14 Kasım 2017 Salı

ORTA ASYA TÜRK KAVİMLER GÖÇÜ:


DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:

KARAÇAY TÜRKLERİ ÇALIŞMA GURUBU:Değerli çerkesler Ben bir karaçayım uzun yıllar yurt dışında yaşadım Sweden World Marıtıme University de öğretim üyesi
olarak görev yaptım Orta Asya Türk Kavimler göçünün ilk göçleri milettan önce 200-250 yıllarında başlamış 600-650 yıllarına
kadar devam etmiştir Biliyorsunuz ki ırk ve milliyet kavramları 19.yy da oluşmuş ve Irk milliyet kavramı başlamıştır Norveç
li profösörüm Olaf Johansen Orta Asya Da birçok araştırma lar yapmış birçok konu da biligi ve belge meteryal toplamıştır
Olf johansen Orta Asya Türk kavimler göçünde çerkeslere ayrı bir bölüm oluşturmuştur Orta Asya da yaptığı araştırmalarda
Birçok çerkeslere Ait Kabir ve hakan mezarı üzerinde araştırma yapmış hakan mezarlarındaki meteryaller Türk hakan mezarları
ile birebir aynı olduğunu görmüş ve bunun ile ilgili birçok belge ve resim paylaşmıştır ve Çerkeslerin kulandığı motifler
birebir Türk motifleri olduğunu görmüştür Güney ve Kuzey Amerika da kızıl derililer üstünde yaptığı araştırmalar da Kuzey
Amerika da yaşayan Kara Ayak kızılderilileri seminoller apaçi ler ve diğer kızılderiler de kulandıkları kilimler tahta
beşikler ve kamalar oklar çerkesler ve Türkler ile ortak özellik gösterdiğini anlatır yani çerkesler 15 bin yıllık Türk
külktür ve medeniyetinin bir parçası  olduğunu anlatır hocamız yani çerkesler farklı bir ırk değil Türkün bir parçası
olduğunu anlatır hocamız moskova etmoloji müzesinde birçok belge ve bilgiye ulaşmış ve çalışmaları ile teyit etmiştir
Hocamız olaf johansen biz karaçaylar üzerinde yaptığı araştırmalarda hun kökenli türkler olduğumuzu ortaya koymuştur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder