuapana–Zaparo
Cahuapana
Zaparo
Northern Andean
Catacao
Cholona
Culli
Leco
Sechura
Keçuva dilleri
Southern Andean
Qawasqar
Mapudungu
Gennaken
Chon
Yamana
Equatorial–Tucanoan
Equatorial
Macro-Arawakan
Cayuvava
Coche
Jivaro–Kandoshi
Cofán
Esmeralda
Jivaro
Kandoshi
Yaruro
Kariri–Tupi
Piaroa
Taruma
Timote
Trumai
Tusha
Yuracaré
Zamuco
Macro-Tucanoan
Auixiri
Canichana
Capixana
Catuquina
Gamella
Huari
Iranshe
Kaliana–Maku
Koaia
Movima
Muniche
Nambikwara
Natu
Pankaruru
Puinave
Shukuru
Ticuna–Yuri
Tucanoan
Uman
Ge–Pano–Carib
Macro-Carib
Andoke
Bora–Uitoto
Carib
Kukura [spurious]
Yagua
Macro-Panoan
Charruan
Lengua
Lule–Vilela
Mataco–Guaicuru
Moseten
Pano–Tacanan
Macro-Gê
Bororo dilleri
Botocudo
Caraja
Chiquito
Erikbatsa
Fulnio
Ge–Kaingang
Guató
Kamakan
Mashakali
Opaie
Oti
Puri
Yabuti
Notlar
Adelaar, Willem F. H. (1989). [Review of Greenberg, Language in the Americas]. Lingua, 78, 249-255.
Berman, Howard. (1992). A comment on the Yurok and Kalapuya data in Greenberg's Language in the Americas. International Journal of American Linguistics, 58 (2), 230-233.
Bonnichsen, Robson; & Steele, D. Gentry (Eds.). (1994). Method and theory for investigating the peopling of the Americas. Peopling of the Americas publications. Corvallis, OR: Oregon State University, Center for the Study of the First Americans. ISBN 0-912933-09-7.
Campbell, Lyle. (1988). [Review of Language in the Americas, Greenberg 1987]. Language, 64, 591-615.
Campbell, Lyle. (1997). American Indian languages: The historical linguistics of Native America. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-509427-1.
Campbell, Lyle; Poser, William J. (2008) Language Classification, History and Method, Cambridge University Press
Chafe, Wallace. (1987). [Review of Greenberg 1987]. Current Anthropology, 28, 652-653.
Delbrück, Berthold (1880), Einleitung in das Sprachstudium. Ein Beitrag zur Geschichte und Methodik der vergleichenden Sprachforschung, Leipzig: Breitkopf & Härtel, OCLC: 3961260
Goddard, Ives. (1987). [Review of Joseph Greenberg, Language in the Americas]. Current Anthropology, 28, 656-657.
Goddard, Ives. (1990). [Review of Language in the Americas by Joseph H. Greenberg]. Linguistics, 28, 556-558.
Goddard, Ives. (1996). The classification of native languages of North America. In I. Goddard (Ed.), Languages (pp. 290–323). Handbook of North Americans Indians (Vol. 17). Washington, D. C.: Smithsonian Institution.
Goddard, Ives (Ed.). (1996). Languages. Handbook of North American Indians (W. C. Sturtevant, General Ed.) (Vol. 17). Washington, D. C.: Smithsonian Institution. ISBN 0-16-048774-9.
Goddard, Ives; & Campbell, Lyle. (1994). The history and classification of American Indian languages: What are the implications for the peopling of the Americas?. In R. Bonnichsen & D. Steele (Eds.), Method and theory for investigating the peopling of the Americas (pp. 189–207). Corvallis, OR: Oregon State University.
Golla, Victor. (1987). [Review of Joseph H.

Hiç yorum yok:

Yorum GönderORTA ASYA TÜRK KAVİMLER GÖÇÜ.


DĞÜNYA  TÜRK ENİSTİTÜSÜ.


Bunda  Birkaç gün önce alasgiray45simplesite.com sayfamda profösör olaf johansen in Türk ler ve diğer ırklar   ile ilişkileri çalışmasını paylaştım bugünde olaf johansen in kızılderililer ile ilgili yaptığğı çalışmaları
paylaşıyorum kızılderililer ile ilgili DNA ve GEN çalışmalarında Türkler ile aynı dizilime sahip olduğunu ortaya
koymuştur:


Kızılderili dilleri ya da Amerind dilleri, Sibirya kökenli Na-Dene dilleri dışındaki bütün Kızılderili halklarının konuştuğu dilleri toplayan ve Joseph Greenberg tarafından 1960 yılında ortaya atılan tartışmalı makro-dil ailesi. Greenberg, Yeni Dünya yerli dillerini üç ana aile olarak düzenler: Eskimo-Aleut dilleri, Na-Dene dilleri ve Amerind dilleri. 1987 yılında yayımladığı Language in the Americas adlı kitap, çok sayıda metodolojik kusura sahiptir ve önerdiği benzerlikler tarihî dilbilimcilerin çoğu tarafından reddedilSınıflandırma[değiştir | kaynağı değiştir]
An Amerind Etymological Dictionary (Joseph Greenberg and Merritt Ruhlen, Stanford University, 2007) adını taşıyan çalışmaya göre sınıflandırma şöyledir:

North–Central Amerind
Northern Amerind
Almosan–Keresiouan
Algonkin–Vakaş dilleri
Algonkin–Yurok dilleri
Kutenayca
Mos dilleri
Çimakum dilleri
Saliş dilleri
Vakaş dilleri
Keres-Siyu dilleri (Keresiouan)
Kado dilleri
İrokua dilleri
Keres dilleri
Siouan–Yuchi
Siyu dilleri
Yuçice
Penutian–Hokan
Penuti dilleri
Çimşiyan dilleri
Çinuk dilleri
Oregon Penuti dilleri
Plato Penuti dilleri
California
Maiduan
Uti dilleri
Vintu dilleri
Yokuts dilleri
Zunice
Gulf
Atakapaca
Çitimaçaca
Maskoke dilleri
Natchez dili
Tunikaca
Yuki–Vapo dilleri
Yukice
Vapoca
Meksika Penuti dilleri
Huavece
Maya dilleri
Mişe–Zoke dilleri
Totonak dilleri
Hoka dilleri
Kuzey Hoka dilleri
Karok–Shasta
Karukça
Çimarikoca
Shasta–Achomawi
Şasta dilleri
Achomawi
Yanaca
Pomo dilleri
Vaşoca
Salinan–Chumash
Salinanca
Çumaş dilleri
Esselence
Seri–Yuman
Serice
Yuma dilleri
Waicuri–Quinigua
Waicuri
Maratino
Quinigua
Coahuiltecan
Tequistlatec
Subtiaba
Jicaque
Yurumangui
Central Amerind
Tano dilleri
Uto-Aztek dilleri
Oto-Mange dilleri
Southern Amerind
Andean–Chibchan–Paezan
Chibchan–Paezan
Macro-Chibchan
Cuitlatec
Lenca
Chibchan
Paya
Tarascan
Yanomam
Yunca–Puruhan
Macro-Paezan
Allentiac
Atacama
Betoi
Chimu–Mochita
Itonama
Jirajara
Mura
Paezan
Timucua
Warrao
Andean
Aymaraca
Itucale–Sabela
Itucale
Mayna
Sabela
Cahuapana–Zaparo
Cahuapana
Zaparo
Northern Andean
Catacao
Cholona
Culli
Leco
Sechura
Keçuva dilleri
Southern Andean
Qawasqar
Mapudungu
Gennaken
Chon
Yamana
Equatorial–Tucanoan
Equatorial
Macro-Arawakan
Cayuvava
Coche
Jivaro–Kandoshi
Cofán
Esmeralda
Jivaro
Kandoshi
Yaruro
Kariri–Tupi
Piaroa
Taruma
Timote
Trumai
Tusha
Yuracaré
Zamuco
Macro-Tucanoan
Auixiri
Canichana
Capixana
Catuquina
Gamella
Huari
Iranshe
Kaliana–Maku
Koaia
Movima
Muniche
Nambikwara
Natu
Pankaruru
Puinave
Shukuru
Ticuna–Yuri
Tucanoan
Uman
Ge–Pano–Carib
Macro-Carib
Andoke
Bora–Uitoto
Carib
Kukura [spurious]
Yagua
Macro-Panoan
Charruan
Lengua
Lule–Vilela
Mataco–Guaicuru
Moseten
Pano–Tacanan
Macro-Gê
Bororo dilleri
Botocudo
Caraja
Chiquito
Erikbatsa
Fulnio
Ge–Kaingang
Guató
Kamakan
Mashakali
Opaie
Oti
Puri
Yabuti
Notlar
Adelaar, Willem F. H. (1989). [Review of Greenberg, Language in the Americas]. Lingua, 78, 249-255.
Berman, Howard. (1992). A comment on the Yurok and Kalapuya data in Greenberg's Language in the Americas. International Journal of American Linguistics, 58 (2), 230-233.
Bonnichsen, Robson; & Steele, D. Gentry (Eds.). (1994). Method and theory for investigating the peopling of the Americas. Peopling of the Americas publications. Corvallis, OR: Oregon State University, Center for the Study of the First Americans. ISBN 0-912933-09-7.
Campbell, Lyle. (1988). [Review of Language in the Americas, Greenberg 1987]. Language, 64, 591-615.
Campbell, Lyle. (1997). American Indian languages: The historical linguistics of Native America. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-509427-1.
Campbell, Lyle; Poser, William J. (2008) Language Classification, History and Method, Cambridge University Press
Chafe, Wallace. (1987). [Review of Greenberg 1987]. Current Anthropology, 28, 652-653.
Delbrück, Berthold (1880), Einleitung in das Sprachstudium. Ein Beitrag zur Geschichte und Methodik der vergleichenden Sprachforschung, Leipzig: Breitkopf & Härtel, OCLC: 3961260
Goddard, Ives. (1987). [Review of Joseph Greenberg, Language in the Americas]. Current Anthropology, 28, 656-657.
Goddard, Ives. (1990). [Review of Language in the Americas by Joseph H. Greenberg]. Linguistics, 28, 556-558.
Goddard, Ives. (1996). The classification of native languages of North America. In I. Goddard (Ed.), Languages (pp. 290–323). Handbook of North Americans Indians (Vol. 17). Washington, D. C.: Smithsonian Institution.
Goddard, Ives (Ed.). (1996). Languages. Handbook of North American Indians (W. C. Sturtevant, General Ed.) (Vol. 17). Washington, D. C.: Smithsonian Institution. ISBN 0-16-048774-9.
Goddard, Ives; & Campbell, Lyle. (1994). The history and classification of American Indian languages: What are the implications for the peopling of the Americas?. In R. Bonnichsen & D. Steele (Eds.), Method and theory for investigating the peopling of the Americas (pp. 189–207). Corvallis, OR: Oregon State University.
Golla, Victor. (1987). [Review of Joseph H.

