9 Nisan 2017 Pazar

KUZEY VE GÜNEY AMERİKANIN İLK SAHİPLERİ VE GELEN BEYAZ GÖÇLERİ:


Kuzey ve Güney Amerikaya ilk ulaşanlar burasının yeni bir kıta olduğunu bilmiyorlardı.Bu kıtaya gelenler doğal yaşam
içersinde av peşinde koşuyorlardı.Geç buzul çağında Deniz düzeyinin 90 metre aşağıda olduğu ve sibirya ve alaska nın
şimdi batmış olan beringia birbirine bağlı olduğu bir zamandı Orta Asya Türk kav imler göçünden önce de o bölgelerde
yaşayan bağzı türk guruplar Amerikaya ulaşmışlardı.Alaska'dan ova
lara açılan buzsuz koridorun bitki örtüsüyle kaplı olmadığını ve bu nedenle insanların ya da hayvanların yaşamalarının imkânsız olduğu, bu nedenle ilk yerleşimcilerin Alaska kıta sahanlığı boyunca doğuya ve güneye ilerlediler. İlk Kuzey Amerikalıların buzullar arasındaki geçitleri aşarak şimdi Amerika Birleşik Devletleri’nin bulunduğu güney bölgelerine ulaşmaları için binlerce yıl daha geçmesi gerekti.
M.Ö 13.500 ila 13.000 yılları arasında Kuzey Amerika kıtasında yerleşen bu ilk konuklar, Clovis İnsanları olarak adlandırılır. (Bu insanların, Paleo-Kızılderili kültürünün ilk örnekleri olduğu tahmin edilmekte). O dönemde geliştirilen kültüre ise, New Mexico’nun Clovis kenti yakınlarında bulunmasından dolayı Clovis Kültürü denilm
Özetle NORVEÇLİ TARİH BİLİMCİ OLAF JOHANSEN Türk milletinin 125 bin yıllık bir medeniyet olduğunu anlatıyor yani Amerikayı,
15 bin yıllık bir kıta olduğu düşünülürse yani bu kıtanın ilk yerleşenleri Türkler olmaktadır burda şu ortaya çıkmış oluyor
Kuzey ve güney Amerikada yaşayan kızıl derililerin ve diğer milletlerin Türk kökenli olduğu otaya konulmuş oluyor bunu bütün
tarihçilerin bilmesine rağmen  bu bilgiler sakşlanılmaktadır.HANGİ KİMLİKLER ALTINDA YAŞADILAR?
İlk gelen Avrupalıların karşısına çıkan Amerika, boş bir doğa parçası olmaktan çok uzaktı. Bugünkü tahminlere göre, o günlerde Batı Yarıküresi’nde de Batı Avrupa’daki kadar, yani 40 milyon, insan yaşıyordu.

KIZILDERİLİLER
Günümüzde ABD’nin bulunduğu bölgede, ilk Avrupa kolonilerinin kurulmaya başladığı sıralarda 18 milyon Kızılderili yaşadığı sanılmaktadır.
Orta Meksika’nın bulunduğu bölgedeki Kızılderililer (Native North Americans and/or Indians) tarıma öncülük ettiler ve mısır, kabak ve fasulye yetiştirdiler. Bu konuda edinilen bilgi ve deneyim yavaş yavaş kuzeye doğru yayıldı. New Mexico’nun nehir vadilerinde mısır yetiştirilmeye başlanmıştı. Bunun ardından sulamanın ve köy yaşamının ilk belirtileri görüldü.
MS ilk yüzyıllar, bugünkü Arizona – Phoenix’de, Hohokumlar Ohio’da Hopewellian’lar, Mississippi’ler, bugünkü Güneybatı ABD’de çağdaş Hopi Kızılderililerinin ataları olan Anasaziler, Kuzeybatıdaki Büyük Okyanus kıyılarında, olasılıkla Kolomb öncesi Amerikalı Kızılderililerin en uygarları yaşıyordu.
AZTEK (Meksika)-MAYA-İNKALAR (Peru)
Mezoamerika Meksika’dan Kosta Rika’ya kadar uzanan bölgedir. Kristof Kolomb, sonradan Amerika adını alacak kıtaya ayak bastığı zaman burada çok yüksek bir uygarlık seviyesine erişmiş medeniyetler vardı. Şimdiki Meksika’da, Orta Amerika ve Antiller’de, Ant dağlarının kuzey ve orta kesimlerinde MÖ 1.800 ila MÖ 300 yılları arasındaki dönemde Orta Amerika’da karmaşık kültürlerin yükseldiği görülür. Bölgede çok sayıda şehir devleti, krallık ve imparatorluk ortaya çıkıp dağılırken birbirleriyle sürekli olarak mücadele halinde olan öne çıkan beş uygarlıktan bahsedilebilir: Olmekler, Teotihuacan, Toltekler, Mexica ve Mayalar. Meksika’nın yüksek yaylalarında Toltek ve Aztek, Antiller’de Karaip, şimdiki Kolombiya’da olarak Chibeha, Peru ve Bolivya adalarında da İnka uygarlıkları bulunmaktaydı. And bölgesini yöneten İnkalar 1438 ile 1533 yılları arasında yörede tek egemendiler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder