28 Şubat 2017 Salı

WORLD TURKISH CONGRESS STRATEGIC RESEARCH CENTER:KARAÇAY WORKSHOP OF KURULTAY DISTRICTS GURUBU:We are the Turkish nationalists We are the Turkish nationalists We are the Turkish nationalists
We do not need to be racist because we do not have a nasty complex we are nazi nede nede American we are folk
We are a culture and civilization of 15 thousand years, we do not need such things but we are introducing Turkishness
We do not understand the world Turks and 15 thousand years of culture are hiding from the world we are the world or culture brought civilization
We are a nation in 1864 in tsarism russia Armenian officers and soldiers who served in the tsariste of 1 million turks,
Did you know that in 1952 the statues were sent to the Siberian glaciers to die on the stalin side
You know that the armenian lie is misrepresenting you the Ottoman Empire in 1914-1915 in the armenian Anatolian villages
You killed thousands of Turks by cooperating with occupation soldiers. Do you know from this that it is easy to blame unilaterally
You are easily escaping from this disgrace, Macarista does not refuse said polande said there is no such epidemic and slapped ermenilere
And now in poland and hungary Turks do not say that they committed genocide They can not say their lies, we Turks tell it

DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:
KARAÇAY KURULTAY DELEGELERİ ÇALIŞMA GURUBU:
Yüce Türkmilleti dünya üzerine dağılmış 600 milyon Türküz Türklük Orta Asyan,dan ibaret değildir Türk tarihiniçok  iyi
bilmediğimiz  için Türklük ile ilgili Tarihi 1071 olarak veya 1453 olarak ele alan geri zekalıların anlattıkları ile
yetinmek zorunda kalıyoruz Gazi Mustafa Kemal en az 7000 bin yıllık bir tarih diyordu bir norveçli Türkolog ve antrapolog
çıkıyor Türk Tarihi 15 bin yıla dayanır ve 500.yüz yıldan başlayarak 600.yüzyıl sonlarına kadar Orta Asyadan göç yaşanmış
gerek kuraklık gerek Arab akınların daki katliamlar neticesinde göçmek zorunda kalmışlardır ve bu göçler ile dünya üzerine
dağılmışlardır biz doğru dürüs Anadolu Tarihine bile vakıf değiliz Atatürk diyorki Anadolu Türk yurdudur ve Anadolunun gerçek
sahipler yörükler,türkmen aşiret leri çerkes Türk boylarıdır der noveçli Türkolog da Anadolunun 500.yıldan başlıyarak  zaten
Türk yurdu olduğunu belgeler ile ispaat ediyor yani bizler 1071 den öncede anadoluda vardık varolmaya devam  ediyoruz bugün
sayfamda neden çok sayıda yabancı insan var nasıl türkçülük deniyor sekeller Türktür macarlar Türktür Polonyalılar Türk tür
arjamntin  Türk soyludur brazilya da  Türk soylu kardeşlerimiz var onlar yüzlerce yıl önce Ota Asyadan göçen türklerdir
Amerika daki kızıl derililer akrabalarımızdır tabi bunu kaç kişi biliyor peki ispanya ve portekiz in esir alınan osmanlı
donanma erlerini Arjantin Brazilya ve şiliye  götürüldüğünü kim biliyor bu osmanlı donanma erlerinin orda evlenerek koloni
olduklarını kim biliyor bunlar 15 binyıllık Türk tarihinden bir kesittir bu söylediklerim 1500-1520 yıllarına kadar süren sürec
tir bunu norveçli Türkelog OLAF JOHANSEN en ince  ayrıntısına kadar belgelemiş ispanya kraliyet müzesinde portekiz kraliyet
müzelerinde araştırmalar yapmış ve bu gerçekleri ortaya koymuştur

27 Şubat 2017 Pazartesi

DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:


KARAÇAY KURULTAY DELEGELERİ ÇALIŞMA GURUBU:

Yüce Türk milleti Bizler siyasi kurum veya kuruluş değiliz bizler dünya üzerine dağılmış 600 milyon Türk adına stk olarak
Görev yapıyoruz Amacımız Atatürk ülkü ve düşüncesinde Türk milliyetçiliğdir ve bunun haricinde hiçbir düşüncemiz yoktur
İsveç,te Temelleri 16 yıl önce Atılan  ve Türk ekonomik birliği ve Türk ortak pazarı görüşünü Dünya üzerinde yaşayan Türklere
anlatmak ve Türk dünyasını buhususta bilgilendirmek amaçlı çalışmalar yapıyoruz Atatütrk,ün çok arzu ettiği Türk asrını başlatmak
ve bilinmeyen Türk Tarihini Topluma anlatmak Türk dünyasından saklanan 15 bin yıllık Türk kültür ve medeniyetini dün ya,ya
anlatmak şimdiye kadar yaptığımız çalışmalar,da Avusturaly,Arjantin,Brezilya,Macaristan,Polonya,ve diğer Türk kökenli devlet
lere ulaştık ve bu hususta büyük yol aldık ve şimdiye kadar Türk Tarihini Osmanlı,dan ibaret olarak görenlerin gerçek Türk
tarihini gözlerine soktuk şimdi bizim çalışmalarımız neticesinde hükümet Alevi kardeşlerimize yaklaşmak zorunda kaldı çünki
Bizim anladığımız  Türk milliyetçiliğinde din olayı meshep olayı yoktur hangi  dinin sahibi olursa olsun Türk Türktür bunu
millete anlattık ve bugün binlerce kişi bizlere katılarak bizletr ne yapabilir diye soruyorlar bugün yazdığımız yazılar
Arjantin dahil dünyanın heryerinden kutlama mesajları gelmektedir.bizim sadece amacımız Türkiye,de Atatürkçü temeli Türk
milliyetçiliğini savunan bir iktidara ulaşmaktır başka görüş ve düşüncemiz yoktur.

26 Şubat 2017 Pazar

TURCO WORLD CONGRESS Centro de Investigación Estratégica:KARAÇAY delegados del Congreso GRUPO DE TRABAJO:

,

Querida nación turca ahora lidera el partido es la forma turca Qué oportunidades en muchos post alakasıv Argentina
Olaf Johansen, también en Argentina asraştır istiyorum.ort estudios asiáticos en algunos ejemplos de la inmigración turca y las rutas de migración
400.c años al timón de Asia Central, así como los fines 600.c experimentado la sequía 500.c del año de las invasiones árabes y la isla
La zona llamada Tanyukuk elegir la hija prohibiciones millones sacrificados mujer turca de edad avanzada, y desde allí
La inmigración turca en Europa es una nación noble, otros han llegado a América a través del estrecho de Bering hoy hoy
Conocidos indios piel roja, según la encuesta de alfombras indias son familiares de la OLAF Johan
Cunas y que lleva el sistema de creencias sistemática indios de la cultura turca es lo mismo que nuestra göktanrıcılık
figuras nacionales que mueven la gran mayoría de la gente en Argentina Argentina es nuestro y motivos de origen turco en 1540
1599 lucha contra los turcos en el mar dopnan Unido Portugal España Reino Ak mar entra en la guerra
Levend capturado por la flota turca capturado implementado en Argentina, portugués de Brasil, o si él o tomar
casado y se establecieron allí en medio de una generación Levend ocurrió en Brasil y en Argentina, y se incluyeron Turko
Armenios otomanos, los árabes no son capturados en nuestro tiempo allí y correr URL Levend va a la nación turca
Ellos no saben nada porque estaba roto.

25 Şubat 2017 Cumartesi

DÜNYA TÜRKLERİ  KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIMA MERKEZİ:KARAÇAY KURULTAY DELEGELERİ ÇALIŞMA GURUBU:DEĞERLİ Arjantin milleti bana gmail ime gönderdiğiniz mesajlarınıza çok teşekkür ederim bizler sizlere sadece bir ışık tutuk
Tarihin derinliklerinde saklanan bilgileri verdik yoksa özel birşey yapmadık eğer biz bunları tarihsel olarak sizlere anlat
masaydık bunları sizlerde bilemiyecektiniz bizler saklanan Türk Tarih ve kültürünü anlatıyoruz yoksa sizleri Türkleştirmek
gibi bir derdimiz yok zaten siz kabul etsenizde etmeseniz de sizleri seviyoruz zaten biz sadece gerçekleri yazıyor söylüyoruz
bana mesaj gönderen ve dürstlüğüme inan tüm Arjantin li kardeşlerime sevgilerimi sunuyorum onlar bizim canımız dinleri neolursa
olsun onlar bizim canımız tıpkı poloya,macaristan da yaşayan kardeşlerimiz gibi
DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA GURUBU:
KARAÇAY KURULTAY DELEGELERİ ÇALIŞMA GURUBU:Değerli Türk milleti ben İsveç,te Norveçli Türkelog Olaf johansen ile ölmeden önce bir 15 yıl kadar  birlikte çalıştık
O zamanlar İsveç denizcilik akademisinde öğretim görevlisi olarak görev yapıyordum ve Türkler hakkında bilmediğim birçok
konuyu olaf johansen,den öğrendim öğrendiğim bilgiler dünya kültürün den saklanan yok sayılan bilgiler Mesela Çin,de
yaptığı Araştırmalarda Mısırlılardan önce ilk pramid Türkler Tarafın dan yapılmıştır çin,deki beyaz pramitler ve Taklamakan
çölünde yaptığı Araştırmalarda ilk gemiyi Türkler yapmıştır belgeleri fotoğrafları mevcut Kafkasya daki araştırmalarda ilk
mumya mezarları Türkler Tarafından yapılmıştır mısırlıların mumyalama tekniğinden farklı bir teknik ile mesela çerkesler
hakkında bilinmeyenler mesela çerkes hakan mezarlarında Türk hakan mezarlarında uygulanan ritüellerin ugulanması hakan cestleri
nin Türk mumya tekniği ile mumyalanması kulandıkları eşyalarda Türk motifleri olması çerkeslerinde Türk soylu milletlerden
olduğunu anlatıyor ilk yazıyı bulanlar Türktür ilk beyin ameliyatını yapanlar türk tür kaç Türk bunları biliyor ben çok az kişinin
bildiğini biliyorum bu gün Arjan tinde Türk izleri olduğunu kim biliyor olaf johansen Arjantinde yaptığı araştırma ve belgelen
dirme çalışmalarında Arjantin köylerinde Türk tipi beşiklere Türk motiflerine trasladığını biliyo9rmuydunuz kızıl derililerin
akrabalarımız olduğuınu biliyormuydunuz bunların Hepsini Atatürk  biliyordu Atatürk her konuşmasında 7000 bin yıllık medeniyet
diyordu olaf johansen 15 bin yıllık bir kültür ve medeniyet olduğunu binlerce meteryal binlerce  fotoğraf ve binlece belge
ile ortaya koymuştur İşte Türk budur Atatürk ün dediği gibi Türk yıldırım dır kasırgadır boradır sözü burdan geliyor
DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ.KARAÇAY KURULTAY DELEGELERİ:Yüce Türk milleti bundan 16 yıl önce İsveç,te Temelleri atılan ve SWDEN TURK WORLD RESCURCH INSTUTE Olarak kurulan daha
sonra ismini DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK  ARAŞTIRMA MERKEZİ Olarak değiştiren ve Arjaqntin den Polonya,Macaristan,a
kadar Dünya üzerinde nekadar yaşayan Türk varsa hepsine ulaştık 16 yıldır Türkiye deki uygulanan politikalar Ülkeyi felaket
e sürüklediğini anlattık bu uğurda büyük mücadeeler verdik her defasında facebook tarafından engellendik fakat facebook un,
bu engellerini aşarak Türkiye de milyonlara ulaştık bugün  Türkiye Osmanlı İmparatorluğu gibi çok uluslu bir devlete dönüş
türülmek isteniyor yani bu çokulusluluk ile Türk milliyetçiliğini Atatürkçülüğü yok etmeye çalışıyorlar ve biz Türkiye
de Atatürkçülüğü ve Türk milliyetçiliğini kulanan zümrenin elinden bunu aldık Artık bizler zeminde çok daha güçlüyüz
bizler Yüzlerce stratejist yüzlerce Akademisyen birlikte strateji üretiyor Türk milletine sunuyoruz şuan da Akp büyük
bir Tükeniş içindedir ve artık yaptıkları mitinglerde devlet memurlarını götürmektedirler civar illerden adam toplamaktadırlar
yani toplum üzerinde mitingler kalabalık diye piskolojik baskı uygulamaya çalışıyorlar artık bu referandum ile ilgili akp
tüken meye başlamıştır yapılacak tek şey gösterdiğimiz hedeflere yürümek için birlikte hareket etmeklazım bugün Türkiye
üzerine yapılan analizlere bakılırsa %40 evet %60 hayır çıkmaktadır yani budurum ayan beyan görünmektedir bu görüldüğü
için akp li belediye başkanı tarafından toplum tehdit ediliyor fakat bunu bilmiyorlarki bu millet Türk milletidir bu millet
1914-1915 lerde mahşeri yaşamış bir millettir yeni den mahşeri yaşata biliriz bundan kimsenin şüphesi olması yüce Allah
hayırlar versin hayırlara vesile kılsın
DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:KARAÇAY KURULTAY DELEGELERİ ÇALIŞMA GURUBU.Yüce Türk milleti Bugün yaptığımız basın Araştırmalarında hayretler içinde kaldığımız bir beyanattan bahsedeceğiz
Bir şehrin belediye başkanı belediye başkanları bir devlet kurumunun başıdır ve içişleri bakanlığın,a bağlıdır
ve yaptıkları açıklamalar devleti bağlar şimdi bir belediye başkanı nasıl olurda millet çoluk çocuk silahlandı
diye bilir bunu söylemesindeki amaç nedir bir şekilde tehdit e girer yani referandum da hayır oyu vereceklere
göz dağıdır ve bunu devletin savcılarının görmesi gerekir bizler bu sosyal paylaşım sitelerinden Toplu sakinleştir
meye sukunete çağırırken facebook sayfalarımız kapatılıyor engelleniyor fakat böyle bir açıklama yapan belediye
başkanı  sırıtarak sosyal medya da görüle biliyor değerli Türk milleti zaman birlikte olma zamanıdır Türkgücünü
gösterme zamanıdır herşeyden evvel Atatürkün evlatları olduğumuzu göstermemiz lazım biz dünya Türkleri kongresi
olarak 5.milyon 250 bin kararsız denen kitle birleştik ve dünya Türkleri kongresi olarak çalışıyoruz Artık bütün
Ataürkçüler Türkçüler aynı safta yer almak zorundadır bizler kurtuluş savaşını yapmış bir neslin çocukları torun
larıyız mutlaka her kes birleşmeli dünya Türkleri Türkiye de Almanya,da Belçika da Avusturya,da Macaristan da
polonya da isveçte Norveç,te ve Türkün olduğu heryerde çalışıyoruz bu olay iktidarı korkutuyor eğer bu referandum
kaybedilir ise dünya Türkleri kongresi erken seçim diyecektir Allah sonumuzu hayır eylesin

24 Şubat 2017 Cuma

DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:KARAÇAY KURULTAY DELEGELERİ ÇALIŞMA GURUBU:
Yüce Türk milleti İktidarın korkusu ve şikayeti yüzünden facebook ta sayfalarımız engelleniyor yani Türkiye de bulunan
arkadaşlar var güçleri ile referandum da hayır çıkması için çalışıyorlar şimdi Avrupa ve rusya da bulunan akadaşlar
başta Almanya olmak üzere Ukraynaya kadar heryerde hınçla arzu ile çalışacaksınız Artık iktidar ve Mhp Tükeniyor artık
gereçek Atatürkçü Turancı ve Türk  ekonomik birliğini Türk ortak pazarını kurma çalışmalarıda hızla devam edecektir
Artık Türkiye de iktidar bitmiştir iktidarın ve iktidar yandaşı partinin yerini alacak ve 15 Turan partisinin desteklediği
bir siyasi oluşum başlamıştır bundan geri dönüş yoktur Türk  asrı başlamıştır bizleri engellemek ile  zannediyorlarki
Türkün sesi kısılır Artık buhareket Arjantin den Avusturalya,ya yenizellandaya kafkaslara dalga dalga yayılıyor korkaklar
Türk Düşmanları facabook engellemek ile bizlerin sesinin kısılıcağını sananlar enbüyük hüsrana uğruyacak ve enkısa zamanda
Türk düşmanı iktidar ve onun yandaşı mhp Tükenip gidecektir Turan partisi kurulacaktır Dünya Türkleri heryerde organize
olmuş ve kapı kapı çalışmaktadır ve artık Anketlere bakmayın yurt dışından gelen anketler akp nin kaçacağını gösteriyor
bizler Attillanın çocukları Biz karaçay Türkleri akp yi bitirdik ve milyonlarca Türk birlikte çalışıyoruz

TURCO Congreso Mundial de Strategic Research Center:KARAÇAY delegados del Congreso GRUPO DE TRABAJO:
Querido pueblo de Argentina de la OTAN es un engaño por completo bajo el control de los estados unidos de América hoy, el sömğürgec británica
fokland masacres de Adana en Argentina ha observado con pesar que los soldados en Turquía este territorio Adalı Argentina
América y Gran Bretaña son las otras potencias coloniales que entre 1916-1919 el Imperio Otomano por las potencias coloniales
luchamos contra el imperialismo fue ocupada por los turcos para ganar nuestra libertad y perdemos esta lucha por la libertad y los datos
año Ataturk salvó a nuestro país de la potencia ocupante y ahora estaba limpio de 600 millones de dólares la unidad mundial de Turquía en Ekomnomik
y Turquía se reunirá en el mercado común y se producirá en el primer mundo turca importante participarán en este mercado para producir juntos, usted sabe
Ahora trabajamos juntos, vamos a prosperar juntos hoy Hungría Turan comenzó a moverse partido está luchando por ella
nos esforzamos por hacer en Turquía enriquecida 600 millones superpotencia nos gustaría que nos ve así
Hungría cristiana si quieres un recorrido por la junta estatal de Turquía Hungría el partido Jobbik, sabes que adjunto cristianos
No importa que es importante ser noble y Argentina Turquía pertenece a los turcos si una investigación en profundidad sobre muchas de ADN
voluntad

DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİKARAÇAY DELEGELERİ ÇALIŞMA GURUBU:

Yüce TÜRK MİLLETİ Atatürk,e dinsiz diyen zındıklar bunu biliyormuydunuz Atatürk Kamçatka yarım adasında bir cami Arjantine
de bir mescit yaptırmıştır yani Atatürk,e dinsiz diyen zındıklara ithafen yazdım çünki Atatürk Arjantinde müslüman türkler
olduğunu biliyordu.ATATÜRK KAMÇATKA’DA CAMİ YAPTIRDI MI VE GERÇEKLER
Posted on 03/17/2014 by Alaeddin Yavuz
Atatürk sevgisi yalancılıkla sağlanmaz.
Büyük Atatürk Kamçatka’da cami yaptırMAmıştır. Resim yazısı yanlış bilgi vermektedir. Japonya’daki caminin adı Tokyo Camisidir. Başkent Tokyo’da’dır. Kamçatka camii inşaatı, aşağıda açıklandığı gibi Müslüman azınlık başkanı Osman Osmanov önderliğinde 2006’da başlatılmıştır. Ortododks Hristiyan Kilisesi inşaatını engellemektedir. Kamçatka Rusya’ya ait toprak parçasıdır, aşağıda haritada rahatça gözleyebilirsiniz. Atatürk sevgisi yalancılıkla veya, doğru olmayan bilgileri, doğru gibi savunmakla sağlanmaz. Bu ülkeye bilimsel aklı miras bırakmış Atatürk’ün resmi üstüne yazılan bu “coğrafya fakiri” yanlış bilgi, Atatürk’e yapılan bir hakarettir.

Bazı Atatürkçü olarak kendini ifade edenler hala “gardırop Atatürkçülüğü” de denilen, Mustafa Kemal Atatürk’ü insani sıfatlarından soyutlayıp onu havada karada, denizde, yer de, gökte ve her yerde her zaman en üstün varlık şeklinde tanımlayan, adeta antik çağ tanrılarına çeviren bir anlayışı elan sürdürmektedirler.

Tutturmuşlar “Atatürk Kamçatka’da cami yaptırdı. En doğuda, ilk güneş ışıklarının indiği yerde ilk ezanın okunduğu camiyi yaptırdı.” şeklinde tanımlamalar ile hem halkı yanlış bilgilendirmekte hem de Atatürk’ü savunan insanların da palavracı, kalitesiz insanlar olduklarını göstermektedirler.

Bir çok gerçek Atatürkçüler de bunların doğruluğunu araştırmadan anında İnternet’ten sokağa siyasi tartışma malzemesi yapmaktadırlar.

Atatürk’ün ömrü savaş alanlarında geçti. 29 Ekim 1923’de Türkiye Cumhuriyeti devletini ve cumhuriyet rejimini ilan ettiği andan itibaren 26 Kürt isyanı, ve özellikle Sabetayist Yahudiler ile Hristiyan Rumların ve Ermenilerin yoğun olduğu bölgelerde, Kürt isyanlarını körükleyen sözde Müslümanların çıkarttığı gerici isyanlarla boğuştu.

Gardrop Atatürkçüleri onu aşırı yüceltip tanrılaştırarak nefret ettirdiler. Hepsinin de soyları, ona silah sıkmış, isyan etmiş iş birlikçilere dayanmaktadır. Bu yüceltme kasıtlı olarak öç almak için yapılmıştır.
Gardrop Atatürkçüleri onu aşırı yüceltip tanrılaştırarak nefret ettirdiler. Hepsinin de soyları, ona silah sıkmış, isyan etmiş iş birlikçilere dayanmaktadır. Bu
kasıtlı olarak öç almak için yapılmıştır.

Bir yandan da demokratik anayasa, İtalyan,Fransız, İsviçre, Alman hukuklarının incelenmesiyle çağdaş yasaları hazırlattı.

Ama, Kamçatka’ya kadar uzanmasına da gerek yoktu. Çünkü o zamanda Kamçatka’da Müslüman dahi yoktu. Varsa da 1853 Kırım savaşından, Kafkas isyanlarından sürülmüş birileri vardır ki cemaat olarak adları bile anılamazdı.

Diğer yandan batılı demokratlar ile Lenin ve diğer Rus sosyalistlerinin destekleriyle kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti varken, Ruslardan tutup da Kamçatka’da cami yapma izni istemek bence yapılacak en son işti. O da, “tekrar Osmanlı yayılmacılığı hevesine kapıldığımız suçlamasına” maruz kalmamıza, onu takiben zor kurtarılmış bu devletin tekrar işgaline bile sebep olabileceği endişesini de eklersek, tek dost davranan Rusların da düşmanlığını kazanmakla sonuçlanabilecek işti.

Bu iddiayı yürütenler, Atatürk dönemi dünya siyaseti hakkında hiç bir fikir sahibi olmadıkları gibi, resmen Atatürk’ü değersizleştirme çabasındaki düşmanlarıdırlar.

Ben de Ülkücü genç bir kardeşimizin paylaşımında bunu gördüğümde şok oldum. Arkasından paylaşımının altına Sinan Meydan ile Melih Aşık’ın yazılarından tespitlerin linklerini verdim ve “Bu tarihçiler Kamçatkayı bilmiyorlarmış” gibisinden yorum ekledim.

Atatürk’ün Kamçatka ile bir hedefinin olması söz konusu değildir. Olsaydı bunca yıldır sahte Atatürkçü devlet adamlarının onu gözden düşüren ama onun adıyla hükmettikleri akılsız siyasetlerinin temeli olan Atatürkçülük Kampanyalarından bıkmış, usanmış, adeta Atatürk ile yatıp kalkmış biri olarak nasıl haberim olmazdı diye şaşırdım.

Ve olamayacağı kanaatiyle araştırınca, haklı olduğumu görürken, Kamçatka’da azınlık sürgünlerden ve emekli askerlerden oluşan Müslüman cemaatin olduğunu ama ciddi saldırı altında olduklarını da tespit ettim.

Bu yüzden Kamçatka’yı Japonya’da zanneden “coğrafya fakirleri için, önce Kamçatka neresidir, hangi ülkenin idaresindedir gibi bilgileri de yaptığım çevirilerden derleyerek size veriyorum.

