28 Ağustos 2017 Pazartesi

CENTRAL ASIAN TURKISH POPULATIONS.
Distinguished Turkish Nation We are the people who started to explain the phenomenon of Central Asian Turkish tribal migration
Armenians have embraced the lie of genocide, which has been plagued by a great fear Now the puppet of these false and imperial powers
The Armenian Diasporus was in serious fear. However, the massacres of the Armenians were based on the Armenians in 1864
A grandson of a family who had suffered the massacres of the vandals of the wild bloodsuckers.
The Armenian regiments and the Armenian officers who led the regiments at the head of the regiment had murdered more than a million Turks,
Soveyet is in the history of rust and today is in the history of russia I am a karacay folk song yun hun noble Turkum Dedemi and his brothers
The Armenian massacred and thousands of Turks had slaughtered the swordsmen and these false Armenian palikarians
He deceives the world with these lies and the immovables belonging to the Turks were confiscated in the Caucasus.
In Azerbaijan, thousands of Azerbaijani Turks in the Karabakh region have been subjected to massacres, that is to say,
This great nation has been subjected to 15 thousand years of historical slander and we are the world turkish congress Karachay Turks
These struggles will be given everywhere in the world
They think sidedly and that lies and slander machine take place beside the Armenians. "Turks, not Armenians, committed genocide"
US history professor Justin McCarthy explained that genocide was done by Armenians, not Turks
08: 5728 February 2015
world
'Turks did not Armenian genocide'
28922
SHARING

Justin McCarthy, Professor of History at the University of Louisville, said of the Armenian allegations regarding the events of 1915, "There are thousands, but thousands of documents at our disposal. These documents show that the Armenians, not the Turks, are doing genocide. "
McCarthy gave information about events that took place in 1915, at the University of Toronto, the conference titled "100th Year of the Human Tragedy in Eastern Anatolia" organized by the Canadian Turkish Associations Federation.
1915 Justin McCarthy, who stated that he had to look at the big picture in order to understand Turkey, said that the effect of Russia at that time was leading the developments. "The Armenians in the middle of the Muslim majority wanted to be a state with the encouragement of Russia," McCarthy said.
"PEOPLE HAVE STANDED IN THE STATE"
McCarthy said that a state would not be considered a genocide if its citizens took measures against the government's uprising. "The Armenians rebelled against the state they lived in. What is the name of this? They call it homeland treachery. "
McCrthy stated that the Dashnak Armenians carried out massacres in the city when they occupied Van, and that they did not leave any work to do when they arrived.
"AGREEMENT WITH ARMENIAN BRITISH"
Justin McCarthy, referring to the fact that the Armenians, who had become the state with the encouragement of the Russians, had many proposals to the British, said:
"At that time the strongest and regular armies of the Ottoman state were in the eastern region. The Armenians proposed not to destroy the Baghdad railway, and to impose a blow on the Ottoman state in this way. The fact that the Baghdad railway became inoperable meant that the half of the Ottoman state was going to be won and that the war could be won. The Armenians offered to help the British by making confusion in the south and east. "
"TURKISH ARMENIANS ARE EFFECTIVE FROM ARMENIANS"
In such cases, states should protect people, stating that McCarthy, "the Ottomans did so. The Armenians moved to places other than the regions where they brought the incident. Even the Ottomans protected Armenians from Armenians. Cemal Pasha, which the Armenians hated, distributed food to Armeni, who was about to die of starvation. "
McCarthy said that the Armenians had killed, tortured and killed Ottoman soldiers, state officials, and even governors in the east, and that there were not even one Armenians responsible for these events. "Who is the genocide criminal now? Probably not Ottoman, "he spoke.
Justin McCarthy, who noted that while all these events were happening, the Ottoman state administrators did not do this while they could easily kill the Armenians, "they only changed places".
"Someone has been looking for documents that the Ottomans have massacred Armenians for 100 years," says Jsutin McCarthy,
"We have thousands, but thousands of documents at our disposal. These documents show that Armenians, not Turks, have committed genocide. The Ottoman archives are open, but not the Armenians. History calls war for people killing each other. What happened there in 1915 was not genocide, but war. "
Bruce Fein, an expert in international law and US constitutional law who has also consulted Ronald Reagan from the former US Presidents, said that the criteria for a genocide can be stated as follows: "In 1915 Turkey
Genocide "statement.
On the other hand,

27 Ağustos 2017 Pazar

DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

KARAÇAY TÜRKLERİ ÇALIŞMA GURUBU:
Değerli Yüce Türk milleti Gazi Mustafa Kemal Bir konuşmasında aynen şöyle diyor Anadolu binlerce yıldır Türk yurdu dur
1071 den önce de bu topraklardaydık sonra da bu topraklarda olmaya devam edeceğiz diyordu Atatürk Şunu şöyle bir gözümüzün
önüne getirelim Milattan önce 200 yılında başlayan orta Asya Türk kavimler göçünü bir düşünün ve Batıya Avrupa ya göçleri
düşünün Anadolu yarım adası Tarihler boyunca Türk Kavimlerinin geçiş yolu olmuştur yani Anadoluya gelişler 1071 de değil
200-300-600 lü yıllara kadar sürmüş bir bölümü Avrupa ya göçmüş büyük bir çoğunluğu ise Anadoluda yerleşmiş bu belgeli
ve bilinen bir gerçetir Atatürk ün kurduğu Dil ve Tarih kurumu Bunu araştırmak Türk Tarihini dünya ya anlatmak Türkler
arasında dilbirliğisağlanması amacı ile kurulmuştur fakat günümüzde Türk düşmanı olanlar Türkü yoksayan utanmaz hayasızlar
Türk milletini Asimile ederek araplaştırmak istiyorlar beyler bu ülke mozaik falan değildir bu ülke Türk yurdudur evet
içimizde birçok azınlık bulunmaktadır fakat bu ülkenin çoğunluğu Türktü-r şerefsizler Tek devlet diyor Türk devleti diyemiyor
şerefsiz tekmillet diyor Türk milleti diyemiyor bu ülke Türk DEVLETİDİR BU MİLLET Yüce Türk milletidir yani bu ülkeye
türk diyemiyenler içimizde cirit atıyor saygılar

26 Ağustos 2017 Cumartesi

ORTA ASYA TÜRK KAVİMLER GÖÇÜ:
MACARİSTAN ÇALIŞMA GURUBU:
Değerli Yüce Türk Milleti Orta Asya Türk Kavimler göçü neden Önemlidir neden Türk lüğün miladı dır Orta Asya Türk kavimler
göçü Orta Asya uzak asya hindistan ve bazı afrika ülkelerinde iz sürülerek takip edilmiş ve bu çalışma Mısır a kadar gitmiştir
Batıya olan göçler Avrupa ve Amerika diye ikiye ayrılır yani 15 bin yıllık Türk tarihini ortaya koymakta dır şimdi Türkiye
de yaşayanlar sadece Avrupa ya göçler olarak biliyorlar halbuki bu göçler Amerikaya ulaşmış bir toplumsal göç dalgasıdır.
Olaf Johansen hocam ölümünden önce bu konu hakkında binlerce belge binlerce arkeolojik meteryal binlerce antropolojik bulgu

elde etmil tek tek incelemeleri yapılmış ve tasnif edilmiştir.Ola f Johansen bu kavimler göçünün yaşandığı süreyi şöle anlatır,
ilk göçler milattan önce 200 yılında başlar diğer tarihçiler milattan önce 300 yılını baz alsada ilk göç.ler 200 yılında başlamış
ve Orta Asya da Nehir boyları savanlar alçak platolardan deniz seviyesinin altında bulunan topraklar dan çeçerek Amerika
ya ulaşan Türk kavimleri var olduğu Antropolojik olarak yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır bunlar birer varsayım değil
bilgi ve araştırmalara dayalı gerçeklerdir Bugün Kuzey ve Güney Amerika da yaşıyan kızılderililer orta asya Türk kavimler
göçü ile gelen Türklerin Ataları dır Kızıl derililer İNcelendiğinde orta asya Türk tipini görürsünüz çekik gözler elmacık
kemikleri fırlak ve yuvarlak suratlı olduklarını görürsünüz yani Kuzey ve Güneyamerika da yaşayanların Ataları türk olduğuna
göre orda yaşayanlarda Türk kökenlidir Türklerin dünya üzerinde birçok ırkla akrabalıkları vardır yapılan araştırmalarda
Kuzey Amerika da yaşayan kızıl derililerinde Güney Amerika da yaşayan kızıl derilerinde dillerinde birçok türkçe kelime
vardır bunun Türk milletine anlatılmasındaki neden Türkler Dünyanın heryerine dağılmış bir milletiz yani 1071 den önce de
biz Anadolu topraklarında vardık ve var olmaya devam edeceğiz bu konu bütün türklerin bilmesi gereken bir konudur yani batının
ilk yazıyı yunanlılar buldu medeniyet avrupa da başladı yalanının iflası dır işte Türk tarihi

25 Ağustos 2017 Cuma

BEŞİKTAŞLILAR:Günümüzde fetö denilen illetin spor a kadar girdiği görülmektedir Konya Spor kulüp başkanı Fetöcü çıktı Atatürk düşmanı
çıktı ve göz altına alındı ve serbest bırakıldı müşterek yanları Atatürk Düşmanlığı Konya spor başkanı Tariha malomuş
izmir marşına bile hakaret ediyor yani fetö nün menbağı Konya Spor olmuş oluyor yani fetö cüleri dışarda aramak beyhude
iğşte ülkenin sporun hali ve bu adamlar baylok denen haberleşme ağını kulanıyorlar serbest bırakılıyorlar yani ülkede
Atatürk düşmanları iktidara biyat ettimi işbitiyor amaç cemaat ile mücadele falandeğil kendilerine biat eden topluluk
lar yarat mak bu Konya sporu şimdi bütün kulüler takip etmelidir nekadar Atatürkçü olduklarını  göreceğiz bu vatan
hainlerini nekadar teşhir edeceklerini göreceğiz Atatürk,e küfür edenleri nekadar topluma anlatacaklar göreceğiz
işte fetö denilen hain yapının şehirlerde kulüpler de olduğu ayan beyan ortada dır ve hükümet konya spor a çok ilgi
gösteriyordu peki bu fetö cü başkanı bilmiyormuydu ve hala bu ihanet içinde olan milli değerlerimize saldıran bu
herif hala nasıl oluyorda kulübün  başında kalıyor taktir sizin

11 Ağustos 2017 Cuma

WORLD TURKISH CONGRESS STRATEGIC RESEARCH CENTER:
ALL TURKISH SOURCES WORKSHOP STUDY GURUBU:
Today the United States of America is playing with fire and paving the stones of the Third World war America
It should never be forgotten.In Germany, in the world war, how the annihilation of Germany will disappear
ATuramp is wildly pursuing dreams, and this madness is going to drag the american paradox
There is a Turkish army under NATO trust and Turkey is also going to be dragged into the wreath of the United States now
The question is why do you use terrorist organizations in the Middle East to terrorize Turkey?
This is why North Koreans are not being warned by the tension of the North Koreans in the middle of August in the middle of the island of guam
And the US troops in the country to explain what the government of Turkey is saying the situation is getting worse and worse
We follow all the Uy Uyar TVs in the world and we follow the world written press today in China and attitude to Abd
Russia is in warning and the fire of this hot zone is Turkey Turkey is a bitter economy country bhızla a batağa
There is a very dangerous dimension of the incident bumnu no opposition party does not voilize why I do not understand
The situation is getting tense every day and step by step into the war Now I ask the ruling that this is a nato
The army will enter the war, this will be a party to the war that does not care about us in 1952 in korea war
Thousands of young people have been martyrs Most veterans have been able to sit on the dug that you put on Now you can trust the Turkish army
Why did not you trust the Turkish army at the same time as the Syrian case You cooperated with the terrorist organizations
There is not a single child to federate for American interests and I can not

6 Ağustos 2017 Pazar

Las poblaciones que TURCO ASIA CENTRAL MISIÓN:
Europa y Asia o América se vive la migración en la Aviación Civil O:Migraciones desde Europa a América del Norte comenzaron en el sur de Oriente Medio y Europa occidental se experimentaron desde el wiki de hoy
Las citas se han propuesto para apoyar y opiniones han sido cerca Lanzado en el año número 200 del año 200o y 600o
Migraciones a brakefast El establecimiento del imperio europeo Hun ha causado la India a migrar hacia el este.
Y alrededor del gran imperio babilónico fue establecido emperador mogol Shah es hacia el sur de Italia y el torlug Impara etrusca
Etrusca es también de origen turco, y thes tribus están migrando a Portugal. Los finlandeses viven en Europa
Los suecos son de Noruega y territorios daneses son de origen turco y polonies húngaros son de origen turco continente americano
Muchos países de América del Sur, especialmente los que viven en los lirios rojos, son el origen de los thes hechos históricos
Y hay conclusiones definitivas sobre el mundo de los turcos Hay muchas naciones del mundo tienen una afinidad con esto es un factor de Wikipedia
Citando de otros estudiosos, revela que thes tribus han explorado poder de otros científicos,
El pueblo turco tienen confianza en sus inicios con los turcos, es decir, la nación turca es una civilización y cultura de 15 mil años.
Ahora los Países burdeos no aceptan esto, pero si aceptan cuatro veces, las tribus están de acuerdo con la inmigración.
No se limita al Cáucaso Oriente de Asia, pero los estudios han revelado thes que no hay más de 7 estados son.
Los países no pueden aceptar que son la nobleza turca Durante el tiempo de las tribus no existía una definición de la nacionalidad y el nacionalismo y no había conciencia
, Estas tribus son o bien muy rápidamente asimilados por el nombre de la tribu que es el nombre de su tribu, y los nombres de las tribus ella por su altura
Este evento se ha producido en América también.DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ:

KARAÇAY TÜRKLERİ ÇALIŞMA GURUBU:
Yüce Türk Milleti yeni cumhuriyet kuruyoruz sözü size neyi çağrıştırıyor bana Cumhuriyetin yıkıldığını yetrine yeni bir
devletin ikame edildiği çağrıştırıyor Değerli Yüce Türkmilleti Bu  cumhuriyet 100 yıl önce kanla savaşarak şehitler verilerek
kurulmuş bir cumhuriyettir Böyle bir söz kişinin şahsi görüşü olamaz bunu şahsi bir görüştür diye kimse geçliştiremez.
Ben Eski bir denizci olarak 72 ülke gezdim ve oralarda ki siyasi kültürü gördüm Mesela İsveç ten söz edelim ben uzun yıllar
isveç te yaşadım finlandiya da kaldım orda Hiçbir parlementer yeni devlet kuruyoruz yeni cumhuriyet kuruyoruz diyemez çünki
devlete karşı işlenmiş suçlar dansayılır böyle bir beyanat İsveç te hiçbir parlementer biz krallık rejimini kaldırıyoruz
diyemez dediğinde en ağır şekilde cezalan dırılır zaten Şu anda laik cumhuriyeti ortan kaldırmak için var güçleri ile çalışıyorlar
İnsanların kılık kıyafetine karışmıyoruz diyorlar insanlara din dayatıyorlar ilk okullarda orta okullarda mescid yapıyorlar
sanane kardeşim milletin dininden laik liğe aykırı birçok konu gündemde yani adam lar ikrar ediyorlar cumhuriyeti ılga ediyoruz
diye ve Anayasa denilen mahkemeden tık yok arkadaş devletin temel niteliğini değiştiremez siniz sizler dini siyasete alet
ediyor dinden rant sağlıyorsunuz İsveç te finlandiya da Almanya da iktidara gelenkişi devlete savaş açamaz devletin temel
niteliğini değiştiremez böyle yapmaya kalktığı an o partiğdeki parlementerler devlete karşı işlenen suçlardan yargılanır
Bu meden ülkelerde tarikatlar cemaatler devlete  sızamaz iktidatlar tarikatlar ile işbirliği yapamaz bilginiz olsun
mutlu pazarlar

3 Ağustos 2017 Perşembe

ORTA ASYA TÜRK KAVİMLER GÖÇÜ:KARAÇAY TÜRKLERİ ÇALIŞMA GURUBU:ORTA ASYA TÜRK KAVİMLER GÖÇÜ VE DÜNYA ÜZERİNDE YAŞAYAN TOPLUMLAR İLE ETKİLEŞİM.Orta Asya Türk Kavimler göçü Hernekadar bazı Bilim adamları Tarafından 300.yüz yıl ve 350.yüz yılda ilk göçler yaşandığı
söyleniyor sada bu göçler ilk olarak 200.yüz yılda başlamıştır.İklim değişiklikleri ve Arap Akınları yüzünden bu göçler
yaşanmıştır 200.yüz yıl da başlayan bu göçler savanlardan alçak platolardan ve denizin alçak kesimlerinden geçilerek
Bir gurup Türk kavimi Amerika,ya göçmüşlerdir ve bu geçtikleri yerin yeni bir kıta olduğunu bilmiyorladı Avrupaya göçler
Kuzey Avrupa Doğu Avrupa Batı Avrupa Orta Avrupa ve İtalya,portekiz e göçler yaşanmıştır bu Göçler Avrupa hun imparatorluğunun
İtalya ve portekize uzanan yerde Etrüks devleti kurulmuştur yani bu etkileşim Türklerin birçok ırkla akrabalığı olduğunu
gösteriyor bunu inkar etmek hiçbir şeyi değiştirmiyor yani bugün Türklerin Güney Amerika da yaşayan birçok topluluk ile
akrabağlığı vardır Bugün Avrupa da yaşayan İsve4çliler finlandiya lılar norveçl,ler polonya,macaristan gibi ülkelede
yaşayan insanların Türk kökenli olduğu gerçektir Wikipedi den başka bilim adamlarının bu konu üzerinde çalışmaları
yayınlanmakta dır ingiliz ve Abd li tarihçi ve bilim adamları bizim görüşlerimize yakın veriler ve bulgulara sahiptir
bu konu Türk tarihi ve dünya tarihi için çok önemlidir bunu bilmek dünyanın hakkı dır saygılar