Vikipedi, özgür ansiklopedi
Dan Harita Kaşgarlı Mahmud 'ın -Türk Divanu Lugati't , Türk boylarının 11. yüzyıl dağılımını gösteren
Pontik step c. Erken topraklarını gösteren 650,Hazarlar , Bulgarlar ve Avarlar
Ana Pecheneg yerleşim alanını gösteren Avrupa ,c. 1015
Büyük Selçuklu Devleti ölümü üzerine 1092 yılında,Malik Shah I kaynak belirtilmeli ]
Yaklaşık 1200 Avrasya'da Cumania
Türk göçü genişlemesi anlamına gelir Türki aşiretlerin Avrupa veOrtadoğu'da 6. ve 11. yüzyıllar arasında,. Kökeni bölgesi Türklerolduğu Doğu Orta Asya , Sincan , Moğolistan ve Sibirya .
Kesin olarak tespit edilen Türki kabileler 6. yüzyılda biliniyordu ve 10. yüzyılda Orta Asya'nın çoğu Türk kavimleri tarafından yerleşmişti.Selçuklu hanedanı işgal Anadolu sonuçta orada kalıcı Türki yerleşim sonuçlanan 11. yüzyılda başlayan. Bu arada, diğer Türki kabileler ya sonuçta Kırgızistan , Türkmenistan , Özbekistan ve Kazakistan gibi bağımsız uluslar kurdular ya da Çuvaşistan gibi diğer ülkelerde cemaatler kurdular . Türk halkları aynı zamanda gibi, orijinal aralıkta atlattı Uygurların içinde Çin ve Saha Cumhuriyeti arasında Sibirya yanı sıra Uzak Doğu ve Orta Asya'nın diğer dağınık yerlerde.

Ancestral populations değiştir ]

En erken belgelenmiş Türk halkları göçebe kuzeyinde Uzakdoğu'nun ovalarda kabileler olarak görünür Çin Seddi , esas arasında müstahkem sınır olarak inşa edilmiştir, Han hanedanlığı (206 M.Ö.-220 CE) Çin (gerçi daha erken başladı) ve Xiongnu .

Büyük Tarihçinin Kayıtları düzenle ]

Türklere atalarının nüfus arasında Xiongnu dahil sanılan Moğolistanveya üst boyunca Yenisey içinde Sibirya (çağdaş alanı Tuva dilinin ), tarihi kaynaklardan da bilinir. Dahil Xiongnu Han kronik, Büyük Tarihçinin Kayıtları ikinci yüzyılda M.Ö. arasında efsanevi bir atası, geri bin yıl Han önce onları efsanevi tarihinin izlerini Chunwei , Çin hükümdarlarının sözde soyundan Xia hanedanı [1] (c. 2070 - c. 1600 BCE). Chunwei "Mountain Barbarians" Xianyun ya da Hunzhu'da yaşıyordu. Xianyun ve Hunzhu'nun isimleri onları daha sonra [ kim tarafından] söylenen Türk halkına bağlayabilirler ] Olmuştur demir-işçi var ve bir dağ mağarada ulusal türbeyi tutmuş etmek Moğolistan .
Görünüşe göre Xiong-nu, hepsi muhtemelen Türk olmayan (daha sonraki karışık etnisite göz önüne alındığında) bir takım kabileler ve coğrafi gruplardan oluşuyordu. Büyük Tarihçinin Kayıtları Mianshu, Hunrong ve Diyuan batıya söz Long ; Qi ve Liang dağlarının ve Jing ve Qi Nehirlerinin kuzeyinde Yiqu, Dali, Wiezhi ve Quyan ; Orman Barbarlar ve Loufan kuzeyinde Jin kuzeyinde ve Doğu Barbarlar ve Dağ BarbarlarYan . Daha sonra tez yazanlar diğerlerinden bahsediyor.
Görünüşe göre birçoğunun ikincisinin birçoğu vardı. XIA'nın bitişiğinde, M.Ö. 1569'da Büyük Tarihçi Kayıtları'nın hesaplanmasıyla , Çinliler , barbarların Rong kabilesi arasında bir şehir olan Bin'i kurdu. 1269'da Rong ve Di, Bin'in yerini değiştirmeye zorladı. M.Ö. 1169'da Quanyishi kabilesi Zhou Hanedanlığı tarafından saldırıya uğradı ve 1159'da bütün barbarları Jing ve Luo Nehirlerinin kuzeyinde "itaatkâr atıklar" haline getirdi . 969 M.Ö. yılında "Kral Mu saldırıya Quanrong ve .... geri onunla dört beyaz kurt ve dört beyaz geyik getirdi" erken Türk halkları inanıyordu şamanlar olabilir şekil-shift içine kurt .
769'da Zhou'nun Marquis Shen , Quanrong'un imparator You'e karşı isyan etmesinin yardımına başvurdu. Barbarlar daha sonra geri çekilmedi ancak Jiaohuo'yu Jing ve Wei Nehirleri'nden aldı ve oradan Çin'in merkezine çakıldı, ancak dışarı sürüldüler. 704 yılında Dağ Ordu Barışı Yan tarafından yağmalandı ve M.Ö. 660'da Lu'nun Zhou imparatoru Xiang'a saldırdı.Bir barbar kraliçeyi atmıştı. Barbarlar tahta bir başkasını koydular. M.Ö. 656'da tahttan indirilene kadar soyunmaya başladılar.
Ardından Çinliler, Di'yi dışarı çıkardılar ve tüm Xiong-nu (eninde sonunda en azından) astı. M.Ö. 456 civarında Çinliler Dai'yi onlardan almışlardır. Yık kabilesi, surların inşasını denedi ancak genişleme döneminde onları Çinlilere yitirdi. O yükselişi ile ilgilenen olarak Burada anlatının detay artar Qin Hanedanı şüphesiz başta tarihsel ziyade efsanedir 221-206 M.Ö. ait. Qin, Xiong-nu'yu bekletti.

Kuzeydoğudaki binicilik pastoralları düzenle ]

Türk dilindeki konuşmacıların fiziksel özellikleri, yaşadıkları ülke kadar geniş bir aralıkta uzanır. Avrupa'da Türk halkları Avrupa bakmak - Bazı hariç Kırım Tatarları Kafkasya'da ve Türkleri ( Kumıklar , Nogaylar Avrupa + Kuzeydoğu Asian bakmak, vs.), Orta Doğu Türkleri Ortadoğu halklarını andıran ederken, bu Orta Asya'da çoğunlukla karışık görünüyor, ancak çoğunlukla kuzeydoğu Asya özelliklerine sahipler. Kuzeydoğu Asya'daki Türkçeler o bölgedeki nüfusa benziyor. Bu tür sorulara Proto-Türkçe konuşanlar olan " ırk " gibi cevap vermeye çalışırken , ne antropometrik , ne de genetik araştırmalar bugüne kadar pek yardımcı olmadı. Birkaç DNA analizi yapılmış olup soruna bir yanıt olarak ulaşılmıştır: batıdaki başta batı popülasyonları, doğuda doğu ve doğudan batıya veya tersi bir geçişte bir karışıma olan yakınlık . [2] Bu biyolojik koşullar bölgedeki ırk evriminin dil dağılımında dikkate alınabileceğinden daha erken olduğunu göstermektedir; Yani, diller zaten karışık nüfus arasında evrimleşmiş olabilir. Açıklama gerekli ]
İç Moğolistan'daki çayır
Hunların kültürel oluşumu ile ilgili olarak, Çin'in Cambridge Tarihi Tarihi : "M.Ö. sekizinci yüzyıldan başlayarak, iç Asya'da gezici toplumlara köken kazandıran pastoral topluluklar ortaya çıktı." Bunlar uzanan "atlı pastoral halkları" daha büyük bir kemer parçası olduğunu Karadeniz'e için Moğolistan ve Yunanlılar tarafından bilinenİskitler . [3] batıda İskitler idi İranlı sonuçta soyundan pek çok dil arasından birini konuşan Proto-Hint-Avrupa lider teoriye göre, kimin konuşmacılar kendilerini de Pontus-Hazar Bozkır işgal çıktığı varsayılan edilir Hint-Avrupa Kökenleri , Kurgan modeli . Çin'in kuzeyinde kuzey kayışının toplulukları, tarihsel olarak İç Moğolistan bölgesi Proto-Xiongnu'ydı.

Xiong-nu değiştir ]

Qin'in M.Ö. 215'deki Xiongnu'ya karşı yürüttüğü kampanya, Xiongnu'yu tuttu, [4] Ordos bölgesini ele geçirdi ve onları elegeçirdi . [5] Çınar Hanedanlığı'ndan sonra yeniden ortaya çıkan sorunlar Xiong-nu saldırıya Shanxi 201 M.Ö. Han. Han İmparatoru Gaozu onları yeşim taşı , ipek ve Shanyu ya da lider için bir Çinli eş ile satın aldı . [6] Xiongnu ile olan ilişkiler sorunlu olmaya devam etti ve M.Ö. 133 yılında Han İmparatoru Wu,300.000 erkekle onlara karşı ilerledi. [ 81 ] M.Ö. 52 yılında sekizinci yıl ve on dört keşif gezisi, güney Xiongnu teslim oldu ve kuzey baskın yapmaktan kurtuldu. Han Hanedanlığı askeri seferleri Han- Xiongnu Savaşı sırasında Çin sınırına kadardevam etti ve MS 89'da Xiongnu devleti yenildi ve yakında sona erdi. [8] [9]
Erken 4. yüzyılda göçebe isyanı biri özellikle şiddetli yuvarlak ile Xiongnu belli tanımlanmasına yol açmıştır Hunların . Antik yazılmış bir mektup (Letter II) Soğd dili 1911 yılında bir Han Hanedanı gözetleme kulesi kazılan olarak bu olayların failleri tespit xwn destekleyen, "Hunlara" Guignes de '1758 tanımlama.Eşdeğerlik , özellikle xwn'ın genel bir isim olduğunu ve herkesi ifade edebileceğini savunan eleştirmenleri olmadan Otto J. Maenchen-Helfen'in elinde değildi. Daha yakın zamanlarda diğer kanıtlar dikkati çekti: Zhu Fahu, bir keşiş, tercümeSanskritçe Huna içinde Tathāgataguhya Sutra ve Lalitavistara Sutra "Xiongnu" olarak. Vaissière, telaffuzu * Xi w ong nuo olarak yeniden oluşturur . Üstelik Wei Kitabı, Xiongnu kralının Soğdiye Kralı'nı öldürdüğünü ve ülkeyi ele geçirdiğini, tam da bunu yapan Hunların zamanının kaydedilebileceğini belirtti. Kısacası, "... Hunların adı kesin bir göndermedir ve jenerik değildir." [10]

Hunlar değiştir ]

Avrupalı ​​yazarlar tarafından görülen yaklaşık MS 450'ye ait Hunnic İmparatorluğu . Yıldız, Hunan'ın kamp yapmayı seçtiği yerleri işaret ediyor ; Macar ovası , dağlık bir bölgedeki bozkır vilayeti bölgesi.

Hunların Kimliği değiştir ]

Gerçek kimlikleri hâlâ tartışılıyor olsa da, Hunlar genellikle Türk halkı olarak kabul ediliyor ve bazen Xiongnu ile ilişkilendiriliyor. Orosiusüzerine aşağı sürme Hunlara sahiptir Ostrogotlar "Uzun ulaşılmaz dağlarla kapanma", tamamen sürpriz yıl MS 377 yılında [11] ve görünüşe göre şimdiye kadar umulmadık varlığının. Ne olursa olsun gibi klasik coğrafyacılar, içinde Hunlar için böyle bir açıklamada, kendisinin ve Gotlar bulabilirdiniz bol referansı yapmak için onun nedenleri olabilirPliny ve Batlamyus ; Aslında bazıları zaten Avrupa'da idi. [12]Ostrogothlar Hunik süvari için kolay bir hedef olan Pontik step üzerinde bulunan dağlar efsaneliydi.
Avrupa'da Gotlar, Slavlar ve Alanlar gibi diğerlerini dahil ederken .
Hunlar okur-yazar değildi (göre Procopius [13] ) ve onların adları dışında onları tanımlamak için hangi ile dilsel hiçbir şey bırakmadı [13] Germen, İran, Türki, bilinmeyen ve bir karışımından elde hangi. [14] Ultinčur ve Alpilčur gibi bazıları -cor'daPecheneg isimleri, -zor ve -Kor'da Kırgız isimleri ile biten Türk isimleri gibidirler. Utur ve Onogur gibi -gur'da biten isimler veUltingir gibi -gir, aynı sonların Türk isimleri gibidir.
Hunlar, Wilhelm Tomaschek'in Agac- ari'den türeyen Acatir (Yunanca Akatiroi, Latince Acatiri), "orman adamları" [15] , Shi-Ji'nin "Orman Barbarları" nı anımsattığını belirtti. Agaj-eri, MS 1245 bir Türk-Arapça Sözlüğünden bahsedilir. Adı Ağaç-eri daha sonra tarihinin oluştu Anadolu ve Khuzistan (ör şehir Aghajari ). Maenchen-Helfen, bu etimolojiyi, g'nin k değildir ve bağlantı kurmak için hiçbir dil kuralı bulunmadığı gerekçesiyle reddeder. [16] Herodot , ancak, söz Agathyrsi Latham bazı erken Acatiri ile bağlanır, Dacia . [17]
Jordanes , Aesti'nin güneyindeki (kısmen Prusyalılar ) " Acatziri'nin en güçlü ırkını, sürüleriyle yaşayan ve avlanarak tarımı bilinmeyen " yer tutar . Birkaç kaynak , Hunlarla olan Bulgarları tanımlıyor. [18] Bir başka şube Saviri veya Sabir halkıydı .Konuşanların bir kalıntısı için en güçlü aday Hun diline olan Çuvaş üzerinde veya yakınında olduğunda, İdil Bulgarları .

Göktürkler değiştir ]

Avların bir Avrasya siyasi birliği olarak sonu bilinmiyor. Batının Hunlar için belirteç uç noktası, belki de Hunlar, başının fiksasyondur Dengizich , oğlu Attila'nın bir direğe, Konstantinopolis 469. O mağlup olmuştu yılında Trakya tarafından o yıl içinde Anagastes , Roma İmparatorluğu'nun hizmetinde bir Gotik general . [19]
Çeşitli halklar bile gibi otonom hareket olsa Hunlara kendilerini aramaya devam Sabir insanlar . Cambridge Erken İç Asya Tarihi adlı kitabına göre, Hunonya olarak adlandırılan son devlet, Hunların Kafkas Krallığıydı ve 682'de bir Arnavut piskopos tarafından ziyaret edildi. [20] Bu halkların birçoğu Türk'dü. Bu arada, Xiong-nu orijinal aralığında açıkça adlandırılan Türk imparatorluklarına yol açan diğer koalisyonlar oluştu. Onların genişlemesine geleneksel olarak "Türk göçü" adı verildi, ancak aslında Türkçüler bazı yüzyıllar boyunca zaten "göç ediyor" olmuştu.

Beş Hu değiştir ]

Dördüncü yüzyılın başlarında Xiong-nu'nun kuzey Çin şehirlerini işten çıkardığı bir isyan gördü. Bununla birlikte, Xiongnu'nun çoğu, Wei-Jie savaşının sona ermesinin ardından "Beş Hu" kabileden üçünü yok eden Ran Min'ın hilesinden kurtulduktan sonra Çin Ran Wei devleti (350-352) tarafından silindi . Bu yüzyılda Xiong- nu'nun bir kısmı koptu ve Çin'in kuzeyinde egemenlik yapmak amacıyla Çinliler tarafından çağrıldığı şekliyle Di ile Beş Hu ya da "Beş Barbar Halk" (Wu Hu 五胡) olarak katıldı. [21] Beş Hu idi Xiong-nu , Jie , Zhi , Çan insanlar ve siyen-piler , [22] tarihçi ve tarihçilerin farklı grupların kendi tanımlarını olmasına rağmen. Açıklama gerekli ]

Rouran ve Tie-le değiştir ]

Ancak, Çince adı karşılık gelen "-le kravat" "TURUK", çok daha erken dönem etrafında kullanıldı üzere Mongolickonuşankabileler tabgaçlar ve Avarların egemen olma vied Moğol steplerinden 5. ve 6. yüzyıllarda etrafında.

Tu-jue (Türkler) değiştir ]

Vadeli Türk veya Türküt , Çin adına karşılık gelen tu-jue , ilk bir endonym olarak kullanılmıştır Orhun yazıtları arasındaGöktürkler (İngilizce: 'Celestial Türkler') arasında Orta Asya'da . "Türkler" ( Tujue ) 'ya ilk atıf , 6. yüzyılın Çin kaynakları tarafından görülür. En erken kanıt Türk dilleri ayrı grup olarak gelen Orhun yazıtları erken 8 yüzyıl.
İlk vatanın ilk genişleme tarihinin kesin tarihi bilinmemektedir. "Türk" olarak bilinen ilk devlet, sonradan birçok devletler ve halklar için adını veren bu oldu Göktürkler ( gök = 'mavi' ya ancak yönü "doğu" anlamına gelir Bu bağlamda "gok" in, 'gök' Bu nedenle Göktürkler Doğu Türkleridir) 6. yüzyılda. Başkanı Ashina klan Li-Jien (modern dan kavmine yol Zhelaizhai kadar)Avarların Çin'den kendi konfederasyonuna dahil edilmesini ve korunmasını isteyen. Kabilesi, ünlü metal demirciklerden oluşuyordu ve bir kask olduğu anlaşılan bir dağ ocağının yakınında toprağa verildi. Bir yüzyıl sonra Rouruan'ı fethetmek ve Göktürk İmparatorluğu kurmak için güçleri arttı.
Dillerin Türk ailesi tarafından konuşulan edildi Bulgarlar , Peçenekler, Kumanlar, Dingling, Gaoche halkları uzun Göktürk Hanlığı ön plana gelmeden önce. "Türk" dilleri konuşan birçok grup kendi kimliğine "Türk" adını asla kabul etmedi. Göktürk egemenliğine giren, siyasi kültürünü ve lingua-franca'sını benimseyen halklar arasında "Türk" adı her zaman tercih edilen kimlik değildi. Bir başka deyişle, Birleşik Krallık'ın siyasi liderliği altındaki Moğolların Avrasya'yı fethi gibi, birleşik bir etnik kimlik altında bir kültür tarafından batıya doğru birleşik bir hareket yoktu. Aksine, hem Bulgar dalı, hem Oğuzlar, Karluk-Chagatay şubeleri gibi merkezî diller, çeşitli kabilelerin ve göç eden tüccarların, askerlerin ve kasaba halkının özerk hareketleriyle batıya doğru sürüklenip, Türkmen kökenli yerli halkları sayılamayacak kadar çok özümsemiş Türk dilleri yolu ve kısmen böyle Mongolickonuşan Moğol steplerinde dilde Hindistan'da Hint dilleri ve aynı doğuda belirgin hale gelmiştir diğer dil aileleri, yerini Farsça sonrası Timurlu İran'da.

Uygurlar değiştir ]

Daha sonra Türk halkları dahil Karluklar (özellikle 8 yüzyıl), Uygurları , Kırgızlar , Oğuz (veya güz, Uz, Oğuz vs.) Türkler veTürkmenler . Bu halklar arasındaki bölgede devletler kurucu edildi gibi Moğolistan ve Maveraünnehir , onlar Müslümanlarla temas kurdu ve en yavaş yavaş kabul İslam'ı . Ancak, aynı zamanda da dahil olmak üzere diğer dinlere, aitti Türk halkının diğer bazı gruplar da vardı Hıristiyanlar , Yahudiler (bkz Hazarlar ), Budistler ve Zerdüştler .

Türkmenler değiştir ]

Küçük Asya'daki Türk istilalarının ilk dalgası sırasında yerleşim yerleri ve bölgeler etkilendi (1050-1204).
Karahanlılar devleti Cengiz Han tarafından fethedilene kadar bu topraklarda kalırken , Türkmen kabileleri batıdaki Oğuz göbeğinin çevresinde oluştu. "Türkmenler" ismi, aslında, Karahanlılar ile Samanid devletleri arasında yaşayan farklı kabilelerin dilinde "Ben Türküm" demekti. Bu nedenle, İslami dönemde bazı Türk kavimleri arasında değil de "Türkmen" olarak olan etnik bilinç, gayrimüslim Göktürk (ve Doğu ve Batı) Hanlıkların yıkılmasından çok sonra ortaya çıktı. İslam döneminde "Türk" adı, İslami Türk kavimleri, Müslüman olmayan ( çoğunlukla "Tatar" olarak geçmiştir) Türki kavimlerle karşılaştırarak , Nestorya Naiman (ki bu da büyük bir kuruluş haline gelen) Müslüman Kazak halkı için hisse senedi ) ve Budist Tuvanlar . Adı "olarak Böylece farklı Müslümanlaşmış Türk boyları için ethnonym "Türk" bir şekilde aynı işlevde Tacikçe " farklı için yaptığım İranlı halkları müslüman ve benimsenen Farsçaonların lingua-franca olarak. Her iki isim de her şeyden önce Müslümanlık ve daha az ölçüde ortak dil ve etnik kimliğe işaret ediyordu. Uzun doğru Transoxonia gelen Türkmenlerin ayrılmasından sonra Karakum ve Kafkasya , bilinç olarak, "Türk" hala kalmıştır adı ile ilişkili Çağataycada ve Timurlu rağmen Orta Asya "Türkistan" ve "Turki" isimli Çağatay dili denilen dönem Insanlar sadece kendilerini " Mughals ", "Sarts", "Tarancis" ve " Tacikler " olarak adlandırdılar . "Türk" adı , Oğuzlar (Türkmenler) ve Karluks (Karahanlılar, Sartlar, Uygurlar) ile yakından ilişkili olsalar da, Kazak gibi birçok Kıpçak şubesi grubutarafından yaygın bir şekilde kullanılmadı . Ne Bulgarlar (did Kazan Tatarları , Çuvaş ) ve gayrimüslim Türk grupları (Tuvalar,Yakutlar , Yugurs ) İslami Era anlamda ethnonym "Türk" kabul yaklaşabilir. Karahanlı döneminde Türkmen kabileleri, hanedanı Hindistan'dan Anadolu'ya uzanan büyük bir İslam imparatorluğu haline gelen Kinik kabilesi Atabeg Selçuğu'ni yükseltir.
Abbasi halifelerinin ordusundaki Türk askerleri , 13. yüzyılda Müslüman Ortadoğu'nun ( Suriye ve Kuzey Afrika hariç) fiiliegemenler olarak ortaya çıktı . Oğuz ve diğer kabileler yakalanıp öncülüğünde çeşitli ülkeleri egemen Selçuklu hanedanı ve sonunda Abbasi hanedanı ve toprakları ele Bizans İmparatorluğu .
Bu arada, Kırgız ve Uygurlar birbirleriyle ve Çin İmparatorluğu ile mücadele vardı. Sonuçta bölgeye yerleşen Kırgız halkı artık olarak anılacaktır Kırgızistan . Batu ordularını fethetti Volga Bulgarları ne bugün Tataristan ve Kıpçaklar batıya süpürme ardından şimdi Güney Rusya ne de Moğol 13. yüzyılda. Diğer Bulgarlar 7-8 yüzyıllarda Avrupa'da yerleşmiş, fakat asimile olmuş- Slavlar adını veren Bulgarlar ve Slav Bulgar dili .
Bu altındaydı Selçuklu hakimiyeti sayısız Türkmen boyları, özellikle aracılığıyla Kafkasya geldi olanlar Azerbaycan'da , fiefdoms (kazanılmış beylikler yeni fethedilen yerlerde) Anadolu , Irak ve hatta Levant . Böylece, modern Türk ulusununkuruluş stoğunun ataları, Kafkasya'ya yerleşen ve daha sonra Azerbaycan ulusu olan Oğuz Türkmen gruplarıyla en yakından ilgiliydi .
Modern çağın başlarında, "Türkistan" isminin birkaç tanımı vardır:
 1. sedanter Türkçe konuşan kasaba halkı arazi Orta Asya konuları olduklarını Chagatayids yani Sarts , Orta AsyaMughals , Orta Asya Timur , Uygurların içinde Çin Türkistan'ın ve daha sonra işgalci Tatarları olarak bilinen geldiÖzbekler ; Bu alan en geniş anlamıyla " Horasan ", Çin Türkistan'ı olarak da bilinen Tarim Havzası ile kabaca çakışıyor. Bu etnik çeşitlidir ve benzeri olmayan Türk halklarının anayurdumuzu içerir Tacikler , Peştunlar , tanımlık tehlike , Dungans , Dzungars . Kıpçak şubesinin Türk halkları, yani Kazaklar ve Kırgızlar, Türkistan'ın pek çok yerinde, normalde "Türkistan" olarak değil, aynı zamanda nüfusa sahipler (pastoralist olarak).
 2. 17. yüzyıl Kazakh Han tarafından yönetilen , modern Kazakistanda bulunan , diğer Kazak bölgelerinden daha fazla oturan ve kasaba sakinleri Sarts tarafından doldurulan belirli bir bölge

Ayrıca bkz. Değiştir ]

Notlar düzenle ]

 1. Zıpla^ Sima, Qian; Burton Watson (1993). Büyük Tarihçinin Kayıtları . Columbia Üniversitesi Basın. S. 129-162. ISBN 0-231-08166- 9 .
 2. Zıpla^ Khusnutdinova, E .; Et al. (2002). "POSTER NO: 548: Türk ve Uralca konuşan insanlarda mitokondrial DNA çeşitliliği" . Shanghai: HGM2002.
 3. Zıpla^ Di Cosmo, Nicola (1999). "İmparatorluk Öncesi Çin'deki Kuzey Cephesi". Loewe'de, Michael; Shaughnessy, Edward L. Antik Çin'in Cambridge Tarihi: Uygarlıkların Köklerinden M.Ö. 221'ye . Cambridge University Press. s.886 ISBN  0-521-47030-7 .
 4. Zıpla^ Ahşap, Frances (2002). İpek Yolu: Asya Kalitesinde İki Bin Yıl . Kaliforniya Üniversitesi Basın Bülteni. s. 50. ISBN 0-520-23786-2 .
 5. Zıpla^ Ebrey, Patricia Buckley; Walthall, Anne; Palais, James B. (2009). Doğu Asya: Kültürel, sosyal ve politik tarih (2. baskı). Boston: Houghton Mifflin. s. 40. ISBN  978-0-547-00534-8 .
 6. Zıpla^ Morton, W. Scott; Charlton M. Lewis (2004). Çin: Tarihi ve Kültürü: Dördüncü Basım . McGraw-Hill Professional. s.52. ISBN  0-07-141279-4 .
 7. Zıpla^ Morton (2004), sayfa 55.
 8. ZıplaDaha Sonra Han Kitabı , vol. 04 , 19 , 23 , 88 , 89 , 90 .
 9. ZıplaZizhi Tongjian , cilt. 47 .
 10. Zıpla^ Vaissière, Etienne de la (2004). "Saddam Tüccarlarının Yükselişi ve Hunların Rolü: Sosyo Antik Mektupların Tarihsel Önemi". Whitfield'da, Susan. İpek Yolu: Ticaret, seyahat, savaş ve inanç . Chicago: Serindia Publications Inc. s. 22-23. ISBN  1-932476-12-1 . Editörler listesinde eksik yardım ) |first2=|last2=
 11. ZıplaOrosius . "Historiarum Adversum Paganos Libri VII" .Kitap VII Bölüm 33.10 . Latince Kütüphanesi.
 12. ZıplaMaenchen-Helfen, Otto J. (1973). Max Knight, editör.Hunların Dünyası . California Press Üniversitesi. Pp. 444-455.
 13. bKadar atlamak: Maenchen-Helfen (1973) sayfa 376.
 14. Zıpla^ Maenchen-Helfen (1973) sayfa 441-442.
 15. Zıpla^ Maenchen-Helfen (1973) sayfa 427-428.
 16. Zıpla^ Maenchen-Helfen (1973) sayfa 437.
 17. ZıplaLatham, Robert Gordon (2003, 1863). Avrupa Vatandaşlıkları: Cilt 2 . Adamant Media Corporation. s.391. ISBN  1-4021-8765-3 . Tarih değerlerini kontrol edin: (Yardım ) |date=
 18. Zıpla^ Maenchen-Helfen (1973) sayfa 432.
 19. Zıpla^ Maenchen-Helfen (1973), sayfa 168.
 20. Zıpla^ Sinor, Denis (1990). Erken İç Asya'nın Cambridge Tarihi .Cambridge University Press. s. 201. ISBN  0-521-24304-1 .
 21. Zıpla^ Holcombe, Charles (2001). Doğu Asya'nın Oluşumu, M.Ö. 221 - MS 907 . Hawaii Üniversitesi Basın. s. 114. ISBN  0-8248-2465-2 .
 22. Zıpla^ Saso, Michael R. (1991). Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Budist Araştırmalar, 1990-1991 . Hawaii Üniversitesi Basın.s. 141. ISBN  0-8248-1363-4 .

Kaynaklar düzenle ]

 • Findley, Carter Vaughnm, Dünya Tarihinde Türkler , Oxford University Press: Oxford (2005).
 • Holster, Charles Warren, Orta Asya Türkleri Praeger: Westport, Connecticut (1993).

Dış bağlantılar düzenle ]