Kamçatka, Rusya toprakları içinde yer alan, 400.000 nüfusa sahip, Avrasya kıtasının en doğu bölgesidir. Bir tarafı Pasifik okyanusu diğer tarafı (doğu) Okhostsk (Okotsk) Denizi arasında 1.250.km2 lik (780 mil) bir yarımadadır. Adanın Pasifik- Ohotsk denizleri arasında uzanan Komutan Adaları, Karaginsky Adası, Kamçatka kray (Başkent Petropavlovsk’un da yer aldığı Kroyak ve Ogruk otonom bölgesi.) bölgelerinden oluşan Rusya Federasyonuna bağlı özerk bir bölgedir. Aynı adla anılan yanardağı dünya mirası değerler arasındadır.Arjantine bir mescit yaptırmıştır23 Şubat 2017 Perşembe

TURCO Congreso Mundial de Strategic Research Center:
KARAÇAY delegados del Congreso GRUPO DE TRABAJO:
Argentina hasta que la nación turca Supremo y el Turco s s una gran cantidad de información que quiere salir conmigo un pasaje con los años 1599 a 1600 que 
hasta mares, batallas navales tuvieron lugar en España con la Royal Navy se caiga galeones coloniales cautivos s Levend
Durante el período colonial español tomada de Suramérica y España Levend s s prisionero Osman debe Levend Argentina
y Portugal también lo llevó a Brasil o Turquía, por lo que aquellos países que están cautivos por la armada otomana Levend existe
las mujeres de Argentina y Brasil por casarse con el país en el año antes de que tuvieran 500.c 600.c y la migración en Asia Central
ido a la política interna estadounidense a través del estrecho de Bering dr piel roja también a través del estrecho de Bering a América
quienes son nuestros compatriotas no saben si esto significa Históricamente, no sabemos la historia de los turcos y de Ataturk y el puente de la
personas que no están condenados a ser esclavos de 
DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:KARAÇAY KURULTAY DELEGELERİ ÇALIŞMA GURUBU:Yüce Türkmilleti Türkiye,de sayfamız devamlı engelleniyor Fakat şunu bilmiyorlarki bizler Türkiye de milyonlara ulaştık
burda bizi bir şekilde engellediğinizi düşünün fakat biz sadece Türkiye de değilizki İsveç te varız siçveçte kuzey Avrupa
ya hitab eden Sweden Turk World rescurh ınstutue var arjantin de Turan partisi var Avusturalya da Dunya Türkleri kongresi
var Almanya da var Ukrayna,da var belçika da bu sayfalar var şimdi şunu anlıyamıyorlar biz Dünya Türkleri kongresiyiz diyoruz
ve dünyanın her yerinde sayfalarımız var bizi Türkiye de engelleyince bu eylem macaristan da bitiyormu polonya da bitiyormu,
arjantinde bitiyormu bu hareket bitmez çünki biz siyasi bir faaliyet değiliz bizim ne Mhp ile alakamız var nede Türkçü geçinen
ler le biz laik demokratik bir kitle yiz Atatürkçüyüz Turancıyız Atatürkün Türk asrı nı başlattık yani beyler sayfa engellemek
le insanlar susturulamıyor bizi burda susdturuyorsunuz Avusturalya devam ediyor bizi susturuyorsunuz isveç devam ediyor
yani engellenince bu dava bitmiyor saygılar sevgiler
DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:
KARAÇAY KURULTAY DELEGELERİ ÇALIŞMA GURUBU:Yüce Türk milleti Gülen vakası Yapılan stratejik araştırmalar,da  FEYTULLAH GÜLEN.CIA ile bağlantısı olan abd nin himayesinde
olan bir örgüttür bu Cematin dünya üzerinde yaygınlaşması bir tesadüf değildir gerek ülke içinde gerekse ülke dışında büyük
destek gören bu örgüt İstihbarat örgütlerinin desteği ile hareket kabiliyeti kazanmıştır yani bu fetö örgütünün lideri konumunda
olan kişi masonik ve siyonist figürler taşıdığı için ve çokçabuk kabuk değiştirdiği için bütün istihbarat örgütleri tarafından
kulanılmaktadır Türkiye de yaşanan 15/Temmuz vakasını  abd bilmekteydi ve Türkiye de yaşanan olaylardan haber dardı nasılki
pkk nın kurucu lideri  apo kulanıldıktan sonra miyadı dolunca Türkiye ye iade edildi fetö de öyle olacaktır yani kandırıldık
bizi aldattı demek millet ile alay etmekti aldatıldık diyenlerde bunların hepsini biliyorlardı ve bilerek istiyerek yapıldı
bunu inkar etmek milleti gerizekalı yerine koymaktır bu bilinen bir gerçektir yani fetö nün abd den iadesini beklemek abesle
iştigaldir daha Abd fetöyü kulanacaktır ve uzun zamana yayarak iadeyi sürüncemede bırakacaktır nezamanki miyadı dolacak o zaman
apo gibi teslim edilecektir Allah sonumuzu hayır eylesin

DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:
KARAÇAY KURULTAY DELEGELERİ ÇALIŞMA GURUBU:
Yüce Türk milleti Dünya Türkleri kongresi MACARİSTAN,dan polonya,ya Arjantin,e bir bağ oluşturmuştur ve bu büyük çalışma
Türk birliğine doğru ilerliyor Avusturalya,Yenizellanda macar turan parisi ile temaskurmuş ve büyük bir  sevinç yaşanmaktadır
Artık Arjantindeki kardeşlerimiz bizler ile bağlantı kurmuşlardır Stratejik Araştırma merkezi üzerine düşün görevi hakkı ile
yapmaktadır bu başarımız Türk milletinin başarısıdır İsveç  strateji merkezimiz Türkiye strateji merkezimiz büyük başarılara
imza attık bize destek veren bize yardımcılan bütün Türk dünyasına sonsuz Teşekkürlerimizi sunuyoruz bizleri facebook tan
takip eden yazılarımızı paylaşan Tüm Türk milletine sonsuz saygılarımızı sevgilerimizi sunarız Başarı Türk milletinindir
Ayrıca Abhazya,ya da teşekkür ederiz dışişleri bakanlığında bize sayfa verdiği için

22 Şubat 2017 Çarşamba

DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
KARAÇAY KURULTAY DELEGELERİ ÇALIŞMA GURUBU:
Yüce Türk Milleti bizler Türk ekonomik birliğini Türk ortak pazarını savunan Atatürkçü Türk milliyetçileriyiz bizim Turan
Anlayışımız Ekonomiden turan,a  ulaşmaktır yani laik liğe inanan demokrasi içinde Türk birliğidir yani Atamızın dediği
gibi BAĞIMSIZLIK BENİM KAREKTERİMDİR.Sözünden hareketle diyoruzki ne Amerika ne rusya Tam bağımsız Türk devletleri bir
ülke bağımsızlığını kaybetmiş ise ve sömürgeci devlerre boyun eğiyor ise o ülke de Türklük Türk milliyetçiliği olmaz
bugün 1900 lü yıllarda Osmanlı İmparatorluğu bu sömürgeci milletlerin eline düştüğü için duyunu umumiyeler işgaller
yaşandı Atatürk bunları gördü ve onun için Tam bağımsızlık dedi bizlerdce onun izinden giderek tam bağımsızlık diyoruz
Dünya üzerine dağılmış 600 milyon Türk var ve onlar bir araya geldiğinde  dünya üzerinde süper güç olacaktır ve bu dünyanın
her yerinde görülüyor yani Atatürk,ün istediği Türk asrı başlamış olacaktır bizler bunun için mücadele veriyoruz ve bizleri
Dünyanın heryerinden takip ediyorlar Arjantinden ukrayna ya ukraynadan malezxya ya malezyadan iran a ve diğer ülkele
bizleri takip ediyorlar Almanya dan bize gelen mesajda bizler var gücümüz ile çalışıyoruz diyorlar isveç öyle norveç öyle
yani artık BU hareket macaristan dan polonya ya hertarafda duyuldu bizlere destek olan sıcaklığını hissettiren başta Macaristan
olmak üzere arjantin ve abhaz yanın  desteklerine sonsuz teşekkürler mücadelemizi allah hayırlara vesile kılsın
DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:KARAÇAY KURULTAY DELEGELERİ ÇALIŞMA GURUBU:Yüce Türk milleti Askeri okullar yani Astsubay okulları ve Subay yetiştiren harp okulları bir dini kurum veya bir tarikat
merkezi değildir bu okulların kuruluş amaç ve gayesi harp sanatını öğrenip öğretmektir yani bir bayan subay Türban  yaşmak
ve bir bayan astsubay bunlar ile uğraşmamalı eğer başını kapatacak sa ilahiyat fakültesine girmeli asker ocağı böyle  şeye
müsade etmez fakat Hacı  Genelerkurmay Başkanının referansı zaten Atatürkçülük değil islam onun için ordu darmadağın edildi
ordu siyasete bulaştı bir genelkurmay başkanı bir siyaset adamı gibi açılışlara yurt dışı gezilere siyasiler ile  gidiyorsa
Artık Askerlik bitmiş demektir zaten genel kurmayın önü açılarak o makama getirilmiştir yani cumhuriyet ordusu kalmamıştır
Artık Türban da takıla bilir sarıkta takıla bilir önemli değil durumbu saygılar
DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ.
KARAÇAY KURULTAY DELEGELERİ ÇALIŞMA GURBU:
Değerli Dostlarım Ben Kafkasya da vatan kaybetmiş bir neslin çocuğuyum Rahmetli babam 1335 hicri miladi 1889 doğumlu
Kurtuluş savaşı gazisi Tuğgeneral ismail hamdi beydir.rahmetli babam rusya da yaşanan ları anlatırken yay gibi gerilirdi
nasıl katliamlar yapıldığını anlatır dı Babamın dedesi alasgiray han rus işkencesi altında şehit olmuştur Dedem babam
ve kardeşlerini yanına alarak osmanlı Topraklarına gelmiş ve dahasonra kuleli mektebini bitirerek herbiye mektebine
gitmiş harbiyenin 1926 mezunlarındandır babam gabartey Annem karaçaydır Yani biz Türk oğlu Türküz ve asla Türklüğümğüzden
vaz geçmeyeceğiz şimdi bazı gerizekalı beyinsizler çerkesler Türk değildir diye yaygara yapıyorlar peki bu çerkesler ile
ilgili bilgileri kimlerden aldınız Tabiki Türk düşmanları emperyal devletlerden çerkeslerin Türk soylu olmadığını söyleyen
fransa tıpkı fransa da kurulan kürt enstitüsü bunun bir örnegi ingilizler öyle neden çünki Türklerin birleşmesinde korkuyorlar
eğer çerkesler Türküm derse işlerine gelmez Beyler bu çerkesler Türk değildir diyenler Ne yapıp Norveçli Türkolog olafjohan
senin bilgi ve belgelerine ulaşsın olaf johan sen bir Ömrü Türklük araştırmasında geçirmiş binlerce belge ve meteryal toplamış
hepsini belgelemiş bir insandır çerkeslerin kullantığı tüm görseller tüm meteryaller Türk motifleri taşır ve hakan mezarlar
Türk hakan mezarları ile aynıdır ve hakan muyaları Türk mumya tekniği ile yapılmış bunlar belgelidir artık kafanızı kumdan
çıkarın ve gerçekleri görün kendini Türk olarak görmeyene de saygı duyarım zorla kimseye birşey kabul ettiğremezsiniz
refah mutluk içinde hayırlı günler dilerim
DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:
Yüce Türk milleti bu referandum oylaması güngeçtikçe gerginleşiyor
Bu gerginlik kimin işine yarar bu gerginlik Türkiye,yi daha derin bir
kaosun içine iter bugün yaşadığm bir olayı anlatacağın Oğülum ile birlikte bir kafeterya da çay içiyor arkadaşımı bekliyorduk yan masamızda kızlı erkekli bir gurup genç oturuyordu diğer masada ise
Akp li ve Mhp li gençler oturuyordu kızlı erkekli gurup referandum ve
oylama dan bahsediyorlardı ve içilerinde hayırcılar evetçiler vardı ve
birbirlerini ikna etmeye çalışıyorladı belliki üniverste öğrencileri idi
yanmasadan yani akp liler ile mhp lilerin oturduğu masandan sataşmalar başladı ve kavga çıktı oğlum ile ikimiz olayı zor yatıştırdık
bu gerginlik niye Altarafı bir oylama evet çıkar hayır çıkar bu demokratik bir hak ortalığı bukadar germeye ne hakkınız var böyle bir demokrasi olurmu allah sonumuzu hayır etsin

21 Şubat 2017 Salı

DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:KARAÇAY KURULTAY DELEGELERİ  ÇALIŞMA GURUBU.Ünlü Türkolog OLAF JOHANSEN ölmeden önce ben isveç,te birlikte çalışırken ispanya da yaşayan katalanların hun soylu Türk
olduklarını belgelemiş  ve görselleri bir belge bütünü olarak toplamıştır bugün Türklerin dünyanın her yerinde yaşadığını
ispaat etmiştir ve Türk gerçeğini dünya ya anlatmıştır bugün Amerika da yaşayan kızıl derililer ile yaptığı araştırmalarda
kilim lerinde Türk izleri bulmuştur dini inançları Ort Asya da Türklerinin inanç sistematiği olan  gök tanrıcılık olduğunu
ortaya koymuştur yani Olaf Johansen Türklük adına büyük görevler yapmıştır kara ayak kızıl derililerinin konuştuğu dilde
Türkçe kelimeler vardır ve bazı kızılderili mezarlarında Türk izleri bulumuştur Bunlar Türk milletinden saklanmaktadır
ve şuanda ölümünden sonra Olaf  Johansen in kitaplarına ulaşmakta mümkün olmamaktadır çünki Türklüğün 15 bin yıllık bir
kültür ve medeniyet olduğunu yaptığı saha ve alan araştırmaları binlerce belge ile ortaya koymuştur bugün kazım mirşan
beyin yazdığı bilgiler ile çok uyumlu bilgiler ve belgeler vardı ve doğruluyordu işte Atatürk 7000 yıllık bir medeniyet
olduğunu tahmin ediyordu şimdi Türk diye bir ırk yoktur diyen geri zekalı profösör ünvanlı gerizekalı beyinsizler duyurulu

KARAÇAY MŰKÖDIK Kurultay RENDEZŐK GURBU:
Értékes argentin nemzet Van egy másik török ​​gondolat, és nem lehet keresztény turáni muzulmán turanizmus
Ma semmi nem tartozik lehet keresztény, mint a vallás, hanem a török ​​testvérek Magyarországon nekünk keresztényeknek
Nem fogadunk el te és elfogadni minket, mint a török ​​már a török ​​nacionalizmus nacionalizmus a vallás fogalma
Ez nem a török ​​vagy keresztény vagy muzulmán. Török fajta vallás sohasem lehet elég különböző.
Mi egymást muszlimok, keresztények vagyunk, bárhová megyünk, megtanuljuk a türk
Nos vizsgálja turáni felek könnyű megállapítani, fontos, hogy töltse ki ezt az én Turkum magyar testvérem vagyok zsidó
Az én vallásom diyen karay török ​​testvére vagyok karacay török ​​szeretem karacaylardan keresztény már én testvéreim itt
Ez nem vicc ez egy igazi keresztény, ez nem tesz különbséget törökök mindenki Turkumdian, akik megtanulják a török ​​történelem
Ma a vörös bőrű ember él az Egyesült Államokban kivándorolt ​​a Kaukázusban.
A törzs a közép-ázsiai nyomok ma formájában a helyesírási asztrológiai őshonos bennszülött őslakosok szimbólumai lakói a lakosság
Ez a civilizáció egy kultúra és civilizáció 15000 év nem valami kell csökkenteni az ilyen degree.Red bőr
WORLD TURKISH CONGRESS STRATEGIC RESEARCH CENTER:KARAÇAY WORKS IN KURULTAY DIRECTORS GURBU:
Valuable Argentine nation There is a different Turkish thought and can not be christian Turanian Muslim Turanism
There is nothing today Hungary can be a Christian as a religion but our Turkish brothers in Hungary are us christians
We do not accept you and accept us as Turkish already Turkish nationalism is a nationalism in the concept of religion
It is not Turkish or Christian or Muslim. Turkish kind of religion can never be different enough.
We are each other Muslims, we are Christians, wherever we go, we learn the Turkic
Well investigate Turanian parties are easy to establish, it is important to fill this in I am Turkum diyen Hungarian my brother I am Jew
My religion diyen karay turkish brother i am karacay turkish i love karacaylardan christian i have my brothers here
It is not a joke it is a real Christian this is no distinction Turks are everyone Turkumdian who learn Turkish history
Today, the red-skinned people living in the United States emigrated from the Caucasus.
The tribe of Central Asia traces today in the form of the spelling of astrological indigenous indigenous indigenous people are symbols of the inhabitants of the inhabitants
This civilization is a culture and civilization of 15 thousand years is not something to be reduced to such a degree.Red skin
DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:KARAÇAY KURULTAY DELEGELERİ ÇALIŞMA GURBU:
Değerli Arjantin milleti Farklı bir Türk düşününcesi yoktur ve olamaz hırıstiyan Turancılığı müslüman turancılığı diye
birşey yoktur bugün Macaristan din olarak hırıstiyan olabilir fakat Macaristan daki Türk kardeşlerimiz biz hırıstiyanız
sizi kabul etmiyoruz demiyor ve bizleri Türk olarak kabul ediyor zaten Türk milliyetçiliği din kavramında bir milliyetçilik
değildir Türk ister hırıstiyan ister müslüman hepsi Türk tür din ayrımı asla olamaz yeterki Türklğümüzü bilelim şimdi eğer
birbirimizi siz müslüman sınız biz hıristiyanız diye itersek nerde kalır Türklüğümüz sizlerden ricam Türklüğü iyi öğrenin
iyi araştırın Turan partileri kurmak  kolay mühim olan bunun içini doldurmak ben Türküm diyen Macar da kardeşim ben Musevi
dinindenim diyen karay Türkü de kardeşim ben karaçay Türküyüm karaçaylarda hıristiyan olanlarda var onlarda kardeşim bu
şaka değil bir gerçektir hırıstiyan o bu diye ayrım yok Türklük var herkes Türkümdiyen kim varsa Türk tarihini öğrenmek
zorundadır bugün Amerika birleşik devletlerinde yaşayan kızıl derililer kafkasyadan göç etmişlerdir arjantin de bir çok
kabile Orta Asya izleri taşır bugün astek kızıl yerlilerinin yazım şeklinde Türkçe harfler vardır inka yerlilerinin sembol
lerinde Türklerden izler taşır bu medeniyet 15 bin yıllık bir kültür ve medeniyettir öyle dine indirgenecek birşey değildir
DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:
KARAÇAY KURULTAY DELEGELERİ ÇALIŞMA GURUBU:Yüce Türk milleti Bizler savaş yapmıyoruz bizler kavaga yapmıyoruz neticesinde bir Anayasa oylaması yapıyoruz yani millet
Demokratik hakkını kulanacaktır referandumu istiyen evet diyecektir kabul etmeyen hayır diyecektir hangisi çıkarsa çıksın
bunun sonucu kavga ve içsavaş olamaz güngeçtikçe ülke de tansiyon yükseliyor Müjdat Gezen,in eğitim kurumu kundaklanıyor
diğeğer bir yerde küçüğün evi kurşunlanıyor fatihte kahve taranıyor neoluyoruz beyler aklınızı başınıza alın bizim bu ülkeden
başka gidecek yerimiz yok insanları korkutmaya sindirmeye ne hakkınız var yani bu referandum da birileri devreye girdi insan
ları sindirmek ürkütmek isteniyor halbuki bu referandum İsveç veya Norveç,te yapılmış olsa idi ne insanlar biribirini vatan hainliği ile
suçlardı ne silahlar konuşurdu nede kavga çıkardı ancak bizim gibi Orta Doğu kültürü ile haşırneşir olan ülkelede oluyor
yani herkes ülkesi için vatanı için sukunet içinde olması gerekir Yüce Allah hayırlara vesile kılsın

20 Şubat 2017 Pazartesi

DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:


KARAÇAY KURULTAY DELEGELERİ, ÇALIŞMA GURUBU:
Yüce Türk milleti hayatım boyunca iki kişiye saygım ve sevgim vardır birincisi GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İKİNCİSİ ise
Norveçli Türkolog OLAF JOHANSEN dir çünki Ben Türklük hakkındaki bilgileri ondan öğrendim ona tasnifte yardımcı oldum
mensubiyetini Taşıdığım karaçay Türklerinin kökeninin Attilla ya kadar dayandığını öğrendim Arjantin de Türklerin  olduğunu
öğrendim Arjantinde bazı kabile ve boyların Türk soylu olduğunu öğrendim orda elde edilen meteryallerde kafasya dan Orta Asya
dan izler motifler bulduk arjantinde Türk soylu insanlar bulunduğunu öğrendim ve Türklüğün bir din ile bir meshep ile alakası
olmadığını öğrendim şimdi bizler işte onun için Atatürkçü Türçüyüz ve bizler hangi dinden hangi meshepten olursa olsun bütün
kardeşlerimizi seviyoruz dünya dan saklanan 15 bin yıllık Türk kültürünü öğrendim Medeniyetin Türklerle başladığını öğrendim
bugün beyinsiz etkafalı kendini bilim adamı diye nitelendren geri zekalılar Türkü öğrensin diye yazıyorum yok dediğiniz ırk
15 bin yıllık bir ırk soyu sopu belli olmayan anlamaz Türk devletleri neden yıkıldı hep içkarışıklarlardan ihanetlerden
birleşememekten yıkıldı8latr bu yüzden yüz yıllarımız heba oldu gitti artık 600 milyon Türkün kucalaşması sımsıkı kenetlen
mesi için mücadele veriyoruz allah mücdelemizi başarılı kılsın hayırlara vesile kılsın
DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:


KARAÇAY KURULTAY DELEGELERİ, ÇALIŞMA GURUBU:
Yüce Türk milleti hayatım boyunca iki kişiye saygım ve sevgim vardır birincisi GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İKİNCİSİ ise
Norveçli Türkolog OLAF JOHANSEN dir çünki Ben Türklük hakkındaki bilgileri ondan öğrendim ona tasnifte yardımcı oldum
mensubiyetini Taşıdığım karaçay Türklerinin kökeninin Attilla ya kadar dayandığını öğrendim Arjantin de Türklerin  olduğunu
öğrendim Arjantinde bazı kabile ve boyların Türk soylu olduğunu öğrendim orda elde edilen meteryallerde kafasya dan Orta Asya
dan izler motifler bulduk arjantinde Türk soylu insanlar bulunduğunu öğrendim ve Türklüğün bir din ile bir meshep ile alakası
olmadığını öğrendim şimdi bizler işte onun için Atatürkçü Türçüyüz ve bizler hangi dinden hangi meshepten olursa olsun bütün
kardeşlerimizi seviyoruz dünya dan saklanan 15 bin yıllık Türk kültürünü öğrendim Medeniyetin Türklerle başladığını öğrendim
bugün beyinsiz etkafalı kendini bilim adamı diye nitelendren geri zekalılar Türkü öğrensin diye yazıyorum yok dediğiniz ırk
15 bin yıllık bir ırk soyu sopu belli olmayan anlamaz Türk devletleri neden yıkıldı hep içkarışıklarlardan ihanetlerden
birleşememekten yıkıldı8latr bu yüzden yüz yıllarımız heba oldu gitti artık 600 milyon Türkün kucalaşması sımsıkı kenetlen
mesi için mücadele veriyoruz allah mücdelemizi başarılı kılsın hayırlara vesile kılsın
TURCO WORLD CONGRESS Centro de Investigación Estratégica:KARAÇAY delegados del Congreso GRUPO DE TRABAJO:Nos milleti.biz nacionalismo turco Todopoderoso, Atatürk, Atatürk, el gigante turco a la fama millliyetçilig Rimon, y el libro
Como ya he mencionado Ataturk nacionalismo nasyonalsoyalizm neta lo que el tío Pan islamismo e Dayna nacionalismo, por lo general prueba
basado en la sangre de nuestro idioma no se ocupa de la mesheb no a las personas de la misma cultura, hablar el mismo lenguaje de la unidad religiosa
Türkmillet comunidad de personas llamó a la nación en el mismo día en el mismo sindicato que el éxito de la tristeza de diseño
Me alegro misma pena que la gente que vive en el país alteran el país llamado Turquía, la nación turca de 15.000
una civilización, la cultura, lo que naziyiz IRC neto es algo que no tiene que debido a nuestra böyleb
nos ispaatl que el problema es que no hay otros pensamientos de un cultivo de 15 años de edad, y la civilización que reinstituir
izquierda nacionalista turco no es la forma correcta de la idea de nuestros antepasados ​​fue mucho miedo de cómo nuestra mente
Ofrecemos la yürüyec hace cien años, y el deseo de Polonia o Hungría, donde las tropas turcas ahora Argentina
Si hay una turca y paso a paso, y ahora el mundo pasar por las tropas turcas y portar Congreso turca esta carga ha sido
Yo no uso la metáfora cargada para su aceptación en el sentido de que tomamos la mitad de la hiena, y Dios nos ayude a la caridad
Haga su ocasión

DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:
KARAÇAY KURULTAY DELEGELERİ ÇALIŞMA GURUBU:Yüce Türk milleti.Bizler Atatürkçü Türk milliyetçileri yiz Bizim Türkçülük anlayışımızda din referans değildir düşünün
Dünya üzerine yayılmış 600 milyon Türk var ve bu Türklerin hepsi müslüman değil.Karay Türkleri musevi dinine inanırlar
fakat Türk türler onları kardeş olarak görürüz Karaçay Türkleri müslümandır bazıları hırıstiyandır onlarda kardeşimiz
dir Macarlar hırıstiyan dır fakat Türktür onlarda kardeşimizdir biz hiçbir Türkü ayırmayız hepsini sev gi ile kucaklarız
Arjantin de yaşayan Türkler hırıstiyandır ve onlarda bizim kardeşlerimizdir.Anlayacağınız Türk Türktür dini meshebi ne
olursa olsun hepsi kardeşimizdir bizi birbirimize bağlayan tek şey dilimiz ve kanımızdır ve 15 bin yıllık kültürümüzdür
buı kültürün içinde çerkeslerde dahildir Türklük 600 milyonluk büyük bir ailedir bizler Atatürk ün çok arzu ettiği Türk
asrını başlattık  allah yar ve yardımcımız olsun hayırlara vesile kılsın

WORLD TURKISH STRATEGIC RESEARCH CENTER:KARAÇAY WORKSHOP OF KURULTAY DISTRICTS GURUBU:
The great Turkish nation I traveled 72 countries as a cavalry captain, then settled in Sweden, teaching at the maritime academy
I am now a member of Turkey and now I am talking about democracy in my country but in the country I live in
There is no internet democracy and no social democracy, and there are now rules for spelling and sharing in advanced democracies
Each platform is made up of human groups composed of their own views, democracies have the freedom to talk to people on the idea of ​​speaking,
This is also on our Anbaasımızın social sharing is prevented if the country against the letter of a written article or organization
If it is done violence and terrorism is child porno porno sites if they are under state supervision.
But on other terms facebook or other sharing sites can not prevent obstruction of criminal incest, ie facebook ta
There are millions of counterfeit accounts, there are millions of terrorist pages, why these rules are being violated in turkey
I want to learn this from the people who control this facebook, I am an Atatürk Turkish nationalist and I have opinions and opinions
I am telling people in my opinion that it may be a request to ask for a personal identity such as page blocking

19 Şubat 2017 Pazar

TÖRÖK VILÁGKONGRESSZUS CENTER Stratégiai Tanulmányok:
Karachay Congress Küldött munka CSOPORT:

Supreme Development LASDER magyar nemzet keresztül dúsítási foglalkoztatás adok kialakítását az új vállalkozások, új gyári Ország
DE dúsító Magyarországnak meg kell mutatniuk nemzeti gazdaságpolitika ma Amit megvédeni a török gazdasági bişrlig
Török LASDER Közös Piac egy olyan projekt, amely biztosítja a dúsítás a török dúsított dúsított Török államok
Egy lesz a nemzet, hogy készítsen rendszerek Investment Partners Mögöttük emberek üzleti lehetőséget jelent a rendszer, hogy megoldja a foglalkoztatási broblem
A fiatal nők lélegezni LASDER kislány, ez a gyerek megosztja a dúsítási legalábbis mindenki fogja használni LASDER közös egységek
De független a leválasztott kerül sor a török gazdasági unió HU Együttes Defense Systems kell telepíteni, és milyen Abd
Oroszország nélkül folytatja függően Mi ES Így köszönt mindenkit, szeretettel engedelmeskedni imperializmus
ANGOL VILÁGKONGRESSZUS STRATÉGIA Research Center:KARAÇAY KÜLDÖTTE a kongresszus Munkacsoport:Supreme Török és Magyar Nemzeti Did db egy világnak a Toroko Konger hogy mücdel hogy törökséget Stratégia téves központot
Török Ellenséges nemzetiség, vagy párt Török Mozgalom ellenség NEC link nincs other Szervezet Törökországb, hogy Hogy a Toroko a Vedel
Képzeljük kéz a Facebook oldalo az mentesül blokkolj fogas hogy dolgozik Kemény, Hogy egy Forró Barátság hoztuk Letra veletek
A Testvériség Eddig a Fogyatékkal semmily a hibás Szerintem erkölcs NEC ADSZ támogatást, Török tegye neve
mi mi a kocsitól, amikor egy defective'm a kezéb egyesületek Szervezetek és minden kedves és testvérek nővérek, achát Átverés, Hogy elmondj a nekik Argenta
Figyelmeztetjük fogjuk Lui ág letét Vagy kipusztulnak legalább népszavazás AZT Mondják nedvesség szor kevésbé törökséget
Első támogatj a Széll én ijeszt minket, Mint egy ellensége egy Toroko Törökország Jobbik küldött VIOLETTA dokumentumot Top Job részt Vett,
Te bilirmisiniz gmail ime

18 Şubat 2017 Cumartesi

TÖRÖK VILÁGKONGRESSZUS STRATÉGIAI Research Center:KARAÇAY konferencia küldöttei:Supreme török ​​nép a szemed előtt, egy térképet a hold a közepén a juhok 500.c 600.c évről évre, és a török ​​migrációs útvonalak
Nézd meg az adatokat láttam Olaf norvég Türkelog és antrapolog Johan és a törökök elejétől az év 600.c 500.c az év
Úgy költözött fel a végén a piros héjú imparatorluğu.amerik hun Nyugat Európából Amerikába a Bering-szoroson
Mivel a migráció mély gyökerei Közép-Ázsiában alakult ki a kutatási célú felhasználására az aztékok által használt ma inkaya
melyekkel ikonok és a betűk azonos funkciókat sziklába vájt emlékek árucikket a török ​​Orhan ma Svédországban
északra a barlang tisztán szöveges feliratokat Törökország bélyeg Törökország 15.000 éves civilizáció és kultúra a világ, vagy
civilizáció és kultúra egy nemzet, mely egy török ​​zászló ikont nap te Argentína nézve argentina emberek
Látni fogja az egyedi jellemzőit török ​​és norvég antropológus Turcologist az ő kutatás talált nyomok török ​​argentina
Azt sorolt ​​képeket dolgoztam vele segítséget rendezési és Isten megbocsátja a bűneit ujjong
Mindegyik azt mondta, hogy közel legyen a magyar hun eredetű Attilli, és lement a törökök és a magyarok, és hogy mi karaçay
Ne ugyanazt Soydam és világszerte feltárt néhány versenyen kapcsolatban a szerző írja a könyvben, hogy az általunk dokumentált és dokumentumok
Törökország 600 millió, az összes küzd a török ​​gazdasági egységét a törökök és az unió jön létre Törökországban FaceBook s
Ez blokkolja a tetején a tüdő hangunkat, hogy mi próbálunk homályos török ​​TÜRKÜM mondani HAPPY MI lesz feryadlar

DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:KARAÇAY KURULTAY DELEGELERİ:Yüce Türk milleti Gözünüzün önüne Bir Orta Aya haritasını koyun 500.cü yıllar ve 600.cü yıllarda Türk göç yollarına bir
bakı verin Ben Norveçli Türkelog ve antrapolog Olaf Johansenden gördüm ve Türkler 500.cü yılların başı ve 600.cü yılların
sonua kadar göç etmişlerdir Avrupa da Batı hun imparatorluğu.Amerika daki Kızıl derililer bering boğazından geçerek Amerikaya
göçmüş köken olarak Orta Asyadan gittiği derin araştırmalar sonu ortaya çıkmıştır bugün inkaların kullandığı Azteklerin kullan
dığı simgeler ve bazı harfler Türk orhun anıtlarındaki kaya oyma yazılar ile aynı özellikleri taşımaktadır bugün isveç in
kuzeyinde bulunan mağra yazıtları tamamen Türk damga yazısıdır yani Türk kültürü 15 bin yıllık bir medeniyettir ve dünya ya
medeniyeti kültürü sunmuş bir millettir Arjantin bayrağında bulunan güneş te bir türk simgesidir arjantin insanını incelediğinizde
türklere has özellikler görürsünüz Norveçli Türkolog ve antropolog arjantinde yaptığı araştırmalarda Türk izleri bulmuştur
kendisine tasniflerde yardımdım ettim resimleri tasnif ettim ve onun ile birlikte çalıştım Tanrı günahlarını affetsin ruhu şad
olsun Macarların Tamamına yakını hun kökenli ve Attillanın soyundan  geldiğini söyledi yani Biz karaçay Türkleri macarlar ile
aynı soydanız ve dünyadaki bazı ırklar ile akrabalığımız olduğunu kitabında yazıyor ve belgeler ile ortaya koymuş ve belgelemiştir
600 milyon türk hepsi Türk ekonomik birliğini Türk birliği için mücadele veriyor ve bu birlik kurulacaktır Türkiye de facebook lar
engelleniyor sesimiz kısılmaya çalışılıyor bizde bir türk olara avazımız çıktığı kadar NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE diye feryad edeceğiz
TURCO Congreso Mundial de Strategic Research Center:
KARAÇAY delegados del Congreso GRUPO DE TRABAJO:
nación turca honorable que hace 25 años un muy joven capitán sueco ken te famosa Turcologist y se reunió con la OLAF Antrapolog Johansen
Aprendí la verdad sobre muchos identidad turca almacenado Acabamos caucásico, S, o sabemos que venimos de Asia Central, pero
No sabemos la información correcta en la carrera turca real es de 15 mil años de civilización en la Johansen Cáucaso y Asia Central OLAF
Se reveló su investigación antropológica en el territorio chino y se encontró evidencia concreta hecha lara meta prueba de carbono
reveló que 15 mil años de cultura y civilización de mil años de razas finales de Ataturk t menos 7000
Él dice que somos la civilización, mientras que las orejas del Cáucaso luna y las estrellas son los motivos escudos de armas pertenecientes a los turcos meterials
Los artefactos encontrados en la investigación antropológica en la región son motivos turcos y circasianos tumbas de los derechos del Cáucaso
Turquía merece exactamente la misma tumba América, en su investigación sobre los motivos meterials indias ven en turco
Indios pies de tierra en el idioma Ural Altay ¿las altayik lenguaje ha encontrado que en algunos pueblos de la Argentina de hoy grupo
creciente y la estrella cunas se encontraron en Anatolia y el Cáucaso o motivos y se ha identificado y su publicación en el libro de la obra definitiva
Se explora el vínculo entre Turquía y América con el libro que tenemos en las carreras de muchos mundos que akrabağlı
Él escribe un gran conocimiento de una valiosa perdonáis tales los pecados de Dios soy muy feliz de llegar a conocer el hombre para conseguir un montón de tierra, ya que Dios
No hace ninguna ocasión para

DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:
KARAÇAY KURULTAY DELEGELERİ ÇALIŞMA GURUBU:
Yüce Türk milleti bundan 25 yıl önce gencecik bir kaptan ken isveç te ünlü Türkolog ve Antrapolog olaf johansen ile tanıştım
Türklük hakkında birçok saklanan gerçeği öğrendim Bizler sadece kafkas,lardan veya Orta Asyadan geldiğimizi biliyoruz fakat
doğru gerçek bilgileri bilmiyoruz Türk ırkı 15 bin yıllık bir medeniyet olduğunu olaf johansen kafkaslar da ve Orta Asya da
çin topraklarında yaptığı antropoloji araştırmaları ortaya koyduğu somut deliller ve bulunan meta lara  yapılan karbon testi
ile 15 bin yıllık bir ırk bir kültür ve medeniyet olduğunu ortaya koymuştur Rahmetli Atatürk te enaz 7000 bin yıllık bir
medeniyet olduğumuzu söylüyordu halbuki çerkeslerin kulandığı motifler ay ve yıldız armaları Türklere ait olan meteryallerdir
çerkes bölgelerinde yapılan antropolojik araştırmalarda bulunan eserler Türk motifleri bulunmaktadır ve çerkes hakan mezarları
Türk hakan mezarları ile birebir aynı Amerika,da yaptığı araştırmalarda kızılderili meteryallerinde Türk motifleri görülmekte
kara ayak kızılderililerinin dilleri minde ural altay altayik diller gurubundan olduğunu bulmuştur bugün arjantinde bazı köylerde
ay yıldızlı beşikler Anadolu ve kafkasya ya ait motifler bulmuştur ve bunları kitabında tesbit etmiş ve yayınlamıştır enson çalışması
latinler ile Türkler arasındaki bağı araştırıyordu ve kitabın da birçok dünya üzerindeki ırklar ile akrabağlımız olduğunu
yazıyordu böyle bir değerli büyük bir ilim adamını tanımaktan çok mutluyum tanrı günahlarını affet sin toprağı bol olsun allah
hayırlara vesile kılsın

HUNGARY KARAÇAY DELEGATIONS

WORLD TURKISH CONGRESS STRATEGIC RESEARCH CENTER:KARAÇAY KURULTAY DELEGATES, WORKING GURUBU:

We are calling to the Turks of the World now that the ruling era is ending the devolution after 16 April and this referendum
It is the biggest mistake of power, we are talking to turkish people scattered around the world, there is no unrighteous voter in Turkey
5. million 250 thousand undecided voters participated in the ranks of the congress of the world Turks no coup in the referendum
You will see that a fair and impartial choice is made, which means that the euro news TV survey shows 46% yes 56% no
And then it comes to the judiciary and then there comes a Turkey that is in the full independent and unconnected Turkish Union
Endless greetings to our brothers who support from all over the world facebook how to prevent us engelses our pages
If we close it, we will be resolutely going our way step by step We are not afraid of rewarding us us We are from the Atatürk
We will draw the Turkish unity that it wants with strength and strength

DÜNYA TÜRKLETRİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ ALMANYA GURUBU

DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZE:
KARAÇAY KURULTAY DELEGELERİ ÇALIŞMA GURUBU:

Yüce Türk milleti ülke 16 yılda bütün sermayesini tüketmeş Cumhuriyet döneminde yapılan bütün iktisadi kuruluşlar satılmış
ekonomi sıfır,ı tüketmiştir şunanda İstanbul da kapanan dükkan sayı 10 bini geçti İzmirde öyle esnaf yangıryas feryad ediyor
işte ülkenin 16 yılda geldiği durum ülke ekonomik yönden bitik bir durumda ülke kan kaybediyor öncelik ile yurt dışında yaşayan
Türklere sesleniyorum sizin yanınıza geliyorlar devlet kesesinden harcıyorlar ve sizin oylarınızı almak istiyorlar gözünüzü
açın Türkiye de yaşamadığınız için ülke gerçeklerinden haberiniz yok bizler bu vatan,a bu bayrağa gönül vermiş karaç Türkleriyiz
gerek facebook tan yaptığımız çalışmalar ile gerekse diğer sosyal paylaşım sitelerinden 5 milyon 250.bin kişiye ulaştık ve
ülke gerçeklerini dğünya üzerinde yaşayan Türklere ilettik aldığınız olumlu yanıtlardan hepsine teşekkür ediyoruz şimdi tüm
karaçay Türklerini dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın sayfamıza bizlere katılmaya davet ediyorum ben özbe öz bir karaçay
Türküyğüm dedem Alasgiray handır karaçay hakanlarında rus işkencesi altımnda şehadet mertebesine erişmiştir onun torunu olarak
bütün karaçayları vatan bayrak millet ve Atatürk düşüncesinde bizlere katılmayı bekliyoruz macaristan da yaşayan karaçay
türkleri bize katıldılar polonya da yaşayan karaçaylar bize katıldılar onların dualarına ve desteklerine sonsuz teşekkürler
hepinize hayırlı günler allah hayırlara vesile kılsın