Hiç yorum yok:

Yorum GönderORTA ASYA TÜRK KAVİMLER GÖÇÜ.


DĞÜNYA  TÜRK ENİSTİTÜSÜ.


Bunda  Birkaç gün önce alasgiray45simplesite.com sayfamda profösör olaf johansen in Türk ler ve diğer ırklar   ile ilişkileri çalışmasını paylaştım bugünde olaf johansen in kızılderililer ile ilgili yaptığğı çalışmaları
paylaşıyorum kızılderililer ile ilgili DNA ve GEN çalışmalarında Türkler ile aynı dizilime sahip olduğunu ortaya
koymuştur:


Kızılderili dilleri ya da Amerind dilleri, Sibirya kökenli Na-Dene dilleri dışındaki bütün Kızılderili halklarının konuştuğu dilleri toplayan ve Joseph Greenberg tarafından 1960 yılında ortaya atılan tartışmalı makro-dil ailesi. Greenberg, Yeni Dünya yerli dillerini üç ana aile olarak düzenler: Eskimo-Aleut dilleri, Na-Dene dilleri ve Amerind dilleri. 1987 yılında yayımladığı Language in the Americas adlı kitap, çok sayıda metodolojik kusura sahiptir ve önerdiği benzerlikler tarihî dilbilimcilerin çoğu tarafından reddedilSınıflandırma[değiştir | kaynağı değiştir]
An Amerind Etymological Dictionary (Joseph Greenberg and Merritt Ruhlen, Stanford University, 2007) adını taşıyan çalışmaya göre sınıflandırma şöyledir:

North–Central Amerind
Northern Amerind
Almosan–Keresiouan
Algonkin–Vakaş dilleri
Algonkin–Yurok dilleri
Kutenayca
Mos dilleri
Çimakum dilleri
Saliş dilleri
Vakaş dilleri
Keres-Siyu dilleri (Keresiouan)
Kado dilleri
İrokua dilleri
Keres dilleri
Siouan–Yuchi
Siyu dilleri
Yuçice
Penutian–Hokan
Penuti dilleri
Çimşiyan dilleri
Çinuk dilleri
Oregon Penuti dilleri
Plato Penuti dilleri
California
Maiduan
Uti dilleri
Vintu dilleri
Yokuts dilleri
Zunice
Gulf
Atakapaca
Çitimaçaca
Maskoke dilleri
Natchez dili
Tunikaca
Yuki–Vapo dilleri
Yukice
Vapoca
Meksika Penuti dilleri
Huavece
Maya dilleri
Mişe–Zoke dilleri
Totonak dilleri
Hoka dilleri
Kuzey Hoka dilleri
Karok–Shasta
Karukça
Çimarikoca
Shasta–Achomawi
Şasta dilleri
Achomawi
Yanaca
Pomo dilleri
Vaşoca
Salinan–Chumash
Salinanca
Çumaş dilleri
Esselence
Seri–Yuman
Serice
Yuma dilleri
Waicuri–Quinigua
Waicuri
Maratino
Quinigua
Coahuiltecan
Tequistlatec
Subtiaba
Jicaque
Yurumangui
Central Amerind
Tano dilleri
Uto-Aztek dilleri
Oto-Mange dilleri
Southern Amerind
Andean–Chibchan–Paezan
Chibchan–Paezan
Macro-Chibchan
Cuitlatec
Lenca
Chibchan
Paya
Tarascan
Yanomam
Yunca–Puruhan
Macro-Paezan
Allentiac
Atacama
Betoi
Chimu–Mochita
Itonama
Jirajara
Mura
Paezan
Timucua
Warrao
Andean
Aymaraca
Itucale–Sabela
Itucale
Mayna
Sabela
Cahuapana–Zaparo
Cahuapana
Zaparo
Northern Andean
Catacao
Cholona
Culli
Leco
Sechura
Keçuva dilleri
Southern Andean
Qawasqar
Mapudungu
Gennaken
Chon
Yamana
Equatorial–Tucanoan
Equatorial
Macro-Arawakan
Cayuvava
Coche
Jivaro–Kandoshi
Cofán
Esmeralda
Jivaro
Kandoshi
Yaruro
Kariri–Tupi
Piaroa
Taruma
Timote
Trumai
Tusha
Yuracaré
Zamuco
Macro-Tucanoan
Auixiri
Canichana
Capixana
Catuquina
Gamella
Huari
Iranshe
Kaliana–Maku
Koaia
Movima
Muniche
Nambikwara
Natu
Pankaruru
Puinave
Shukuru
Ticuna–Yuri
Tucanoan
Uman
Ge–Pano–Carib
Macro-Carib
Andoke
Bora–Uitoto
Carib
Kukura [spurious]
Yagua
Macro-Panoan
Charruan
Lengua
Lule–Vilela
Mataco–Guaicuru
Moseten
Pano–Tacanan
Macro-Gê
Bororo dilleri
Botocudo
Caraja
Chiquito
Erikbatsa
Fulnio
Ge–Kaingang
Guató
Kamakan
Mashakali
Opaie
Oti
Puri
Yabuti
Notlar
Adelaar, Willem F. H. (1989). [Review of Greenberg, Language in the Americas]. Lingua, 78, 249-255.
Berman, Howard. (1992). A comment on the Yurok and Kalapuya data in Greenberg's Language in the Americas. International Journal of American Linguistics, 58 (2), 230-233.
Bonnichsen, Robson; & Steele, D. Gentry (Eds.). (1994). Method and theory for investigating the peopling of the Americas. Peopling of the Americas publications. Corvallis, OR: Oregon State University, Center for the Study of the First Americans. ISBN 0-912933-09-7.
Campbell, Lyle. (1988). [Review of Language in the Americas, Greenberg 1987]. Language, 64, 591-615.
Campbell, Lyle. (1997). American Indian languages: The historical linguistics of Native America. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-509427-1.
Campbell, Lyle; Poser, William J. (2008) Language Classification, History and Method, Cambridge University Press
Chafe, Wallace. (1987). [Review of Greenberg 1987]. Current Anthropology, 28, 652-653.
Delbrück, Berthold (1880), Einleitung in das Sprachstudium. Ein Beitrag zur Geschichte und Methodik der vergleichenden Sprachforschung, Leipzig: Breitkopf & Härtel, OCLC: 3961260
Goddard, Ives. (1987). [Review of Joseph Greenberg, Language in the Americas]. Current Anthropology, 28, 656-657.
Goddard, Ives. (1990). [Review of Language in the Americas by Joseph H. Greenberg]. Linguistics, 28, 556-558.
Goddard, Ives. (1996). The classification of native languages of North America. In I. Goddard (Ed.), Languages (pp. 290–323). Handbook of North Americans Indians (Vol. 17). Washington, D. C.: Smithsonian Institution.
Goddard, Ives (Ed.). (1996). Languages. Handbook of North American Indians (W. C. Sturtevant, General Ed.) (Vol. 17). Washington, D. C.: Smithsonian Institution. ISBN 0-16-048774-9.
Goddard, Ives; & Campbell, Lyle. (1994). The history and classification of American Indian languages: What are the implications for the peopling of the Americas?. In R. Bonnichsen & D. Steele (Eds.), Method and theory for investigating the peopling of the Americas (pp. 189–207). Corvallis, OR: Oregon State University.
Golla, Victor. (1987). [Review of Joseph H.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder